רמת יבוא ויצוא הסחורות ב- 2005 - הגבוהה ביותר שנרשמה עד כה

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2005: עלייה של 4.7% ביבוא הסחורות; עלייה של 7.1% ביצוא הסחורות; עלייה של 6.9% ביצוא התעשייתי; היצוא החקלאי עלה ב-12.7% והסתכם לראשונה ביותר ממיליארד דולר


00:00 ,12.01.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2005: עלייה של 4.7% ביבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה); עלייה של 7.1% ביצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים); עלייה של 6.9% ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים); היצוא החקלאי עלה ב-12.7% והסתכם לראשונה ביותר ממיליארד דולר
 
בשנת 2005, הסתכם יבוא הסחורות ב-44.4 מיליארד דולר, לעומת יצוא של 36.4 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי הסתכם אפוא ב-7.9 מיליארד דולר. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ארעיים על סחורות שעברו במכס ואשר אינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינית. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יצוא שירותים שכולל בין השאר יצוא תוכנה.
 
יצוא הסחורות עלה בשנת 2005 ב-7.7%, לעומת שנת 2004. יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) עלה בשנת 2005 ב-7.1% (1.8 מיליארד דולר), לעומת 2004.
 
יבוא הסחורות עלה בשנת 2005 ב-9.9%, לעומת שנת 2004. יבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה בשנת 2005 ב-4.7%, לעומת השנה הקודמת.
 
מהנתונים עולה עוד, כי בשנת 2005 הסתכם היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) ב-25.2 מיליארד דולר, עלייה של 6.9%. היצוא החקלאי עלה ב-12.7% והסתכם במיליארד דולר. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב- 10.2 מיליארד דולר.
 
פירוט היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מצביע על עלייה, בהשוואה לשנת 2004, בכל הקבוצות: בתעשיות טכנולוגיה עילית (6.9%), בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (11.6%), בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (5.3%) ובתעשיות טכנולוגיה מסורתית (2.7%).
פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מצביע על עלייה ברוב הקבוצות: 7.1% ביבוא מוצרי צריכה, 4.5% ביבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), ועלייה של 3.2% ביבוא מכונות, ציוד כלי תחבורה להשקעות.
 
התפתחות סחר הסחורות בשנת 2005, לעומת שנת 2004, הושפעה משינויים בערך הדולר לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בשנת 2005 נותר הדולר של ארצות הברית כמעט ללא שינוי ביחס לאירו, לאחר החלשות של 10.8% בשנת 2004. לעומת זאת, התחזק הדולר ביחס לין היפני ב- 1.7%, ביחס ללירה שטרלינג ב-0.7% וביחס לפרנק השוויצרי ב-0.2%.
 
נתוני המגמה שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על יציבות ביצוא הסחורות בארבעת החודשים האחרונים של שנת 2005, בהמשך לעלייה של 3.4% בחודשים מאי-אוגוסט 2005.
ביבוא הסחורות נרשמה ירידה של 4.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2005.
 
 
הגירעון המסחרי
 
הגירעון המסחרי הסתכם בשנת 2005 ב-7.9 מיליארד דולר, גבוה ב-21.4% לעומת שנת 2004. זאת, בהמשך לעלייה של 12.9% בשנת 2004 לעומת שנת 2003.
ירידה של 18.4% נרשמה בגירעון המסחרי ללא אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה.
 
 
יצוא הסחורות
 
בשנת 2005 היווה היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) 69.2% מכלל יצוא הסחורות, בדומה למשקלו בשנים הקודמות (69.7% בשנת 2004, 69.1% בשנת 2003 ו-70.4% בשנת 2002). יצוא יהלומים היווה 27.9% והיתר היה יצוא חקלאי.
נתוני המגמה של היצוא התעשייתי מצביעים על יציבות בארבעת החודשים האחרונים של שנת 2005.
 
התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית, מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית היה 46.0% ב-2005 בדומה למשקלן היחסי בשנת 2004. במונחים מוחלטים גדל בשנת 2005 יצוא זה ב-1.8 מיליארד דולר (16.2%). פירוט לפי ענפים מצביע על עלייה ביצוא ענף תרופות 49.3% (725 מיליון דולר), וביצוא ענף ציוד לבקרה ופיקוח 10.1% (288 מיליון דולר). ניתוח נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, מצביע על עלייה של 8.1% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-דצמבר. זאת, בהמשך לעלייה של 3.4% במאי-אוגוסט 2005. בפירוט לפי ענף רואים עלייה ביצוא ענף ציוד תקשורת, בקרה, רפואי מדעי (9.1%).
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (27% מכלל היצוא התעשייתי), הסתכם בשנת 2005 ב-6.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.2 מיליארד דולר בשנת 2004, עלייה של 11.6%. רוב העלייה נרשמה בענף כימיקלים וזיקוקי נפט (למעט תרופות) אשר עלה ב-418 מיליון דולר (9.7%). יצוא ענף מכונות וציוד עלה ב-169 מיליון דולר (12.3%).
 
נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית מצביעים על ירידה של 7.0% בארבעת החודשים האחרונים של שנת 2005. זאת, לעומת עלייה של 8.1% בחודשים מאי-אוגוסט 2005.
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (19% מכלל היצוא התעשייתי), עלה בשנת 2005 ב-5.3% והסתכם ב-4.8 מיליארד דולר. רוב העלייה נרשמה ביצוא ענף מוצרי מתכת (172 מיליון דולר) וביצוא ענף גומי ופלסטיקה (92 מיליון דולר). נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית מצביעים על עלייה של 3.7% בארבעת החודשים האחרונים של השנה.
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (8% מכלל היצוא התעשייתי), עלה בשנת 2005 ב-2.7% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-2.1 מיליארד דולר. רוב העלייה נרשמה ביצוא ענף מוצרי מזון, משקאות וטבק.
נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מצביעים על ירידה של 5.2% בארבעת החודשים האחרונים של שנת 2005. זאת, בהמשך לירידה של 3.8% בחודשים מאי-אוגוסט 2005. פירוט לפי ענפים מראה ירידה ביצוא ענף מזון ומשקאות (4.6%-) בארבעת החודשים האחרונים של שנת 2005.
 
יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בשנת 2005 ב-10.2 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר בשנת 2004.
 
היצוא החקלאי הסתכם בשנת 2005 במיליארד דולר – גבוה ב-12.7% בהשוואה לשנת 2004. עליות בולטות נרשמו ביצוא אבוקדו ופירות אחרים (62.8%) וביצוא פרי הדר (35.2%).
 
 
יבוא הסחורות
 
יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בדולרים, הסתכם כאמור ב-44.4 מיליארד דולר והיה גבוה ב-4.0 מיליארד דולר בהשוואה לשנת 2004.
 
פירוט היבוא לפי יעוד, מראה כי בשנת 2005 38% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% יבוא מוצרי צריכה והיתר יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה ואניות ומטוסים.
 
יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2005 ב-16.8 מיליארד דולר, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2004.
פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה כי נרשמו עליות ברוב הקבוצות. עליות בולטות נרשמו ביבוא מתכות יקרות (27.0%), ביבוא מתכות אל-ברזליות (18.9%), ביבוא ברזל ופלדה (10.3%) וביבוא גומי ופלסטיקה (9.9%). לעומת זאת, נרשמה ירידה ביבוא חומרי גלם לחקלאות (22.0%-).
מפירוט נתוני המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים של 2005 ירד יבוא חומרי גלם ב-4.0% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 4.9% בחודשים יולי-ספטמבר 2005. פירוט לפי קבוצות ביבוא חומרי גלם, מצביע על ירידה ביבוא ברזל ופלדה (21.3%-), ביבוא בדים וחוטים (11.7%-) וביבוא חומרי גלם לתעשיות נייר (10.4%-).
 
יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2005 ב-6.2 מיליארד דולר. בשנת 2005 עלה יבוא זה ב-3.4%, בהמשך לעלייה של 14.6% בשנת 2004. עלייה בולטת נרשמה ביבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים (16.9%).
מפירוט נתוני המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2005 ירד יבוא מוצרי השקעה ב-4.9% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 5.3% בחודשים יולי-ספטמבר 2005.
 
יבוא מוצרי צריכה עלה בשנת 2005 ב-7.1%, בהמשך לעלייה של 18.6% בשנת 2004.
עיקר העלייה נרשמה ביבוא מוצרים בני קיימה (7.6%), כאשר יבוא ריהוט ומוצרי חשמל עלה ב-8.8% ויבוא כלי תחבורה לצריכה פרטית עלה ב- 5.7%.
יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-6.7%. עיקר העלייה נרשמה ביבוא הלבשה והנעלה (9.8%).
מפירוט נתוני המגמה, עולה כי בארבעת החודשים האחרונים של 2005 ירד יבוא מוצרים בני קיימה ב-6.6% בחישוב שנתי.
 
יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2005 ב-9.2 מיליארד דולר, עלייה של 5.3% לעומת שנת 2004.
 
יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בשנת 2005 ב-6.8 מיליארד דולר, גבוה ב-50.2% לעומת שנת 2004. התפתחות זו מושפעת בעיקר מעליות מחירי הדלקים בעולם.