אל על: הפסד של 52 מיליון דולר בשנת 2018

זאת לאור עלייה במחירי הדלק. החברה מדווחת כי הכנסות החברה ממטען קטנו בכ-5%. גונן אוסישקין, מנכ״ל אל על: חרף התחרות הצליחה החברה לשמור על שיעור תפוסה של כ-84%, במהלך 2019 נשפר את המוצר ואת חוויית הלקוח


10:59 ,13.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על מדווחת הבוקר על התוצאות הכספיות של החברה עבור שנת 2018 מהן עולה כי החברה הפסידה 52 מיליון דולר, וזאת בעיקר בשל עלייה במחירי הדלק. הכנסות החברה לשנת 2018 הסתכמו בכ-2.14 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 2.09 מיליארד דולר במהלך 2017 - גידול של 2.1%. הכנסות מנוסעים גדלו בכ-2.9%, גידול של כ-53.6 מיליון דולר וזאת לאחר הקטנת ההכנסות לשנת 2018 בכ-10.7 מיליון דולר, כתוצאה מיישום לראשונה השנה של תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15, על פיו פיצויים לנוסעים נזקפו כקיטון הכנסה חלף רישום הוצאה במסגרת הוצאות ההפעלה כפי שנעשה בשנת 2017. בנטרול השינוי האמור, הכנסות הנוסעים גדלו בכ-64.3 מיליון דולר. הגידול נובע מהגידול בכמות הנוסע - ק״מ (RPK) שהטיסה החברה, מעלייה בתשואה לנוסע-ק״מ וכן מהשפעה חיובית של שערי החליפין במטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקאות המכר של החברה ביחס לדולר.

 

הכנסות ממטען קטנו בכ-5%, כ-7.6 מיליון דולר, לעומת ההכנסות ממטען בשנת 2017 וזאת לאחר הגדלת ההכנסות בשנה המדווחת בסך של כ-5.4 מיליון דולר כתוצאה מיישום התקן הנ״ל, על פיו הכנסות ממטען בגין קטעי טיסה המוטסים על ידי חברות זרות נרשמות כהכנסה ברוטו וכנגד, התשלום לחברות זרות נרשם כהוצאה ואילו בעבר נרשם חלקה של החברה נטו כהכנסה. בנטרול השינוי האמור, ההכנסות ממטען קטנו בכ-13 מיליון דולר, כתוצאה מירידה בתשואה לטון-ק״מ וירידה בכמות המוטסת וזאת למרות השפעה חיובית של שערי החליפין.

 

הוצאות הדס״ל של החברה גדלו בשנת 2018 בכ-96.6 מיליון דולר (גידול של כ-23% ביחס להוצאות בשנת 2017 וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי הדס״ל, אשר קוזזה בחלקה על ידי השינוי בתוצאות עסקאות גידור הדס״ל ועל ידי ירידה בכמות הדלק הנצרכת על ידי מטוסי החברה, וזאת על אף העלייה בשעות הטיסה המשוקללות, דבר הנובע בעיקר מהגדלת מספר מטוסי 787-9 בצי החברה, אשר צריכת הדלק שלהם יעילה יותר.

 

על מנת לשפר את התוצאות העסקיות גיבשה החברה תכנית אסטרטגית לטיפול בארבעה תחומי ליבה: פעילות החברה לשיפור במוצר וחוויית הלקוח, פעילות החברה בתחום המסחרי, פעילות החברה בתחום התפעולי ופעילות החברה באנשים ותהליכים.

 

חברת אל על מדווחת על מיקוד בשנת 2019 במסגרת זו ייקלטו 6 מטוסי 787 נוספים (סה״כ 14 בסוף 2019), סגירת צי 747-400, הרחבה נוספת של רשת הנתיבים באמצעות סן פרנסיסקו, לאס וגאס, מנצ׳סטר וניס לצד התרחבות בנתיבים קיימים, היערכות לפתיחת נתיב לשיקאגו בשנת 2020, הרחבת הטסת המטענים בגחון מטוסי ה-787, הרחבת הפעילות במסגרת ״אופק 2021״ בין היתר בשרשרת הלוגיסטית, מערך האחזקה ושירות לנוסע.

 

 

 

 

 

 

 

גונן אוסישקין מנכ״ל אל על: ״בעקבות המשך יישום מדיניות השמיים הפתוחים, התגברה בשנת 2018 התחרות בנתב״ג, בדגש על חברות תעופה אירופאיות ומהמזרח הרחוק. השוק בנתב"ג גדל מ- 20.2 מיליון ל- 22.3 מיליון נוסעים. בולטת במיוחד החלטת הממשלה לאפשר לחברת אייר אינדיה לטוס מעל ערב הסעודית בנתיב קצר בעוד שלחברה לא מתאפשר לטוס בנתיב זה ובכך נשחקה משמעותית רווחיות החברה בנתיב זה.

 

חרף התחרות הצליחה החברה לשמור על שיעור תפוסה של כ- 84% ולהגדיל את הכנסותיה מהטסת נוסעים ב- 54 מיליון דולר. השנה חברו מספר גורמים ובעיקרם עליה במחירי הדלק בשיעור של כ- 30% (גידול בהוצאה בסך של כ- 97 מיליון דולר), שהביאו להפסד כאמור.

 

עם סיום החלפת מטוסי ה- 767 וה- 747 במטוסי הדרימליינר, החברה תוכל לממש את פוטנציאל ההתייעלות התפעולית (הוצאות בגין טייסים, חסכון בתצרוכת הדלק והוצאות האחזקה) ולתרום משמעותית לשיפור המוצר ולשדרוג חוויית הלקוח, לצד המהלכים הנוספים בהן נוקטת החברה.

 

למרות התוצאות, החברה נמצאת בתוואי יישום של התוכנית העסקית שלה וזה המקום להודות לכל אנשי החברה אשר עושים מאמץ להחזיר את אל על לרווחיות, להשתפר בכלל המדדים התפעוליים ולהעניק שירות מצוין ללקוחות החברה״.