הלמ"ס: נתוני חלב ודבש לרגל חג שבועות

ערך החלב נאמד בכ-2.15 מיליארד שקל וחלקו 11.2% מסף התפוקה החקלאית. מחיר החלב המפוסטר עלה בשנת 2005 ב-4.2% בעוד מחירי הדבש ירדו ב-2.2%


00:00 ,30.05.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

ערך החלב נאמד בכ-2.15 מיליארד שקל וחלקו 11.2% מסף התפוקה החקלאית. מחיר החלב המפוסטר עלה בשנת 2005 ב-4.2% בעוד מחירי הדבש ירדו ב-2.2%
 
לרגל חג השבועות, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על החלב והדבש בישראל. הנתונים הם על התפוקה, האספקה (מה שעומד לרשות הציבור) והצריכה (מה שהציבור קנה).
 
כמות התפוקה הכוללת של חלב (בקר, צאן ועיזים) בשנת 2005 נאמדה בכ-1,221 מיליוני ליטר, עלייה של 1.1% לעומת שנת 2004. ערך החלב נאמד בכ-2.15 מיליארד ש"ח, וחלקו - 11.2% מסך התפוקה החקלאית. הכמות כוללת גם את כמות החלב שנצרכת באופן עצמי (בעיקר במגזר הלא יהודי שם צריכת חלב העיזים גבוהה).
 
בשנת 2005 עמדו לרשות הציבור כ-185 ליטר חלב לנפש בשנה או כחצי ליטר לנפש ביום - עלייה של 1.6% לעומת שנת 2004.
 
ההוצאה הממוצעת של משקי הבית בישראל על חלב מפוסטר בשנת 2004 היתה 46 ש"ח בחודש. מחיר החלב המפוסטר עלה בשנת 2005 ב-4.2%.
 
תפוקת הדבש בישראל בשנת 2005 היתה כ-3,200 טון, ערך הדבש נאמד ב-48.3 מיליון ש"ח, ירידה של 8.6% בכמות ועלייה של 3.4% במחיר לעומת שנת 2004. תוצרת זו נובעת מכ-92 אלף כוורות. היבול הממוצע בכל כוורת היה כ-35 ק"ג - כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. בשנת 2003 אושר ייבוא חופשי של דבש. כמות הדבש שיובאה לישראל בשנת 2005 היתה 580 טון, כך שלרשות הציבור בישראל עמד כחצי ק"ג דבש לנפש בשנה. מחירי הדבש ירדו בשנת 2005 ב-2.2%