המשלחים הבינ"ל לממונה על הגבלים עסקיים: לבחון רכישת פריץ קומפניס ע"י אבשלום נוריאל

עו"ד גרוסמן, המייצג את ארגון התאגידים של סוכני המכס, מתריע כי השפעתו של מר נוריאל כחבר דירקטוריון ובעל אחזקות באל על עלולה לגרום להעדפתה של חברת פריץ קומפניס. אל על בתגובה: ההחלטות המסחריות נובעות משיקוליים עסקיים ותפעוליים בלבד


00:00 ,06.11.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

עו"ד גרוסמן, המייצג את ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, מתריע כי השפעתו של מר נוריאל כחבר דירקטוריון ובעל אחזקות בחברת אל על עלולה לגרום להעדפתה של חברת פריץ קומפניס על פני המתחרים. אל על בתגובה: ההחלטות המסחריות נובעות משיקוליים עסקיים ותפעוליים בלבד
 
רכישת חברת פריץ קומפניס ישראל על ידי איש העסקים אבשלום נוריאל, הביאה את שמואל גרוסמן, עורך הדין של ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים בישראל, לשגר מכתב אל רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים. עו"ד גרוסמן, בשמם של 55 חברות העוסקות בשילוח בינלאומי ועמילות מכס, הציג במכתבו את החשש מאפלייה בין חברות השילוח השונות לבין חברת פריץ קומפניס בשל קשריו העסקיים של מר נוריאל עם חברת אל על.
 
עו"ד גרוסמן מבקש במכתבו מהממונה על ההגבלים העסקיים כי הנ"ל תפעיל את סמכותה החוקית על מנת לבחון את עסקת רכישת פריץ על ידי מר נוריאל, כל עוד הוא בעל אחזקות, דירקטור ובעל מעמד מיוחד באגף המטענים בחברת אל על. 
 
יש לציין כי בנוסף למכתבו לממונה על ההגבלים העסקיים הוציא עו"ד גרוסמן מכתב דומה ליו"ר חברת אל על- פרופ' איזי בורוביץ', ולמר חיים רומנו- מנכ"ל אל על, בו הוא פורש בפניהם את חששן של חברות השילוח החברות בארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.
 
כזכור, לאחרונה פורסם כי מר אבשלום נוריאל רכש כ-75% ממניות חברת פריץ קומפניס ישראל, אחת מחברות השילוח הדומיננטיות בענף. עו"ד גרוסמן ציין בפני הממונה על הגבלים עסקיים כי מר נוריאל מחזיק באופן ישיר ו/או עקיף ו/או באמצעות חברות שבשליטתו, בשיעור של כ-15% מהמניות בחברת אל על. בנוסף, טוען עו"ד גרוסמן, מר נוריאל משמש כדירקטור באל על, ומעורב גם בפעילות אגף המטענים באל על.
 
עו"ד גרוסמן מציין כי ענף הובלת המטענים בהובלה אווירית מתנהל כמונופול על ידי אל על לפחות בחלק מקווי ההובלה ליעדים מסוימים בעולם, כשלציבור המשתמשים בהובלה אווירית אין כל אלטרנטיבה מעשית אלא להשתמש בשירותיה של אל על לצורך הובלת מטענים בקווים אלו.
 
עו"ד גרוסמן כותב כי "רכישת השליטה בפריץ על ידי מר  נוריאל גורמת לחשש כבד בין חברי מרשנו כי אל על תנצל לרעה את מעמדה כמונופול כדי לעזור למר נוריאל, בכובעו כבעל השליטה בפריץ, על ידי מתן תנאים מסחריים עדיפים לפריץ ו/או ללקוחותיה".
 
"קיים חשש ממשי כי לאור מעמדה של אל על כמונופול ונוכח היותו של מר נוריאל בעל אחזקות באל על ובעל השפעה של ממש באגף המטענים באל על, לקוחות הנזקקים לשירותי השילוח הבינלאומי ישודלו להעדיף את שירותי השילוח הבינלאומי של פריץ, הנשלטת על ידי מר נוריאל, על פני שירותי השילוח הבינלאומי של חברות שילוח בינלאומי אחרות. זאת, על יסוד ה'מסר' שיועבר אליהם, בין במישרין ובין באופן משתמע, כי עניינם באל על, לרבות התנאים המסחריים שיינתנו להם, יקבל העדפה מיוחדת בנסיבות העניין. כפועל יוצא, תיווצר תחרות בלתי הוגנת בעליל, בין פריץ, שבבעלותו של נוריאל, לבין כל  חברות השילוח האחרות שאין להן אחזקות ו/או מעמד מיוחד באל על".
 
עו"ד גרוסמן מציין בנוסף כי "על פי מידע שקיבלנו מאחת מחברות השילוח הבינלאומי המאוגדות במסגרת ארגון התאגידים, כבר החל מר נוריאל להעביר 'מסרים' שכאלו ללקוחות השילוח הבינלאומי, במסגרת פעולות שיווק שהחל לנקוט בהן לקידום שירותי השילוח הבינלאומי של פריץ שנרכשה על ידו".
 
בנוסף לכל זאת, מציין עו"ד גרוסמן כי "קיים חשש אמיתי כי מידע המצוי בידי אל על, המתייחס ליבואנים וליצואנים, לרבות צורכיהם העסקיים, היקפי המטענים הנשלחים על ידם ליעדיהם השונים, טיב ההתקשרות שבינם לבין אל על, התנאים המסחריים הניתנים להם וכיוצא באלה, פרטי מידע עסקי חסוי הנוגע ללקוחות ושאינו מצוי כמובן ברשות הכלל, יגיע, בדרך זו או אחרת, לידיעתו של מר נוריאל- בין בתוקף היותו בעל מניות ו/או דירקטור ו/או בעל מעמד מיוחד בכל הקשור לאגף המטענים באל על- וינוצל על ידו לרעה ובאופן בלתי הוגן, לקידום עניינה המסחרי של פריץ על חשבון עניינן של חברות השילוח הבינלאומי האחרות".
 
 
מחברת אל על נמסר בתגובה: "חברת אל על מקפידה לפעול בהתאם להוראות הדין, והחלטותיה המסחריות נובעות משיקוליים עסקיים ותפעוליים בלבד".
 
טרם נמסרה תגובת אבשלום נוריאל לכתבה.