המשלחים הבינ"ל תומכים בביטול הפטור הגורף מהסדרים כובלים לחברות התעופה

בימים אלו אישרה ועדת הכספים את תיקון חוק ההגבלים העסקיים כך שיבוטל הפטור הגורף מתחולת החוק על חברות התעופה, הן לתובלת נוסעים והן לתובלת מטענים. בפניה ליו"ר הכנסת הביעו נציגי ארגון התאגידים של סוכני המכס תמיכה וביקשו שעמדתם תוצג לקראת הדיון בכנסת


00:00 ,31.12.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון חוק ההגבלים העסקיים כך שיבוטל הפטור הגורף מתחולת החוק על חברות התעופה, הן לתובלת נוסעים והן לתובלת מטענים. בפניה ליו"ר הכנסת הביעו נציגי ארגון התאגידים של סוכני המכס תמיכה וביקשו שעמדתם תוצג לקראת הדיון בכנסת
 
במסגרת אסיפה כללית שקיים ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לפני מספר ימים, הוחלט על תמיכת הארגון וחברות השילוח החברות בו, בביטול הפטור הגורף, כאמור. בעקבות כך שיגר הבוקר עו"ד שמואל גרוסמן, בא כח הארגון, פניה ליו"ר הכנסת חה"כ דליה איציק. בפנייתו ציין עו"ד גרוסמן כי פטור זה מנע כל ביקורת תחרותית על הסדרים כובלים בין חברות תעופה ובהיעדר ביקורת כזו, נעשו ונעשים הסדרים כובלים העלולים לפגוע בתחרות ובטובתו של ציבור הלקוחות, לרבות ציבור היצואנים והיבואנים, הנזקקים לשירותי הטסת מטענים.
 
"חברות השילוח הבינלאומי  מבקשות כי לקראת הדיון המתקיים במליאת הכנסת לאישור חוק ההסדרים, לרבות סעיף 59 לחוק, הדן בביטול הפטור, כאמור, תובא בפני חברי הכנסת עמדת חברות השילוח הבינלאומי התומכת באופן נחרץ בביטול הפטור הגורף וכפועל יוצא בהגברת התחרותיות בענף תובלת המטענים באוויר", כתב עו"ד גרוסמן.
 
ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, מאגד במסגרתו למעלה מ-50 חברות המהוות את מרבית חברות השילוח הבינלאומי בישראל, העוסקות בשילוח בינלאומי של מטענים, ביבוא וביצוא, בים ובאוויר, במיוחד  עבור ציבור היצואנים והיבואנים במדינת ישראל.