סקר פעילות שנתי: 58% מהחברות מדווחות על עליה במכירות ו- 53% מדווחות על עליה ברווחיות

עפ"י סקר פעילות שנתי של איגוד לשכות המסחר: 58% מהחברות מדווחות על עליה במכירות ו- 53% מדווחות על עליה ברווחיות; 75% מהחברות צופות עליה במכירות בשנת 2005, שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2005 יעמוד על 3.2%; לין: עליה משמעותית במכירות והשיפור ברווחיות בענפי המסחר


00:00 ,19.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

עפ"י סקר פעילות שנתי של איגוד לשכות המסחר: 58% מהחברות מדווחות על עליה במכירות ו- 53% מדווחות על עליה ברווחיות; 75% מהחברות צופות עליה במכירות בשנת 2005, שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2005 יעמוד על 3.2%; לין: עליה משמעותית במכירות והשיפור ברווחיות בענפי המסחר והשירותים מצביע על התייצבות מגמת הצמיחה במשק
 
סקר פעילות שנתי שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר בקרב למעלה מ- 150 חברות בענפי המסחר והשירותים מעלה כי 58 אחוזים מהחברות דיווחו על עליה בהיקף המכירות בשנת 2004 בהשוואה לשנת 2003. 53 אחוזים מהחברות דיווחו על עליה ברווחיותן בהשוואה לשנת 2003 ו- 37 אחוזים דיווחו על עליה במספר המועסקים (מי שעבד לפחות שעה אחת בשבוע הקובע בעבודה כלשהי) במהלך התקופה. בנוסף מעלה הסקר שכ- 75 אחוזים מהחברות צופות גידול בהיקף הפעילות בשנת 2005 בהשוואה לשנת 2004.
 
בסקר השתתפו חברות מענפי המסחר והשירותים, בהם: חשמל ואלקטרוניקה, רכיבים אלקטרוניים, פיננסיות, ציוד ומכשור טכני, עץ ומוצריו, טקסטיל, מזון, מתכות וברזל, כימיקלים ותמרוקים, רכב וחלקי חילוף.
 
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר אמר בתגובה לפרסום הנתונים כי "עליה משמעותית במכירות והשיפור ברווחיות במגוון רחב של ענפי המסחר והשירותים מצביע על התייצבות מגמת הצמיחה במשק. כשמיצוי פוטנציאל הצמיחה יהיה מותנה במדיניות כלכלית נכונה לשנת 2005".
 
כאמור, כ- 58 אחוזים מהמשתתפים בסקר דיווחו על עליה בהיקף המכירות בשנת 2004 בהשוואה לשנת 2003, מהם 69 אחוזים דיווחו על עליה של מעל 5 אחוזים. 25 אחוזים מסך כל החברות דיווחו על יציבות והשאר - 17 אחוזים, דיווחו על ירידה בהיקף המכירות.  
 
באופן דומה, כ - 53 אחוזים מהנשאלים דיווחו על עליה ברווחיות במהלך שנת 2004, מהם 55 אחוזים דיווחו על עליה של מעל 5 אחוזים. 29 אחוזים מכלל החברות דיווחו על יציבות וכ- 18 אחוזים דיווחו על ירידה ברווחיות.
 
כלכלני איגוד לשכות המסחר מציינים כי בתחום התעסוקה כ- 37 אחוזים מהחברות דיווחו על עליה בהיקף התעסוקה בשנת 2004 בהשוואה לשנת 2003, מהן 38 אחוזים דיווחו על עליה של מעל 5 אחוזים. 55 אחוזים מהנשאלים דיווחו על יציבות תעסוקה, ורק 8 אחוזים מהנשאלים מסרו שפיטרו עובדים בשנה זו.
 
 
ציפיות לשנת 2005
 
באשר למכירות, 75 אחוזים מהחברות מצפות שבשנת 2005 תחול הטבה בהיקף פעילותן, כאשר 52 אחוזים מהן צופות גידול של מעל 5 אחוזים במכירות. 14 אחוזים מהחברות הנסקרות צופות יציבות ברמת המכירות, לעומתן  11 אחוזים מהחברות צופות ירידה במכירות בשנת 2005 לעומת שנת 2004.
 
הכלכלנים מציינים בנוגע להיקף הרווחיות 74 אחוזים מהחברות צופות שיחול גידול ברווחיותן בשנת 2005 לעומת 2004, מהן 45 אחוזים צופות גידול של מעל 5 אחוזים. 16 אחוזים מהחברות צופות יציבות ברווחיות ואילו 10 אחוזים מהחברות צופות ירידה ברווחיותן.
 
באשר להיקף העובדים,  44 אחוזים מהנסקרים צופים כי יעסיקו יותר עובדים בשנת 2005 לעומת 2004, מהם 50 אחוזים צופים גידול של למעלה מ- 5 אחוזים בהיקף המועסקים על-ידם. 49 אחוזים מהנשאלים צופים יציבות במספר המועסקים ואילו 7 אחוזים צופים ירידה של מתחת ל- 5 אחוזים בהיקף העובדים בחברתם.
 
באשר לציפיות לגבי המדדים העיקרים במשק, עולה מהסקר כי החברות בענפי המסחר והשירותים צופות ששער הדולר יעלה בשנת 2005 ויעמוד בסיומה על 4.6 ש"ח, שער האירו יעמוד על 5.9 ש"ח וריבית בנק ישראל תעמוד על 4 אחוזים. שיעור האינפלציה יסתכם ב- 1.8 אחוזים ושיעור הצמיחה במשק יגיע ל- 3.2 אחוזים.