דרישה לקראת עתירה לבג"ץ : יצירת תחרות בענף מטעני האויר

3 ארגוני סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל דורשים אישור הפעלתם של מסופי מטען בהובלה אווירית בסמוך לשטח נמל התעופה בן גוריון, על פי תנאים מקצועיים סבירים, בדומה לתנאים הנדרשים על פי תקנות המכס, למסופי מטען בהובלה ימית ויבשתית. באופן זה תחל להתקיים, בזמן הקרוב, תח


00:00 ,24.10.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נמסר כי עו"ד שמואל גרוסמן, ממשרד גרוסמן ושות' משרד עורכי דין, פנה בשם מרשיו ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים מרכז ולשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים בישראל- מחוז חיפה והצפון, במכתב לטיפולם הדחוף של שר התחבורה מר אפריים סנה, שר האוצר מר סילבן שלום ואל רשות שדות התעופה בנושא יצירת תחרות בענף המטענים האוויריים.

על פי תוכן המכתב, טוען עו"ד גרוסמן כי כידוע לא מתאפשרת כל תחרות בענף הספקת השירותים של מסוף מטענים בהובלה אווירית. הזיכיון הבלעדי הנתון לחברת ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ ממשיך לאפשר לה לפעול בבלעדיות מוחלטת בכל הקשור להפעלת מסוף המטענים היחיד של מדינת ישראל בהובלה אווירית.

מר גרוסמן הוסיף וציין כי אין לציבור המשלחים הבינלאומיים ולציבור היבואנים והיצואנים כל ברירה וכל חלופה אלא להיזקק לשירותיה של ממ"ן, בכל הקשור לשירותי אחסנה, האחדה , טעינה , פריקה, שילוח, ניטול ובדיקה של מטעני יבוא ויצוא בדרך האוויר. לבלעדיות שכזו אין אח ורע בתחום הסחר הבינלאומי, בעולם כולו, כשלרשות ציבור המשתמשים בהובלה האווירית עומד מסוף מטענים אחד המופעל על ידי גורם עסקי אחד שרק ממנו ניתן לרכוש את שירותי מסוף המטענים. בהובלה הימית לעומת זאת ישנם מספר נמלים ובהם מופעלים מספר מסופי מטען אלטרנטיביים, חלקם מחוץ לשטח רשות הנמלים והרכבות.

עוד" גרוסמן מציין כי מרשיו דורשים כי תאושר הפעלתם של מסופי מטען בהובלה אווירית בסמוך לשטח נמל התעופה בן גוריון, על פי תנאים מקצועיים סבירים, בדומה לתנאים הנדרשים על פי תקנות המכס, למסופי מטען בהובלה ימית ויבשתית. באופן זה תחל להתקיים, בזמן הקרוב, תחרות חופשית ואמיתית על שירותי מסוף המטענים.

לחילופין, הוסיף עו"ד גרוסמן, ניתן לאשר הפעלתו של מחסן מסוף מטענים בהובלה אווירית בסמוך לנתב"ג כ"מחסן טרנזיט" לפי תקנות המכס (טיס), כפי שאושר לממ"ן, הן בתוך שטח נתב"ג והן בסמוך לנתב"ג, מחוץ לשטח רשות שדות התעופה.

בעקבות דיון שהתקיים, ביום 7.7.02, בהשתתפות הנהלת המכס והנהלת ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, הודיע אגף המכס ומע"מ כי הוא תומך במאבק ארגון התאגידים להקמת מסופי מטען אוויריים מסביב לנתב"ג, בכפוף ל- 4 תנאים:
  1. כל הטובין יעברו קליטה ראשונית בנתב"ג, לפני היציאה למסוף שמחוץ לשדה (בדומה למצב בנמלי הים, שם המכולות נקלטות קודם כל ע"י רשות הנמלים, ורק אחר כך יוצאות למסופים).
  2. הבקרה אחר קליטת הטובין בנתב"ג ותנועתם מנתב"ג למסופים תהיה ממוחשבת לחלוטין.
  3. הצעד לא יהווה הפרה של הסכמים קיימים עם רשות שדות התעופה או ממ"ן.
  4. המהלך מחייב תיקון בתקנות המכס.
מר גרוסמן מציין במכתבו כי אין כל קושי למלא אחר התנאים הנדרשים על ידי אגף המכס; תנאי סעיפים1 ו- 2 לעיל הם תנאים מקצועיים סבירים שמקימי מסופי המטענים בסמוך לנתב"ג יקבלו על עצמם; תנאי סעיף 3 אין בו כל ממש היות ואין ולא יכולים להיות כל הסכמים, בעלי תוקף חוקי, הכובלים את ידי אגף המכס מלאשר הפעלתם של מסופי מטען אוויריים, במיוחד לאור העובדה שתקנות המכס מסדירות מסופי מטען בסמוך לנמל בהובלה ימית ויבשתית.

