אושר בממשלה: 75 מיליון שקל למפעלים שיועתקו לנגב המזרחי

זאת על מנת להגדיל את היצע מקומות התעסוקה תוך חיזוק החוסן הכלכלי - חברתי של הרשויות המקומיות בנגב המזרחי. אלי כהן: פועלים ליצירת תעסוקה איכותית ולהעלאת הפריון


13:20 ,09.04.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה צפויה לאשר ביום א' הקרוב את תכנית משרד הכלכלה לסיוע במשיכת השקעות לרשויות המקומיות בנגב המזרחי. על פי ההחלטה יועבר תקצוב של 75 מיליון שקל למפעלים שיעתיקו עצמם לנגב המזרחי, זאת על מנת להגדיל את היצע מקומות התעסוקה תוך חיזוק החוסן הכלכלי - חברתי של הרשויות המקומיות בנגב המזרחי. פעולה זו צפויה לסייע בהרחבת היצע העבודה, ביצירת אפשרויות תעסוקה איכותיות ומגוונת יותר, תקטין את רמת האבטלה באזור ותביא לצמיחה כלכלית ולצמצום פערים.

 

התוכנית לחיזוק הדרום מבוססת על רקע הממצאים לפיהם הדרום עודנו סובל מרמות נמוכות של תעסוקה, מרמות שכר נמוכות וממוקדי תעסוקה מעטים.

 

לצורך משיכת השקעות והגדלת היצע מקומות העבודה בנגב המזרחי יפעל משרד הכלכלה והתעשייה בשני אופנים: משיכת מפעלים תעשייתיים - הרשות להשקעות ולפיתוח תעשייה במשרד הכלכלה תפעיל מסלול סיוע למשיכת מפעלים תעשייתיים תוך דגש על הגדלת הפריון וזאת על מנת להגדיל את היצע מקומות העבודה ולעודד תחרות בשוק המקומי.

 

סיוע לקליטת עובדים בתחום השירותים - על מנת ליצור מקומות תעסוקה נוספים ברשויות, הרשות להשקעות ולפיתוח תעשייה במשרד הכלכלה, תקבע הוראות להפעלת מסלול סיוע חדש למעסיקים להקמה או ההעתקה, מהמרכז לנגב המזרחי, של עסקים ממגזר השירותים אשר יקלטו 50 עובדים נוספים לפחות. במסגרת הסיוע יינתן תעדוף להעסקת עובדים בשכר העולה על 75% מהשכר הממוצע במשק, וכן לעסקים אשר יעסיקו עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "בשנים האחרונות יש בנייה מואצת בנגב המזרחי הכוללת פיתוח תשתיות, חינוך, כבישים ותרבות, וכשכך עלינו לפעול לסייע ביצירת מקומות תעסוקה ופרנסה איכותיים. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להוביל את הנגב המזרחי לרמת אבטלה זהה לממוצע הארצי".