ועדת המנכ״לים: פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה תופסק בתוך עשור

המלצות הוועדה כוללות קידום חבילת צעדים להפחתת זיהום אוויר ממקורות תחבורתיים במפרץ חיפה, בהם הנעת משאיות אשפה ומשאיות בנמל באמצעות חשמל או גז טבעי, הפחתת פליטות עשן נראה לעין מכלי שייט, בחינת תמריצים להגעה של כלי שיט מופחתי זיהום לישראל ועוד


11:53 ,08.06.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

באוקטובר 2020 אושרה החלטת הממשלה שיזמו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל לקידום ולפיתוח מפרץ חיפה. החלטת הממשלה קבעה, כי תקום ועדת מנכ״לים אשר תדון, בין היתר, בעתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה; בתשתיות האנרגיה הקיימות במפרץ חיפה והבטחת רציפות התפקוד של משק האנרגיה; צורכי דיור ופיתוח עירוני, כלכלי ואזורי; סיכונים מחומרים מסוכנים; זיהום אוויר; שיקום קרקע ועוד. את המשרד להגנת הסביבה ייצג בוועדה המנכ"ל, דוד יהלומי.

 

לאחר כחצי שנה של דיונים אינטנסיביים ולאחר שנשקלו הערות הציבור, הוועדה פרסמה אתמול את המלצותיה הכוללות להביא להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך עשור או מוקדם מכך, בכפוף לעמידה בצורכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית.

 

לקדם תכנון חדש למפרץ, אשר יאפשר פיתוח בר קיימה של האזור ויהפוך אותו לאזור מוטה מגורים המכיל תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני מרכזי. להקים צוות ממשלתי שיעסוק בפיתוח וחיזוק ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי משמעותי במפרץ חיפה.

 

להקים צוות ממשלתי שיגבש מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב הפסקת הפעילות של התעשיות הפטרוכימיות.

 

לקדם חבילת צעדים להפחתת זיהום אוויר ממקורות תחבורתיים במפרץ חיפה, ובתוך כך חשמול התחבורה הציבורית במפרץ, הגדלת שטח ״אזור אוויר נקי״ מחיפה לקריות, הנעת משאיות אשפה ומשאיות בנמל באמצעות חשמל או גז טבעי, הפחתת פליטות עשן נראה לעין מכלי שייט, בחינת תמריצים להגעה של כלי שיט מופחתי זיהום לישראל ועוד.

 

את המלצות הוועדה יש להביא לאישור בהחלטת ממשלה. המשרד להגנת הסביבה הניח באפריל 2021 טיוטה ראשונית של החלטת ממשלה, אשר מציעה לוחות זמנים ברורים לסגירת מתחם בז״ן, מפעל דשנים וחוות המכלים תש״ן קריית חיים; החלטה על הקמת מנהלת ליישום המלצות ועדת המנכ״לים; וכן מקבעת תקציב ראשוני על סך של 40 מיליון שקל להנעת המהלך.

 

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: ״אני מברכת על סיום עבודת ועדת המנכ״לים והגשת המלצותיה שמגבות את החזון שהצגנו. לתושבי חיפה מגיע לחיות בסביבה נקייה ממזהמים, ואכן, כפי שהבטחנו - הובלנו בשנה החולפת את המהלך הלאומי של סגירת המפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה. העברנו את החלטת הממשלה החשובה והקמנו את ועדת המנכ״לים שסיימה את עבודתה והגישה את המלצותיה, שמגבות את הקשר שיש בין סביבה לכלכלה. כעת, יש שורת פעולות לבצע לשם קידום המפרץ, הכוללות בשורה של ממש לקידום עתיד בר-קיימא ולסגירת התעשייה הפטרוכימית. בשנים הקרובות יצטמצם השימוש בדלקים פוסיליים, עד להפסקת הצריכה של מרבית תזקיקי הנפט בתוך שני עשורים כתוצאה מהמעבר לכלי-רכב חשמליים ולשימוש בדלקים נקיים יותר״.