סחר החוץ בחודש נובמבר – עליה ביבוא ויצוא הסחורות ממרבית קבוצות המדינות

בחודשים ינואר-נובמבר 2004 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-29.0 מיליארד דולר. 39% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 17% מארצות הברית, 17% מארצות אסיה והשאר מיתר ארצות העולם


00:00 ,19.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נתוני המגמה, בחודשים האחרונים חלה עלייה ביבוא וביצוא הסחורות ממרבית קבוצות הארצות
 
בחודשים ינואר-נובמבר 2004 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-29.0 מיליארד דולר. 39% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 17% מארצות הברית, 17% מארצות אסיה והשאר מיתר ארצות העולם.
 
יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם באחד עשר החודשים הראשונים של השנה ב-22.0 מיליארד דולר. 33% מהיצוא היה לארצות האיחוד האירופי, 28% לארצות הברית, 16% לארצות אסיה והשאר ליתר ארצות העולם.
 
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ארעיים אשר אינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינית.
 
ההתפתחות של כלל יבוא ויצוא הסחורות בחודש נובמבר 2004, פורסמה בהודעה לעיתונות "סחר חוץ של ישראל בחודש נובמבר 2004" בתאריך 12 בדצמבר 2004.
 
נתוני המגמה שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחר ניכוי העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 18.6%, בחישוב שנתי, ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה) בשלושת החודשים האחרונים. זאת, בהמשך לעלייה של 18.2% בחודשים יוני-אוגוסט.
 
נתוני המגמה מצביעים על עליות ביבוא הסחורות מרוב קבוצות הארצות. היבוא מארצות האיחוד האירופי עלה בחודשים ספטמבר-נובמבר ב-16.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.9% בחודשים יוני-אוגוסט. היבוא מארצות הברית עלה בשלושת האחרונים ב-12.7%, בהמשך לעלייה של 5.3% בחודשים יוני-אוגוסט. היבוא מארצות אסיה עלה ב-17.2% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר, בהמשך לעלייה של 38.7% בחודשים יוני-אוגוסט. גם היבוא מיתר ארצות העולם עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-12.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 8.7% בחודשים יוני-אוגוסט.
 
נתוני המגמה מצביעים על עלייה של 4.3% ביצוא הסחורות (למעט יהלומים) בחודשיים האחרונים, בהמשך ליציבות בחודשים אוגוסט-ספטמבר. היצוא לארצות האיחוד האירופי עלה ב-7.9% בחישוב שנתי, בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לעלייה של  2.4% בחודשים יוני-אוגוסט. היצוא לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-23.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 30.3% בחודשים יוני-אוגוסט 2004. היצוא לארצות אסיה עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-14.0%, בהמשך לעלייה של 22.9% בחודשים יוני-אוגוסט. לעומת זאת, היצוא לקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-6.4% בחישוב שנתי, בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 7.0% בחודש אוגוסט.
 
המאזן המסחרי
המאזן המסחרי (למעט יהלומים) באחד עשר החודשים הראשונים של השנה, מצביע על עודף עם ארצות הברית (1.2 מיליארד דולר). לעומת זאת, באותה תקופה נרשם גירעון במאזן המסחרי עם ארצות האיחוד האירופי (4.1 מיליארד דולר), עם ארצות אסיה (1.5 מיליארד דולר) ועם יתר ארצות העולם (2.5 מיליארד דולר).