עיצום כספי של 2.17 מיליון שקל על חיפה כימיקלים

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסכום זה זאת עקב הפרות חמורות בתנאי היתר הפליטה של מפעל חיפה כימיקלים שהתגלו במספר בדיקות פתע. בדיגומים התגלו חריגות בעשרות ובמאות אחוזים בפליטת מזהמים לאוויר המסכנים את בריאות הציבור


07:17 ,19.08.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה העביר ב-13 באוגוסט לחברת חיפה כימיקלים, דרישת תשלום לאחר הטלת עיצום כספי בסך 2,174,640 מיליון שקל – סכום שעליהם לשלם בתוך 30 יום. זאת, בתגובה להפרות חמורות שהתגלו בבדיקות פתע שערך בנובמבר-מרץ 2016 במפעל שפעל במפרץ חיפה. 

 

‏במסגרת הפיקוח שביצע מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה על פליטות גזים לאוויר, נמצא כי חברת חיפה כימיקלים חרגה מתנאי היתר הפליטה שלה בארבע הפרות שונות, כאשר בכולן מדובר בחריגה בעשרות ובמאות אחוזים מהריכוז המותר, וזאת בשלוש ארובות שונות במתקנים לייצור חנקת אשלגן ובארובת דוד הקיטור.

 

לאור פליטת המזהמים החמורה למפרץ חיפה והישנות החריגות, החליט המשרד לעמוד על הטלת העיצום הכספי על חיפה כימיקלים. יחד עם זאת, הפסקת פעילותו של המפעל היוותה אחד הנימוקים להפחתת העיצום הכספי מהסכום המקורי על סך 3,624,400 שקל בהתאם לחוק אוויר נקי (תקנות הפחתה), כך שסכום הקנס הסופי עומד על  סך 2,174,640 שקל. 

 

פרט להפרות החמורות בגינן הוטל העיצום הכספי, התגלו 7 חריגות נוספות בדיגומים שביצע מחוז חיפה במשרד במפעל ביוני 2016-מרץ 2017, זאת בנוסף לאי-עמידת חיפה כימיקלים בנוהל דיגום ארובה. עקב הפרות אלו נפתחה חקירה פלילית על-ידי המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, הנמצאת עדיין בעיצומה.  

 

יצויין כי המשרד הודיע לחברת חיפה כימיקלים על כוונתו להטיל עיצום כספי עוד בסוף אוגוסט 2016, אך עקב השגות שהגיש המפעל התארך ההליך.

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי בריכוזים גבוהים פחמן חד-חמצני עשוי להיות קטלני ולהוביל לחנק ולמוות, כאשר חשיפה לריכוזים נמוכים יותר גורמת לעלייה בשכיחות התקפי לב, הפרעות קוגניטיביות והפרעות בתפקוד. חשיפה לתחמוצות חנקן וחנקן דו-חמצני עלולה להפחית את תנגודות הגוף לנגיפים וחיידקים.