רשות המסים: הוקם פורום משותף עם הארגונים המקצועיים

מנהל רשות המסים הודיע על הקמת פורום משותף לרשות המסים, ללשכת רו"ח ופורוםCFO אשר ילווה הטמעת כללי ה-IFRS בישראל


00:00 ,10.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מנהל רשות המסים הודיע על הקמת פורום משותף לרשות המסים, ללשכת רו"ח ופורוםCFO  אשר ילווה הטמעת כללי ה-IFRS בישראל
 
מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, הודיע היום על הקמת פורום משותף עם הארגונים המקצועיים, שמטרתו ליבון נושאי התקינה השונים, כפי שיעלו במסגרת הטמעת כללי התקינה החשבונאית הבין לאומית החדשה, ה-IFRS, ויישומם הלכה למעשה. בראשות הפורום יעמוד גידי בר זכאי, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות.
 
הפורום יורכב מחברי הוועדה לבחינת השלכות המס של אימוץ תקני החשבונאות הבין לאומית ברשות המסים, בשיתוף עם גורמים מקצועיים רלוונטיים, נציגי לשכת רו"ח ופורום  CFO ונציגי ארגונים מקצועיים נוספים שיוזמנו לדיוני הפורום בהתאם לנושאי הליבה שיידונו.
 
מרשות המסים נמסר עוד כי לאורך תקופה ארוכה שקדה ועדה מקצועית ברשות המסים על בחינת השלכות המס הצפויות לנבוע מאימוץ התקינה החשבונאית הבין לאומית (IFRS), כפי שנקבע בתקן חשבונאות מספר 29. לאורך התקופה, נעזרו חברי הוועדה בנציגים של המוסד לתקינה חשבונאית. בנוסף לכך נערכו התייעצויות רבות עם נציגי הלשכות.
 
בפגישות המשותפות שנערכו עמם, עלתה שאלת אופן יישומם של כללי ה-IFRS בישראל על דיני המס. במסגרת דיונים אלה, ובהתאם לעמדתם בנושא, התחזקה התרשמות הוועדה כי בשל חוסר הניסיון החשבונאי והמיסוי ביישום, הלכה למעשה של הכללים, מתקיים מצב של חוסר וודאות באשר להשפעת כללים אלה על בסיס המס בישראל.
 
לפיכך הוחלט ברשות המסים כי לעת הזאת יש להמשיך ולחשב את ההכנסה החייבת, בהתאם לכללים שהיו נוהגים עד כה, כלומר על בסיס הכללים החשבונאיים הישראלים למעט תקן חשבונאות מספר 29. בכך מצטרפת ישראל למדינות אירופאיות מובילות שבחרו לנקוט בדרך זו.
 
חישוב ההכנסה החייבת כאמור לעיל, יבוצע במשך תקופת ביניים שמשכה ייקצב בהתאם לניסיון שייצבר, כל זאת על מנת להגיע בסופו של תהליך להחלטה מושכלת, כיצד ליישם את כללי ה-IFRS על דיני המס בישראל.