DHL מכשירה לשירות הובלה מבוקר טמפרטורה

החברה תוסיף 30 תחנות ברחבי העולם ובעתיד תכשיר 48 תחנות נוספות, בכדי לתת מענה להובלה מוצרים מתחומים מדעי החיים והפרמצבטיקה


00:00 ,21.04.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

DHL Global forwarding מרחיבה את שירות ההובלה מבוקרת טמפרטורה, על ידי הסמכת 30 תחנות ברחבי העולם לשימוש בפתרונות לוגיסטיים של מכולות Envitotainer - Qualified Envirotainer Provider (QEP).

Envitotainerהיא החברה המבילה בעולם בפתרונות לוגיסטיים למכולות מבוקרות טמפרטורה בתעשיות הפרמצבטיקה והביוטק.

התחנות שיוסמכו לספק שירות של הובלה מבוקרת טמפרטורה כוללות את גרמניה, צרפת, בריטניה, ארצות הברית, מצרים, דובאי, יפן וסין.

הוספת התחנות באה לשרת בעיקר את שוק הובלת המוצרים מתחומי מדעי החיים והפרמצבטיקה.

במהלך החודשים הקרובים מתכננת ענק השילוח להעביר 48 תחנות נוספות שהיא מחזיקה ברחבי העולם הכשרה מתאימה בהובלה מבוקרת טמפרטורה.