המדינה החליטה על הקמת צוות בינמשרדי שיבחן הקמתם של מסופי מטען מחוץ לתחומי נתב"ג

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון בקשה לדחות בשבועיים את הדיון בעתירה שהגישו ארגוני סוכני המכס וחברות השילוח הבינ"ל וקבוצת חברות שילוח, לאפשר הקמתם והפעלתם של מסופי מטען בנתב"ג


00:00 ,18.09.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
הצוות הבינמשרדי יבחן את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות באשר להקמתם של מסופי מטען מחוץ לנתב"ג

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון בקשה לדחות בשבועיים ימים את הדיון בעתירה שהגישו ארגוני סוכני המכס וחברות השילוח הבינלאומי וקבוצה של חברות שילוח בינלאומי, לאפשר הקמתם והפעלתם של מסופי מטען מחוץ לתחומי נתב"ג.

מספר ימים לפני הדיון שהיה קבוע ליום 17.9.03 הודיעה פרקליטות המדינה לבית המשפט כי בדיון שהתקיים במשרד המשפטים בהשתתפות נציגי משרד התחבורה, האוצר, הנהלת המכס, רשות שדות התעופה והממונה על ההגבלים העסקיים, הוסכם על הקמתו של צוות בינמשרדי אשר תפקידו לבחון את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות באשר להקמתם של מסופי מטען מחוץ לנתב"ג.

נוכח התפתחות זו, ביקשה פרקליטות המדינה, על דעתו של ב"כ העותרים, עו"ד שמואל גרוסמן, לדחות את מועד הדיון בשבועיים ימים, כדי לאפשר את השלמת הליכי הקמת הצוות ולאפשר לעותרים לגבש את עמדתם באשר להשלכות הקמת הצוות על העתירה התלויה ועומדת.

את העתירה הגישו, באמצעות ב"כ עו"ד שמואל גרוסמן, ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים חיפה והצפון, לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים מרכז, עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ, טרנסכלל סחר בע"מ, יו.טי.אי. אילת אוברסיז בע"מ, גלובל תובלה בינלאומית בע"מ, אבי-עד שרותים לוגיסטיים בע"מ, רות קרגו בע"מ, אלדן מטעני 2000 בע"מ, קרגו אמרפורד בע"מ, קריאף אלבטרוס בע"מ, פלטרנספורט בע"מ, אמקס בע"מ, ציאור בע"מ, האחים ביבאס בע"מ, מליליין שילוח בינלאומי ועמילות מכס בע"מ.

העתירה הוגשה נגד שר התחבורה, שר האוצר, רשות שדות התעופה בישראל וממן מסופי מטען וניטול בע"מ.

כאמור, הגישה פרקליטות המדינה בקשה לדחייה בשבועיים את הדיון על העתירה, וקיבלה את בקשת המדינה על הקמת צוות בינמשרדי שיבחן את הקמתם של מסופי מטען מחוץ לתחומי נתב"ג. העותרים נענו לבקשת הדחייה ואילו ממן התנגדה.

חברת ממן הביעה את התנגדותה להקמת הצוות הבינמשרדי, תוך הצגת הטיעון כי קבלה התחייבות מאת שרי האוצר והתחבורה ורשות שדות התעופה כי עד ליום 31.03.07 יפעלו בנמל התעופה בן גוריון, או בסמוך לו, לא יותר משלושה מסופי מטען, הכוללים את המסוף המופעל על ידי ממן, המסוף שיופעל על ידי מפעיל נוסף שייבחר לשם כך במכרז אשר יפורסם על ידי רשות שדות התעופה בישראל, והמסוף המופעל על ידי אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ. לשם כך הסכימה ממן להפחית תעריפים ולא להשתתף במכרז.

לדעת ממן מנסים להתנער מקיום ההסכם עימה, ולכן טוענת חברת ממן כי המדינה חייבת לכבד את ההסכמים שהיא חתמה עליהם.

בית המשפט העליון קיבל את הבקשה על אף התנגדות ממן.