עליה בתנועת מטוסים בקווי Asia/Pacific, ב- Beijing ו- Shanghai הגידול הגבוה ביותר
10.07.02
עליה בתנועת מטוסים בקווי Asia/Pacific, ב- Beijing ו- Shanghai הגידול הגבוה ביותר
ב-27 ביוני 2002 התפרסם ב- Geneva, Switzerland מחקר המשווה נתונים שנאספו ב-700 שדות תעופה בעולם לגבי תנועת נוסעים ומטענים בחודש מרץ 2002 בהשוואה למרץ 2001.