לין: יש לדחות את תחילת יישום תקן EMV לינואר 2020

נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה הבוקר אל ד״ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל וטען כי בנק ישראל כשל בביצוע חלקו במהלך. מתריע: ״אין להתפלא שעד כה, ככל הידוע לנו, אין שום גורם עסקי שהתחיל לפעול במנגנון EMV עם לקוחותיו״


12:35 ,06.02.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה הבוקר אל ד״ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, בדרישה לדחות את תחילת יישום תקן EMV לינואר 2020, לאור העובדה כי בנק ישראל כשל בביצוע חלקו במהלך. ״לא יתכן ששינוי כה משמעותי של הרגלי תשלום בכרטיסי אשראי, שהושרשו במשך שנים, ייעשה מבלי שתהיה הסברת עומק לעסקים ולציבור. לבנק ישראל יש את המשאבים לכך וזו חובתו״. פנייתו של לין נשלחה אף אל מר משה כחלון, שר האוצר ואל פרופ׳ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל.

 

לין מציע כי במהלך השנה הנוכחית, עד להטמעתו מחדש של תקן EMV בנק ישראל יבצע את כל פעולות ההסברה הנחוצות, כדי למנוע בלבול ומבוכה בכל הנוגע לביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי בישראל, והטלת סיכונים מיותרים על העסקים בישראל, לאור מנגנון הסטת האחריות לבית העסק״.

 

כידוע, בינואר 2019 נכנס לתוקף תקן EMV לאבטחת עסקאות תשלום בכרטיסי חיוב. תקן זה יתרום לקידום החדשנות בתחום התשלומים, חיזוק התחרות בתחומי ההנפקה והסליקה ולהפחתת סיכוני שימוש לרעה בכרטיסי חיוב.

 

הפיקוח על הבנקים פרסם הנחיות בנושא אימוץ התקן לגופים העוסקים בהנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב, ואכן, הם מודעים ופועלים בהתאם לחוזרים שפורסמו בנושא. אולם, לצד זה בנק ישראל לא ביצע את חלקו בקידום המהלך במגזר העסקי.

 

לדברי לין, ״היה צורך ברור בהסברה לציבור הרחב וגם לכלל המגזר העסקי. בנק ישראל היה חייב להביא למודעות רחבה למהלך שהינו שינוי דרמטי ואמיתי בשימוש בכרטיסי אשראי בישראל. אלו הן פעולות שהיו מוטלות על בנק ישראל, ואי אפשר לטעון שלבנק ישראל אין את המשאבים והיכולת לבצע פעולות הסברה אלו״.

 

״אני מזהה כשל הטמעה רוחבי של המגזר העסקי שאינו ערוך דיו לעבודה לפי המנגנון האמור, מאחר והפיקוח על הבנקים לא פעל בהסברה לכלל העסקים כדי להוביל לכך שהעסקים ייערכו ויטמיעו את המסופים החדשים והתוכנה הנדרשת, כדי שהשוק כולו יהפוך לשוק תשלומים מתקדם״, ציין לין.

 

זאת ועוד, ציין לין כי ״אמנם גם המגזר העסקי צריך לבצע את חלקו בנוגע להתקנת מסופים חדשים והתאמת תוכנה חדשה, לרבות בקשה מלקוחות העסק להקליד את הקוד הסודי בכל רכישה בכרטיס האשראי. אבל פעולות חינוך אלו בקרב הציבור לא יכולות להתבצע אך ורק על-ידי המגזר העסקי, אלא הן יכולות להיות רק אחרי קמפיין הסברה לכלל הציבור כפי שמחויב לעשות בנק ישראל״.

 

על כן, מתריע לין, ״אין להתפלא שעד כה, ככל הידוע לנו, אין שום גורם עסקי שהתחיל לפעול במנגנון EMV עם לקוחותיו, על אף שמנגנון הסטת האחריות מושת על בתי עסק במקרה של הונאה.