לראשונה: ה- OECD יבחן את יחסה של ישראל למגזר העסקים הקטנים והבינוניים

כיצד ישראל מתייחסת אל הסקטור העסקי בין 1 ל- 10? ארגון ה- OECD והאיחוד האירופי יקיימו השבוע מבחן הערכה בכל הנוגע ליחסה של ישראל אל מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל


00:00 ,05.03.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

מדינת ישראל תשתתף השבוע בהערכה משווה (בנצ'מרקינג) בינלאומית בנושא מדיניות למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, הממומנת על ידי נציבות האיחוד האירופי ומבוצעת על ידי ארגונים המתמחים (ETF, OECD, EBRD) על בסיס עשרה עקרונות שפרסמה הנציבות כחלק מ"חוק העסקים הקטנים" (SBA).

הערכת המומחים מטעם הארגונים, תתבצע בשיתוף אנשי מפתח בסקטור הציבורי והפרטי במטרה לאבחן באיזו רמה פועלת ישראל על בסיס העקרונות של ה-SBA.

בסדנת ההערכה, המועברת על ידי מומחים של ה-OECD עוברים נציגי ה-OECD על הנושאים השונים הנוגעים לפעילות מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ומבקשים את סיוע המשתתפים במתן ציון לישראל בכל אחד מהמדדים המפורטים בהם: עידוד היזמות, מתן הזדמנות שנייה לעסק שנכשל, הקלת נטל הרגולציה, הנגשת שירותי הממסד הציבורי לעסקים קטנים, גישה לרכש ציבורי, גישה למימון, ניצול ההזדמנויות מהשוק האירופי, עידוד חדשנות ומיומנויות של עסקים, הפיכת אתגרים סביבתיים להזדמנויות והתערות בשוק העולמי.

כמו בכל מדינה שזכתה להערכת מומחים שכזו, גם לישראל מונה רכז מטעם הנציבות לביצוע הערכה זו. הרכז מטעם הנציבות בישראל, ד"ר ניר בן-אהרון, הוא ראש מחלקת המחקר והמדיניות ב"סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים" במשרד התמ"ת. לדבריו, "הערכת המומחים האירופיים תתבסס על מסמכים מתועדים של פעילויות ממשיות שנעשו ונעשות במדינת ישראל בכל אחד מהתחומים".

תוצאות ההערכה יפורסמו בדו"ח כחלק מסקירת המדינות במזרח התיכון וצפון אפריקה, כאשר הדו"ח הנוגע לתוצאות מדינת ישראל, יפורסם בפגישה בין נציגי הארגון ונציגים מישראל באזור חודש מאי-יוני 2013.

לדברי ד"ר ניר בן-אהרון הדו"ח מספק הזדמנות לבדיקה בלתי מוטה של מצב מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, על נגזרותיו השונות, ויאפשר לגבש המלצות לתיקוני חקיקה ומדיניות ממשלתית ורגולטורית בישראל.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, הוסיף: " חשוב שהחברה וגם הממשלה יבינו כי יש לעודד אזרחים ליזום ולפתוח עסק משלהם, שיתרום משמעותית לגידול בתעסוקה ולשגשוג הכלכלי של מדינת ישראל. למרבה הצער, למרות השיפור בחקיקה וברגולציה והשינוי בשיח הישראלי בכל הנוגע למגזר העסקים הקטנים, עדיין קיימים חסמים רבים מדי הפוגעים ביכולת השרידות של עסק בישראל".