ההסתדרות מתריאה לפני סכסוך עבודה ב״נובולוג לוגיסטיקה״

במכתב ששלח יו״ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה בהסתדרות אליעזר בלו להנהלת החברה, המתמחה באחסון ובהפצת ציוד רפואי, נטען בין היתר כי על אף ההכרה בהתאגדות הראשונית החברה ״מהלכת אימים על העובדים כדי שיראו וייראו מפני המשך ההתארגנות״


10:56 ,15.03.2022 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה בהסתדרות שלח אתמול (ב׳) מכתב התראה להנהלת חברת ״נובולוג לוגיסטיקה״, זאת בשל חשש לפגיעה בהתארגנות הראשונית של עובדי החברה.

 

עובדי חברת נובולוג לוגיסטיקה, המתמחה במתן שירותים לוגיסטיים לחברות בינלאומיות בתחום האחסון וההפצה של תרופות וציוד רפואי, החלו להתארגן בהסתדרות במהלך נובמבר 2021 במטרה להגיע להסכם קיבוצי ראשון בחברה. בחברה כ-260 עובדים במספר מחלקות: בשרשרת האספקה, באחסנה, בשירות לקוחות ועוד.

 

בתחילת דצמבר 2021 נמסרה הודעה להנהלה (בצירוף מכתבי ההצטרפות של עובדי החברה) בדרישה להכיר בהסתדרות כארגון היציג של העובדים ובבקשה להיכנס למשא ומתן לקראת חתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את זכויות העובדים ויביא לשיפור בשכרם ובתנאיהם. בינואר שלחה החברה מכתב הכרה ביציגות והחלו פגישות משא ומתן.

 

עם זאת, ולמרות ההכרה בהסתדרות כארגון היציג של העובדים החלה ההנהלה להתנכל לחברי ועד הפעולה, הפיצה מידע שיש בו כדי להלך אימים על עובדים והאשימה את התאגדות העובדים בעיכוב העלאות שכר.

 

במכתב ששלח היום להנהלת החברה מוסיף ומתאר יו״ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו את ההתנהלות הבלתי חוקית שבגינה נאלצת ההסתדרות להתרות בחברה לפני הכרזה על סכסוך עבודה. בין היתר הוא מציין כי מדובר בהתנהלות חד-צדדית של ההנהלה שפוגעת בזכות ההתארגנות; בהתנהגות בחוסר תום לב ובהערמת קשיים לקיום המו״מ להסכם; בזימון חברי ועד הפעולה לשימוע שלא כדין וכן בניסיון להלך עליהם אימים ״על מנת שכלל העובדים יראו וייראו ויחששו להמשיך בהתאגדות״.

 

מההסתדרות נמסר כי ״ההתערבות הפסולה של ההנהלה בהתארגנות הראשונית כללה הודעות לעובדים לפיה הקפאת השכר בחברה נבעה ״בגלל ההסתדרות״, וכי ״ההסתדרות מתריאה כי אם לא ייפסקו פעולות ההנהלה לסיכול ההתאגדות, תוגש בקשה רשמית לסכסוך עבודה״.