הפסקת השימוש במתיל ברומיד לצרכי חקלאות

השימוש במתיל ברומיד לצורכי חקלאות יפסק במדינות המפותחות,כולל במדינתישראל בינואר 2005;ארכה נוספת מוגבלת בזמן, ניתנה לשימושים מוגדרים ומיוחדיםהמוגדרים כשימושים קריטיים;נקבעה ועדת היגוי לקביעת קריטריונים להקצאתהחומר לחקלאים


00:00 ,19.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

השימוש במתיל ברומיד לצורכי חקלאות יפסק במדינות המפותחות,כולל במדינתישראל בינואר 2005;ארכה נוספת מוגבלת בזמן, ניתנה לשימושים מוגדרים ומיוחדיםהמוגדרים כשימושים קריטיים;נקבעה ועדת היגוי לקביעת קריטריונים להקצאתהחומר לחקלאים.
 
השימוש במתיל ברומיד בעולם מוסדר באמצעות פרוטוקול מונטריאול ואמנת וינה.  על פי הפרוטוקול, השימוש במתיל ברומיד לצורכי חקלאות יפסק במדינות המפותחות, כולל במדינת ישראל בינואר 2005.
 
אורכה נוספת, מוגבלת בזמן, ניתנה לשימושים מוגדרים ומיוחדים המוגדרים כשימושים קריטיים.  האישור לשימושים קריטיים יינתן על פי פנית המדינה המבקשת למזכירות האמנה ועמידה בנהלי הוכחה שנקבעו, על מנת לוודא כי השימושים המבוקשים הם אמנם למקרים קריטיים בלבד, בהם לא נמצא תחליף לחומר.
 
בעקבות הנאמר לעיל ובהתאמה לכללי האמנה, פנינו למזכירות האמנה בבקשה מנומקת לאשור שימוש בחומר לשנת 2005 בענפים שהפגיעה בהם כתוצאה מהפסקת השימוש בו עלולה להיות קריטית.  בנובמבר 2004 אושרה בקשתה של מדינת ישראל על בסיס חומר רב שהוכן  והוגש על ידינו לועדת השיפוט המקצועית של מזכירות האמנה.  ועדת השיפוט המליצה על אישור "מכסות" שימוש נוספות לישראל לשנת 2005 ( ראה טבלה מצורפת ).
תנאי לאישור השימוש במתיל ברומיד ל"שימושים קריטיים" מותנה בעמידה בדרישות מזכירות האמנה - קיום מנגנון הקצאה ופיקוח שמטרתו לוודא כי השימוש בחומר יהיה  אך ורק למטרות שהוגדרו באישור השימוש ובדיווח תקופתי למזכירות האמנה.
 
על מנת להיערך לחלוקת הכמות שאושרה לחקלאים הזקוקים למתיל ברומיד,  נקבעה ועדת היגוי שתפקידה לקבוע קריטריונים להקצאת החומר לחקלאים והוצאת התרי רכישה.  מכירת מתיל-ברומיד תעשה גם בעתיד ע"י חב' תרכובות ברום באמצעות מפיצים  מטעמם  אשר ינהלו יומני מכירה והפצה. 
המכירה תתבצע בנקודות המכירה הנהוגות כיום.
 
מכסות השימושים הקריטיים במתיל ברומיד בישראל - שנת 2005: 

כמות מאושרת (טון)

האזור

הגידול

303

כל הארץ

פרחי קטיף-בתי צמיחה

77

אזור המרכז

פרחי קטיף-שטח פתוח

50

כל הארץ

משתלות עצי פרי

125.65

ערבה

מלון

239

אזור השרון

תפוחי אדמה

35

כל הארץ

תות שדה-חסוי

196

אזור המרכז

תות שדה-שטח פתוח

56

כל הארץ

ייצור זרעים

1081.65

 

סה"כ