אל על: ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה

העובדים יוכלו להכריז על שביתה החל מה-18 ביולי, וזאת בשל כוונת הנהלת אל על לבחון אפשרות של פגיעה בתנאי ההסכם הקיבוצי הקיים. הנהלת אל על קראה לעובדים לבטל את ההכרזה ולחזור ולקיים משא ומתן


00:00 ,01.07.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

העובדים יוכלו להכריז על שביתה החל מה-18 ביולי, וזאת בשל כוונת הנהלת אל על לבחון אפשרות של פגיעה בתנאי ההסכם הקיבוצי הקיים. הנהלת אל על קראה לעובדים לבטל את ההכרזה ולחזור ולקיים משא ומתן
 
חברת אל על הודיעה כי ביום 28 ביוני, 2007 התקבלה במשרדי החברה הודעה מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי ("הסתדרות העובדים"), מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957, לפיה ניתנה להסתדרות העובדים זכות להכריז על שביתה החל מיום 18 ביולי, 2007.
 
על פי נוסח ההודעה, עניינו של הסכסוך בכוונת הנהלת החברה לבחון אפשרות לפגוע בתנאי ההסכם הקיבוצי הקיים ואף לבטלו, זאת בין השאר לאור החלטת דירקטוריון החברה מיום 18 באפריל, 2007, אשר הסמיכה את הנהלת החברה לנקוט בכל הצעדים המחויבים, לרבות החלטה על ביטול ההסכם הקיבוצי וביצוע צעדי התייעלות. 
 
הנהלת החברה דוחה את טענות הסתדרות העובדים ואף הבהירה להסתדרות העובדים כי אין בכוונתה בשלב זה לבטל את ההסכם הקיבוצי, ולכן לא קיימת עילה להכרזת הסכסוך. הנהלת החברה קראה להסתדרות העובדים ולנציגות העובדים לבטל את ההודעה ולחזור ולקיים משא ומתן על מנת להמשיך ביחסי עבודה תקינים.