מצרים: ננעל כינוס איחוד נמלי הים הערבים
15.11.07
מצרים: ננעל כינוס איחוד נמלי הים הערבים
חברי איחוד נמלי הים הערבים בחנו את הדרכים להאיץ את הפיתוח בנמלי הים הערבים והדגישו את החשיבות שבמתן עדיפות לחברות ממדינות ערב במכרזים לניהול ופיתוח נמלים