הלמ״ס: ירידה של 3.9% ביצוא הסחורות בשנת 2017

כמו כן נרשמה במהלך השנה ירידה של 2.8% ביבוא סחורות ועלייה של 22% ביבוא חומרי אנרגיה. 42% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם ו-20% מכלל היבוא היה יבוא מוצרי צריכה. במהלך 2017 נרשמה ירידה של 17.5% ביבוא יהלומים


13:47 ,11.01.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) פרסמה נתונים ראשוניים אודות סחר החוץ של ישראל לשנת 2017. נתונים סופיים יתפרסמו במהלך חודש אפריל. הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בשנת 2017 ב-53.7 מיליארד שקל, לעומת 49.3 מיליארד שקל גירעון בשנת 2016 ו-30.2 מיליארד שקל גירעון בשנת 2015. היצוא כאחוז מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) היה ב-2017 74.2%, לעומת 77.0% בשנת 2016 ו-83.9% בשנת 2015.

 

בשנת 2017, הסתכם יבוא הסחורות ב-244.6 מיליארד שקל, לעומת יצוא סחורות של 190.9 מיליארד שקל. הגירעון בסחר הסחורות הסתכם כאמור ב-53.7 מיליארד שקל. יבוא הסחורות בשנת 2017 ירד ב-2.1% לעומת השנה הקודמת. יבוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, ירד בשנת 2017 ב-2.8%. עיקר הירידה ביבוא סחורות נרשמה ביבוא יהלומים שירד ב-17.5% וביבוא אניות ומטוסים שירד ב-14.2% בהשוואה לשנת 2016.

 

יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2017 ב-190.9 מיליארד שקל נמוך ב-4.8% מהיצוא בשנת 2016. יצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2017 ב-164.8 מיליארד שקל ירידה של 3.9% בהשוואה לשנת 2016.

 

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2017 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-162.6 מיליארד שקל, נמוך ב-3.3% בהשוואה ל-2016. היצוא החקלאי ירד ב-2.7% בהשוואה ל-2016, והסתכם ב-4.3 מיליארד שקל. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב- 24.4 מיליארד שקל ירידה של 14.3% בהשוואה לשנת 2016.

 

פירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על ירידה של 5.6% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, בהשוואה לשנת 2016. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-7.0% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד ב-5.2%. לעומת זאת, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה ב-3.2%.

 

פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מראה שיבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) ירד ב-17.5%, יבוא אניות ומטוסים ירד ב-14.2%, יבוא מוצרי צריכה ירד ב-4.0%, יבוא מוצרי השקעה, הכוללים כלי תחבורה להשקעות ירד ב-3.1% ויבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד ב-2.0%. לעומת זאת, יבוא חומרי אנרגיה עלה ב-22.0% בהשוואה לשנה הקודמת.

 

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2017 לעומת שנת 2016 הושפעה משינויי מחירים בעולם ושינויים בשער השקל לעומת המטבעות בהן נערכות עסקאות יבוא ויצוא הסחורות. בשנת 2017 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר של ארה״ב התחזק השקל ב-6.7%, ביחס לאירו התחזק השקל ב-4.6%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק ב-12.3%, ביחס לין היפני ב-10.2%, וביחס לדינר הירדני ב-6.7%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-6.6% וביחס לדולר הקנדי התחזק ב-4.5%.

 

בשנת 2017 היווה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (למעט יהלומים) 85% מכלל יצוא הסחורות (84% בשנת 2016). יצוא יהלומים היווה 13% (14% ב- 2016) ו-2.0% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג. התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד. בשנת 2017 היווה יצוא זה 47% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים), לעומת 48% ב-2016. במונחים מוחלטים קטן בשנת 2017 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-4.5 מיליארד שקל (ירידה של 5.6%). פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 14.2% ביצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (6.2 מיליארד שקל). לעומת זאת עלה יצוא ענף ייצור כלי טיס ב-1.1 מיליארד שקל.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, (31% מכלל היצוא התעשייתי) הסתכם בשנת 2017 ב-51.0 מיליארד שקל, בהשוואה ל-49.4 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של 3.2%. רוב העלייה הייתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שעלה ב-1.6 מיליארד שקל (6.2%).

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2017 ב-7.0% והסתכם ב-23.2 מיליארד שקל. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 18.6% (ירידה של 1.9 מיליארד שקל) ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת וירידה של 6.3% (ירידה של 0.2 מיליארד שקל) ביצוא ענף ייצור מוצרי נפט גולמי מזוקק. יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7.0% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2017 ב-5.2% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-11.1 מיליארד שקל. פירוט לפי ענף מראה כי יצוא ענף ייצור נייר ומוצריו ירד ב-16.7% בהשוואה לשנת 2016 ויצוא ענף ייצור מוצרי הלבשה ירד ב-9.7%. לעומת זאת, יצוא ענף ייצור משקאות עלה ב-3.1% בהשוואה לשנת 2016 ויצוא ענף ייצור מזון עלה ב-1.7%. יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) הסתכם בשנת 2017 ב-24.4 מיליארד שקל נמוך ב- 14.3% בהשוואה לשנת 2016.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בשנת 2017 ב-4.3 מיליארד שקל, לעומת 4.4 מיליארד שקל בשנת 2016 ירידה של 2.7%. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף גידול יבולים עונתיים שירד ב-13.2% וביצוא ענף גידול פרחים (8.0%-). לעומת זאת, עלה יצוא ענף ההדרים ב-17.8%.

 

יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בשקל, הסתכם כאמור ב-244.6 מיליארד שקל והיה נמוך ב-5.3 מיליארד שקל בהשוואה לשנת 2016. פירוט היבוא לפי יעוד מראה כי בשנת 2017 42% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 11% יבוא חומרי אנרגיה ו-9% הנותרים יבוא יהלומים, אניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2017 ב-101.9 מיליארד שקל, ירידה של 2.0% בהשוואה לשנת 2016.

 

פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה על ירידה ביבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה (11.0%-), ביבוא בדים וחוטים (3.2%-) וביבוא מוצרי מזון גולמיים (3.1%-). לעומת זאת, עלה יבוא תשומות לחקלאות (9.3%), יבוא מתכות אל-ברזליות (7.1%), יבוא ברזל ופלדה (6.5%) ויבוא כימיקלים (5.7%).

 

יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2017 ב-45.2 מיליארד שקל. בשנת 2017 ירד יבוא זה ב-3.6%. יבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים, ירד בשנת 2017 ב- 30.9%. לעומת זאת, עלה יבוא מכונות וציוד ב-5.2%. יבוא מוצרי צריכה ירד בשנת 2017 ב-4.0%. עיקר הירידה הייתה ביבוא מוצרים בני קיימה (13.2%-) ומתוכם יבוא כלי תחבורה שירד ב-27.0%. לעומת זאת, יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-3.3%. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2017 ב-20.7 מיליארד שקל לעומת 25.1 מיליארד שקל, נמוך ב-17.5% בהשוואה לשנת 2016. יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) עלה בשנת 2017 והסתכם ב-27.4 מיליארד שקל, גבוה ב-22.0% לעומת היבוא בשנת 2016.