הוקם ארגון גלובלי לשינוע מטענים מתכלים ומטענים רגישים לטמפרטורה

היקף וכמות הובלת המטענים המתכלים והמטענים הרגישים לשינויי טמפרטורה בעולם, (PERISHABLE AND TEMPERATURE SENSITIVE PRODUCTS – PTSP ) נמצא בעלייה מתמדת. בראייה גלובלית, מתוך כלל המטענים המובלים באוויר, מהווים מטעני המובלים בטמפרטורה מבוקרת את סוג המטען הנפוץ


00:00 ,20.04.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
היקף וכמות הובלת המטענים המתכלים והמטענים הרגישים לשינויי טמפרטורה בעולם, (PERISHABLE AND TEMPERATURE SENSITIVE PRODUCTS – PTSP ) נמצא בעלייה מתמדת. בראייה גלובלית, מתוך כלל המטענים המובלים באוויר, מהווים מטעני המובלים בטמפרטורה מבוקרת את סוג המטען הנפוץ ביותר.

לאור משקלם הסגולי הרב של מטעני הקירור בהובלה האווירית והצורך בשמירה על תקני עבודה גבוהים ואחידים, החליטו מספר חברות בעולם, הקשורות לנושא, כי יהיה זה בעל חשיבות עליונה ואינטרס משותף להקים ארגון גלובלי אשר יוכל לתרום ליצירת תשתית המתמחה בשינוע משגורים הכלולים בהגדרת ה – PTSP .

הכוונה בהקמת הגוף אינה רק לצורך יצירת מערכת שקופה לשינוע בינלאומי של מטענים בקירור אלא גם להגברת המודעות בקרב גורמים ממשלתיים, לרבות רשויות מכס, בריאות,חקלאות וכד' לגבי רגישות הנושא. החברות בגוף פתוחה לחברות לוגיסטיות או אנשים פרטיים, ללא הגבלת לאום ובתנאי שהמבקשים להיות חברים קשורים לנושא הובלת מטענים מתכלים או רגישים באוויר, בים וביבשה.

הארגון קבע לעצמו שני סוגי מסלולים לחברות: חבר מן המניין – FULL MEMBERSHIP, ו- חבר נילווה – ASSOCIATED MEMBERSHIP .

בשלב ההקמה מונו לתפקידים בארגון :
לתפקיד יו"ר הארגון:
Mr. Robert Arendal
Ra associates
Tel: + 352 3474 8423, fax: +352 3475 8434
[email protected]

למזכירת הארגון :
Christian Helms
Hellemann Perishable Logistics
Tel: +49 421 522 3951, fax: +49 421 522 45 3951
[email protected]

המעוניינים בפרטים יכולים לפנות לרשומים מעלה או לחילופין ניתן לגלוש באתר האינטרנט של הארגון, בכתובת : http://www.coolchain.org.

הידיעה נמסרה באדיבות מר ברי פינטוב, מנכ"ל ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.