ברוש הוציא איגרת לתעשיינים: העובדות מול הטענות והסיסמאות

נשיא התאחדות התעשיינים טוען כי "רבים מהסעיפים אותם דרשה ההסתדרות בנושאי חוקי העבודה – הורדו מסדר היום בשל עמדתנו האיתנה, אך אותם גורמים ממשיכים לצטט אותם כאילו הם קיימים"


00:00 ,01.06.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא התאחדות התעשיינים טוען כי "רבים מהסעיפים אותם דרשה ההסתדרות בנושאי חוקי העבודה – הורדו מסדר היום בשל עמדתנו האיתנה, אך אותם גורמים ממשיכים לצטט אותם כאילו הם קיימים"
 
שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים הפיץ היום אגרת לכ-2,000 מנכ"לים של מפעלים החברים בארגון, בנושא  השינויים בחקיקת עבודה במסגרת "עסקת חבילה" תחת הכותרת "העובדות והאמת מול הטענות והסיסמאות".
 
באגרת טוען ברוש כי "אין שום אמת בטענותיהם של גורמים אינטרסנטיים, שמטרתם היחידה לצבור רווחים פוליטיים תוך זריעת פאניקת שווא. רבים מהסעיפים אותם דרשה ההסתדרות בנושאי חוקי העבודה – הורדו מסדר היום בשל עמדתנו האיתנה, אך אותם גורמים ממשיכים לצטט אותם כאילו הם קיימים... הסעיפים האחרים אינם משנים כלל את מצב הדברים בשטח, ולעיתים אף משפרים את מצבו של המעסיק". לדברי ברוש, "תסכול אינו מצדיק אמירת אי-אמת".
 
לדברי ברוש, הטענה בדבר "מתן אפשרות לנציג הסתדרות העובדים להיכנס לכל מפעל, לארגן ועד עובדים ולהתסיס את יחסי העבודה" אינה נכונה. לדבריו, האמת היא כי אין שינוי במצב הקיים. לדברי ברוש, התיקון לחוק  הסכמים קיבוציים שנחקק ב-2001 מאפשר כבר 8 שנים כניסה בתיאום של נציגי ההסתדרות לכל מפעל במטרה לארגן את העובדים. באותו חוק, מציין ברוש, נקבעו כבר בעבר סעדים לרבות  פליליים כנגד מעסיק הפוגע בחופש ההתארגנות.
 
ברוש טוען עוד כי בנוגע לטענה על "העברת חלק גדול מדיני העבודה שהם בעלי אופי אזרחי לתחום המשפט הפלילי" כי מגמה זו קיימת כבר שנים. לדבריו, כבר היום קיימים 149 סעיפים ב-17 חוקי עבודה שבגינם ניתן לתבוע אחריות פלילית מפירי חוק. ברוש ציין כי הלשכה לתאום פעלה להרחקת הענישה הפלילית ממעסיקים תמי לב ושומרי חוק בדרך של חקיקת החוק לאכיפת חוקי העבודה.
 
ברוש אף התייחס לטענה על כפיית ניהול מו"מ על המעסיק בהתאם להסכם קיבוצי עם נציגות עובדים שנבחרה וטען כי אין שינוי בדרך ובתנאים הקבועים בחוק לגבי התארגנות ארגון עובדים יציג. ברוש ציין כי "כל שהוסכם הוא שאם וכאשר נבחרה נציגות עובדים כדין בהליך הקיים כבר שנים, יש לנהל איתה משא ומתן. זו גם המגמה בפסיקת  בתי הדין לעבודה. הוספנו במפורש שאין חובה על המעסיק להסכים או לחתום על הסכם  קיבוצי. תוספת זו תמנע את האפשרות לפרשנות מרחיבה  בנושא.
 
ברוש התייחס לטענה כי על המגזר העסקי יוטלו עלויות נוספות באמצעות הגדלת מספר ימי המחלה של בני משפחה וטען כי אכן הושגה הסכמה כי במקרה של מחלה ממארת של ילד או בן זוג יוכל העובד/ת לנצל יותר ימי מחלה מתוך מכסת הימים הצבורים לזכותו ולא בנוסף להם. לדברי ברוש, "מדובר במחווה אנושית  והומנית. מעסיק  נאור לא יכול להתנגד לכך".