הפתעה נעימה: גידול של 3.2% בתוצר ברבעון השני

נתוני הצמיחה ברבעון השני עמדו בניגוד להערכות פסימיות להאטה משמעותית ברבעון השני. זאת בעיקר לאור עליה חדה ביצוא הסחורות והשירותים ברבעון זה


13:10 ,16.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שפורסמו בשעות האחרונות, עולה מגמה חיובית הנוגדת תחזיות קודמות, ולפיה עלה ברבעון השני של השנה התוצר ב- 3.2% בחישוב שנתי. זאת בניגוד להערכות פסימיות יותר להאטה משמעותית ברבעון זה.

נציין כי ברבעון הראשון של 2012 חלה עליה של 2.8% בתוצר ואילו ברבעון האחרון של 2011 גדל התוצר ב- 3.1%.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מייחסים את הגידול המעודד ברבעון השני בעיקר לאור עליה חדה ביצוא הסחורות והשירותים בגובה 10.3%. עוד עולה כי ההוצאה לצריכה פרטית גדלה ברבעון זה ב- 5.4%.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, הגיב עם פרסום הנתונים. "נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שהמשק נמצא בפרשת דרכים: מחד, מנועי הצמיחה ממשיכים לעבוד ומאידך, סימני האטה ברורים הנובעים מהמשבר הכלכלי באירופה ובארה"ב. הנתונים מחייבים אותנו ביתר שאת לריסון תקציבי ומשמעת כלכלית ובמהלכים שיתמכו בצמיחה גבוהה ואבטלה נמוכה", אמר.