בהקשר זה של היעדר כל תחרות בענף שירותי מסוף המטענים, מן הראוי להזכיר את כישלונו המתמשך של הניסיון להכניס מפעיל מסוף מטענים נוסף לנתב"ג. כידוע, החליטה הממשלה על פתיחת תחום שירותי מסוף המטענים לתחרות ובמסגרת זו, הכנסת מפעיל מטענים נוסף שיחל את הפעלת מסוף המטענים לא יאוחר מיום 1 באפריל 2002.

כפי שפורסם לאחרונה, נותר רק מועמד אחד בלבד הרשאי בכלל לגשת למכרז, כך שלכל היותר, תוגש לרשות שדות התעופה הצעה אחת בלבד. על פי עו"ד גרוסמן, אין צורך לומר כי לא ניתן לקיים מכרז ראוי כשלכל היותר תעמוד על הפרק הצעה אחת, אם בכלל. גם מצב דברים זה מחזק את המסקנה כי לא ניתן יהיה להשלים את הליכי המכרז וממ"ן תמשיך ותפעל ללא תחרות עסקית מצד גורם כלשהו.

מר גרוסמן מציין במכתבו : " ממ"ן מצידה, עושה כל אשר לאל ידה, ובהצלחה לא מבוטלת, על מנת לעכב ולדחות את התחרות בענף. בהקשר זה, יוזכר כי ביום 3.6.99 העניקה רשות שדות התעופה לממ"ן, שלא כדין ובלא מכרז, עוד 15 שנות זיכיון נוספות ו"בתמורה" הסכימה ממ"ן כי יופעל מסוף מטענים נוסף החל מיום 1.4.2002. באותו הסכם הוסיפה והתחייבה רשות שדות התעופה כלפי ממ"ן כי התחרות בה, ככל שתהיה, לא תהיה תחרות חופשית ותהא מוגבלת לעוד מסוף מטענים אחד ולא יותר. לא היה צורך בהסכמת ממ"ן ליצירת תחרות בענף וממילא הענקת 15 שנות הזיכיון הנוספות ללא מכרז, הייתה בלתי חוקית בעליל; כך גם התחייבותה של הרשות כלפי ממ"ן שלא יופעל יותר ממסוף מטענים אחד נוסף, היא התחייבות המנוגדת בתכלית להוראות תיק ההגבלים העסקיים".

"הפעלת מסופי מטען בסמוך לנתב"ג תיצור תחרות חופשית ואמיתית בתוך פרק הזמן הקרוב ביותר" צויין במכתב.

לאור כל האמור לעיל, דורש עו"ד גרוסמן, בשם מרשיו, כי תאושר הפעלתם של מסופי מטען בהובלה אווירית בסמוך לשטח נתב"ג, על פי תנאים מקצועיים סבירים, בדומה לתנאים הנדרשים על פי תקנות המכס, למסופי מטען בהובלה ימית ויבשתית. ככל שיש צורך בתיקון תקנות המכס בהקשר זה, נדרש שר האוצר לביצוע התיקונים. שר התחבורה ורשות שדות התעופה נדרשים להתקין כללים והסדרים, על פי סמכויותיהם בחוק רשות שדות התעופה, על מנת להסדיר את פעילות מסופי המטען, לרבות גישה ומעבר למטוסי המטען, פריקתם וטעינתם וכל הכרוך בכך.

את המכתב סיים עו"ד גרוסמן בהערה כי אם פנייתו זו לא תיענה תוך 15 יום, תוגש על ידי מרשיו עתירה בעניין לבית המשפט הגבוה לצדק.