מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה השקיע ב-2014 321 מיליון שקל במיזמי תעשייה ובמפעלים בפריפריה

מרכז ההשקעות אישור 85 בקשות בענפי התעשייה השונים ב-2014, בהיקף השקעה כולל של 2 מיליארד שקל, שיביא לתוספת של 2,837 משרות וגידול צפוי בייצוא הישראלי בהיקף של 2.05 מיליארד שקל


10:58 ,10.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

שנת 2014 התאפיינה בביקוש רב להשקעות הון. במשך השנה הוגשו למרכז ההשקעות במשרד הכלכלה כ-150 בקשות, מתוכן אושרו 75 בקשות, למפעלי תעשייה זעירים, קטנים ובינוניים. בנוסף, אושרו לעשר חברות גדולות כתבי אישור להשקעה בהיקף של 534 מיליון שקל, ומענקים בגין השקעות אלו בהיקף של 106 מיליון שקל.

 

ההשקעות עתידות להניב גידול במכירות בהיקף של כ-988 מיליון שקל, מתוכן 963 מיליון שקל ליצוא.  תוספת העובדים הצפויה בגין השקעות אלה הינה 1,416 משרות, כולן באזורי הפיתוח בפריפריה.

 

75 חברות זעירות, קטנות ובינוניות קיבלו אישור לתוכניות השקעה בהיקף של 2 מיליארד שקל, בגינן אושרו מענקים בהיקף של כ-204 מיליון שקל. תוספת המכירות הצפויות היא 1.908 מיליארד, מתוכן 1.090 מיליארד ליצוא. תוספת העובדים הצפויה תהיה 1,421 משרות, כולן באזורי פיתוח בפריפריה.

 

בנוסף אישר מרכז השקעות, יחד עם משרד האוצר, את השקעת חברת אינטל, בהיקף כולל של כ-22 מיליארד שקל, הכוללת מענק ממשלתי של 300 מיליון דולר, שיתפרס על פני 5 שנים. מדובר בהשקעה הגדולה ביותר שבוצעה בישראל אי פעם ע"י חברה זרה.

 

מרכז ההשקעות מפעיל מסלולי תעסוקה מיוחדים המתמרצים מעסקים להגדיל את שיעור המשתתפים בכוח העבודה במשק ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות במעגל המועסקים. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק לתקופה קצובה. במסגרת זו, ניתן דגש על קליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט.

 

בשנת התקציב 2014 אישר מרכז ההשקעות במסלול תעסוקה לקליטת אוכלוסיות מיוחדות 94 בקשות בהיקף של כ-107 מיליון שקל, שיוסיפו כ-1,700 משרות חדשות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית. בנוסף אושר מסלול תעסוקה מיוחד לעובדים בשכר גבוה, אשר נועד לתמוך בקליטת עובדים במיזמים אשר נמצאים באזורי עדיפות לאומית ועיסוקם בתעשיות עילית, לרבות תוכנה, סייבר ומחשוב, בהיקף תקציבי של 33 מיליון שקל. אלה יאפשרו קליטתם של כ-200 עובדים בשכר גבוה בפריפריה הרחוקה.

 

בשנת התקציב 2014 הפעיל משרד הכלכלה מסלול ירוק מיוחד, במסגרתו אושרו 44 בקשות במענק כולל של 15 מיליון שקל, המסייע במימון חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי בשת"פ משרד האנרגיה והתשתיות ורשות הגז.