הלמ״ס: גירעון הסחר בספטמבר הסתכם ב-6 מיליארד שקל

על פי נתוני המגמה בחודשים יולי - ספטמבר נרשמה ירידה ברוב מרכיבי הסחורות ביצוא וביבוא. נרשמה ירידה של 23.2% ביבוא מוצרי השקעה. יצוא הסחורות בחודשים ינואר - ספטמבר היווה 68.6% מהיבוא לעומת 69.2% בתקופה המקבילה אשתקד. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצ


10:58 ,31.10.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש ספטמבר 2019. מהנתונים עולה כי יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2019 ב-13.5 מיליארד שקל. 86% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 13% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

בספטמבר 2019 הסתכם יבוא הסחורות ב-19.5 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 22% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-20% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר - ספטמבר 2019 היווה 68.6% מהיבוא לעומת 69.2% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-62.4 מיליארד שקל לעומת גירעון של 56.4 מיליארד שקל בינואר - ספטמבר 2018.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר - ספטמבר 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-13.4 מיליארד שקל, לעומת 18.3 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - ספטמבר 2019 ב-3.1 מיליארד שקל - דומה לחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה עלה יצוא גידול הדרים ב-13.2%. לעומת זאת יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ירד ב-12.2%.

 

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה, ב-4.9% ביולי - ספטמבר 2019, בהמשך לירידה של 12% באפריל - יוני 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא תשומות לתעשיית הנייר ירד ב-24.2% בחישוב שנתי ויבוא בדים וחוטים ירד ב-22.4% בחישוב שנתי.

 

יבוא יהלומים הסתכם בחודשים ינואר - ספטמבר 2019 ב-10.5 מיליארד שקל, לעומת 14.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-25.6 מיליארד שקל, נמוך ב-3.4% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד ביולי - ספטמבר 2019 ב-7.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 6.3% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2019. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ביולי - ספטמבר 2019, על פי נתוני המגמה, ב-4.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 14.3% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים בעיקר על ירידה ביצוא ענף ייצור תרופות.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד על פי נתוני המגמה ב-16.9% בחישוב שנתי ביולי - ספטמבר 2019. זאת, לאחר עלייה של 3.8% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2019. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 3% בייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-16.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך  לירידה של 13.2% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 21.2% ביצוא תעשיות מתכות בסיסיות.

 

בחודשים יולי - ספטמבר 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-16.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 10.8% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2019. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 20.4% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 23.2% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2019. זאת, בהמשך לירידה של 18% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2019. יבוא מכונות וציוד ירד ב-42%. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-5.4% בחישוב שנתי.

 

בחודשים יולי - ספטמבר 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-7.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.7% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2019. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת ירד ביולי - ספטמבר 2019 ב-10.7%. עיקר הירידה הייתה ביבוא מזון ומשקאות. יבוא מוצרים בני קיימא ירד ביולי - ספטמבר 2019 ב-2.6% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים.

 

בחודשים יולי - ספטמבר 2019 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-7.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.6% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2019. בחודשים יולי - ספטמבר 2019 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-10.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 11.9% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2019.