עתירה לצו ביניים כנגד פעילות חברת הדואר בשחרור משלוחים

איגוד לשכות המסחר וחברת עמילות המכס עמית הגישו הבוקר עתירה לבג"צ בהם הם מציינים כי שירותי חברת הדואר נכפים על היבואנים תוך חיובם בעמלות "כפויות ומופרזות". מנכ"ל דואר ישראל: המתקפה של האיגוד נובעת מן החשש לכניסת מתחרה חדש לשוק


00:00 ,04.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד לשכות המסחר וחברת עמילות המכס עמית הגישו הבוקר עתירה לבג"צ בהם הם מציינים כי שירותי חברת הדואר נכפים על היבואנים תוך חיובם בעמלות "כפויות ומופרזות". מנכ"ל דואר ישראל: המתקפה של האיגוד נובעת מן החשש לכניסת מתחרה חדש לשוק
 
איגוד לשכות המסחר וחברת עמילות המכס עמית בע"מ, באמצעות עורכי הדין שמואל גרוסמן ורועי גלעד, עתרו היום לבג"צ  כנגד שר התקשורת, ח"כ אריאל אטיאס, וחברת דואר ישראל בע"מ בבקשה להוצאת צו ביניים שימנע לאלתר מחברת הדואר לכפות על יבואנים שירותי עמילות מכס ושירותי מימון נלווים בקשר למשלוחי דואר מהיר בינלאומי (EMS), וליתן את אותם שירותים אך ורק ליבואנים אשר הזמינו שירותים אלה מחברת הדואר, תוך מתן אפשרות ליבואנים אחרים לקבל את שירותי עמילות המכס מסוכני מכס אחרים.
 
הבקשה הדחופה הוגשה, כלשון התביעה, לאור התנהגות פסולה וחמורה של חברת הדואר שלאחרונה החלה כופה מתן שירותי עמילות המכס גם על אותם היבואנים אשר דורשים מפורשות מחברת הדואר, בכתב ובע"פ, שלא ליתן להם את שירותי עמילות המכס. "השירותים נכפים על היבואנים תוך חיובם בעמלות כפויות ומופרזות, הגבוהות פי כמה הן מהעמלות שהיו נהוגות עד עתה בגין מתן השירותים והן מהעמלות המוצעות על ידי סוכני מכס אחרים למתן אותם השירותים".
 
כמו כן מציין עו"ד שמואל גרוסמן בעתירתו לבג"ץ כי חברת הדואר מתעלמת "התעלמות בלתי חוקית ובלתי ראויה מעתירתן התלויה ועומדת של העותרות במסגרת עתירה זו". יתר על כן, בעוד שעתירת העותרות, התלויה ועומדת, מכוונת למניעת חסמי תחרות על מתן השירותים (כגון, גביית הסך של 70 שקל כקנס בגין העברת המסמכים לסוכן מכס אחר), יוצרת חברת הדואר, בעזות מצח של ממש, מצב דברים במסגרתו חוסלה התחרות לחלוטין, היות והיא כופה את השירותים על ציבור היבואנים, על אפם על חמתם של היבואנים ובמחירי עתק כפויים.
 
במסגרת העתירה מציין עו"ד גרוסמן כי "יבואן המוחה על כפיית השירותים ומסרב לשאת בעלויות המופרזות הנכפות עליו, 'נענש' והטובין שנשלחו אליו מוחזרים לחו"ל".
  
כל זה, נכתב בעתירה, נעשה תוך הפרה בוטה של הסיכום בין מנכ"ל משרד התקשורת לבין סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר מיום 8.1.2004, בדבר "הנהגת שירותים חדשים בחברת הדואר" ובכלל זה, שירותי עמילות המכס, הקובע כי "חברת הדואר תשמור על קיום תחרות הוגנת במתן השירותים למול השחקנים בתחום ולפי כל דין" וכי "הפעלת השירותים תאושר רק לאחר בדיקה כי בהפעלת השירותים בידי חברת הדואר, לא תיגרם פגיעה ממשית בתחרות".
 
 זאת ועוד, בעתירה נאמר כי חברת הדואר, מפרה את הוראות ארגון הדואר העולמי המאגד תחתיו כ- 200 מדינות כולל ישראל ואחראי על הפעלת שירות EMS בעולם, לפיהן שירותי EMS הינם שירותים מדלת לדלת ((D2D וכי הם משולמים מראש (Prepaid) על ידי השולח במלואם למעט תשלום מסי יבוא לרשות המכס במדינת היבוא לצורך שחרורם ממכס.
 
במסגרת העתירה דורשת העותרים מחברת הדואר להימנע לאלתר מכפיית מתן  שירותי עמילות מכס ושירותי מימון נלווים בקשר למשלוחי דואר מהיר בינלאומי EMS על יבואנים מקבלי המשלוחים וליתן את שירותי עמילות המכס אך ורק ליבואנים אשר הזמינו שירותים אלו מחברת הדואר וייפו כדין את כוחה ליתן אותם, תוך מתן האפשרות ליבואנים לקבל את שירותי עמילות המכס מסוכני מכס אחרים מטעמם.
 
כמו כן מבקשים העותרים כי שר התקשורת יורה לחברת הדואר, על פי סמכותו בחוק הדואר, התשמ"ו- 1986 לפעול כאמור.
 
יש לציין כי לפני כ-10 ימים הופיעה נציגות של לשכת המסחר, בראשות אמיר שני, בפני הרשות להגבלים עסקיים, והציגה בפני הרשות את כפיית שירותי עמילות המכס על ידי חברת הדואר. מר שני מרכז את הטיפול בנושא מטעם איגוד לשכות המסחר בתל אביב.
 
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי "ההתנהלות של חברת הדואר גובלת בשערורייה. כבר בתחילת דרכה כחברה ממשלתית, היא פועלת על מנת לפגוע בתחרות החופשית במשק תוך ביצור המונופול שניתן לה כרשות דואר לאומית". לדברי לין, "התנהלותה של חברת הדואר פוגעת בראש ובראשונה בעסקים קטנים ובאנשים פרטיים המבקשים לייבא באופן אישי".
 
מחברת דואר ישראל נמסר בתגובה כי "איגוד לשכות המסחר מנסה למנוע תחרות באופן בלתי חוקי", וכי "חברת דואר ישראל דוחה את המתקפה של איגוד לשכות המסחר בנוגע לשירות עמילות מכס ושירותי מיון נלווים של דואר מהיר בינלאומיים".
 
אבי הוכמן, מנכ"ל חברת דואר ישראל, מסר כי המתקפה המתמשכת של איגוד לשכות המסחר נגד חברת דואר ישראל נובעת מן החשש לכניסת מתחרה חדש לשוק, ומן הרצון להגן בכל מחיר על גורמים אינטרסנטיים החברים באיגוד גם במחיר של פגיעה בלקוחות, וזאת בניגוד לעיקרי הפעילות של שוק חופשי. איגוד לשכות המסחר ניסה בעבר, בדרכים אחרות, למנוע תחרות בתחום אך בית המשפט דחה ניסיון זה.  
 
עוד הוסיף מר הוכמן, כי במתקפתו של איגוד לשכות המסחר "כל האמצעים כשרים", והאיגוד אינו בוחל בין היתר פעולות העומדות לכאורה בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, אשר גורמות לחברת דואר ישראל נזק כלכלי רב ומתמשך. לדבריו, חברת דואר ישראל תמשיך לתת שירותים נלווים מתקדמים ואיכותיים לצרכני הדואר הבינלאומיים שיזכו מעתה לשירות זול יותר, טוב  יותר ומהיר יותר.