נייר חדרה: נערכים לגידול עתידי בהיקף הסחר האלקטרוני בישראל

החברה נערכת לגידול הצפוי בהיקף הסחר האלקטרוני בישראל על ידי הרחבת כושר הייצור, קליטת ציוד להדפסה דיגיטלית מתקדמת והקמת פעילות Pack-Lyלמסחר באריזות קרטון לשוק המקוון


13:23 ,20.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019. מהתוצאות עולה כי ההכנסות הסתכמו בכ-456 מיליון שקלים בהשוואה לכ-454 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד.  EBITDAשל כ-65 מיליוני שקלים לעומת כ-61 מיליוני שקלים, ברבעון המקביל. החברה ממשיכה ביישום תוכנית השקעות רב שנתית, בקצב שנתי של כ-100 מיליון שקלים.

 

גדי קוניא, מנכ״ל נייר חדרה: ״במהלך הרבעון הראשון של 2019 המשכנו בביצוע מהלכים שיניחו תשתית להמשך התפתחותה וצמיחתה של נייר חדרה בשנים הקרובות. מהלכים אלו נעשים מתוך בחינה של מגמות השוק ארוכות הטווח אשר נותרו חיוביות, ומבוססות על גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים, ומייצרות גידול בביקוש למוצרי אריזה וקרטון. חלק מהגידול בביקוש העולמי לאריזות קרטון נובע מעלייה משמעותית בהיקפי הסחר המקוון, שבארץ נמצא עדיין בחיתוליו. נייר חדרה נערכת לגידול עתידי בהיקף הסחר האלקטרוני גם בישראל, בין היתר ע״י הרחבת כושר הייצור, קליטת ציוד להדפסה דיגיטלית מתקדמת והקמת פעילות Pack Ly למסחר באריזות קרטון בעיצוב אישי לשוק המקוון.

 

קוניא ציין כי ״התוצאות הכספיות ברבעון הושפעו ממגמות מאקרו עולמיות, ובהן ירידת מחירי המכירה של גלילי הנייר לקרטון והתחזקות השקל. השפעת הגידור הטבעי הקיים בין מגזר ייצור גלילי הנייר למגזר אריזות הקרטון טרם באה לידי ביטוי ברבעון זה ואנו מעריכים שברבעונים הבאים היא תבוא לידי ביטוי באופן שממחיש את האינטגרטיביות של יחידות הקבוצה. אנחנו ממשיכים בתכנית השקעות רב שנתית בהיקף כספי משמעותי ובמקביל בוחנים הזדמנויות לפיתוח מנועי צמיחה המשיקים לתחומי הליבה שלנו, במטרה להמשיך ולשפר את רווחיות החברה בטווח הארוך״.

 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ-456 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 454 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות עמד ברבעון הראשון של 2019 על כ-28 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-40 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

מהחברה נמסר כי הרווח התפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות (EBITDA) הסתכם ברבעון הראשון של 2019 בכ-65 מיליון שקל לעומת 61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-14 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 24 מיליון שקלים ברבעון המקבילה אשתקד.

 

ליאור הלמן, סמנכ״ל הכספים: ״מאזן החברה ממשיך להיות איתן עם רמת נזילות גבוהה לצד מינוף נמוך, המאפשר לנו להמשיך וליישם את תוכנית ההשקעות הרב שנתית. השנה אנחנו צפויים להמשיך ולבצע השקעות בהיקף דומה לשנים האחרונות, וזאת מתוך מטרה להבטיח את המובילות הטכנולוגית, היעילות תפעולית וכושר התחרות של נייר חדרה גם בשנים הבאות״.

 

נייר חדרה שבשליטת קרן פימי הינה החברה המובילה בארץ בתחום האריזה, הנייר והמיחזור. אמניר, שבבעלותה המלאה של נייר חדרה, הינה החברה הגדולה בארץ בתחום איסוף, עיבוד ומחזור פסולת קרטון, נייר ופלסטיק. נייר חדרה הינה היצרן היחיד בישראל של גלילי נייר לקרטון וחברת הבת כרמל המייצרת ומשווקת אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה, נחשבת למובילה עולמית בתחום ההדפסה הדיגיטלית על גבי קרטון ואריזות. בנוסף, עוסקת נייר חדרה בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ובשיווק צרכי משרד.