טענות כנגד כוונת רשות שדות התעופה למסור את הפעלתו של מתקן תא לחץ לידי ממן

"בנסיבות העניין קשה להעלות על הדעת צעד מחוסר תום לב כצעד זה. הדברים חמורים במיוחד לאור כוונתכם למסור את הפעלת מתקן תא הלחץ לידי ממן ללא נקיטת הליכי מכרז", כתב בא כוחו של ארגון הגג של סוכני המכס ; דובר רשות שדות התעופה בתגובה: מפעיל המטענים הנוסף, אשר עומד


00:00 ,04.07.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
"בנסיבות העניין קשה להעלות על הדעת צעד מחוסר תום לב כצעד זה. הדברים חמורים במיוחד לאור כוונתכם למסור את הפעלת מתקן תא הלחץ לידי ממן ללא נקיטת הליכי מכרז", כתב בא כוחו של ארגון הגג של סוכני המכס ; דובר רשות שדות התעופה בתגובה: מפעיל המטענים הנוסף, אשר עומד להקים מסוף נוסף בנתב"ג, יפעיל מתקן תת-לחץ נוסף באותה מתכונת

עו"ד שמואל גרוסמן, באם כוחם של ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ו- 14 חברות לשילוח בינלאומי, שיגר בשבוע שעבר מכתב אל מנכ"ל רשות שדות התעופה מר גבי אופיר, ובו תוקף עו"ד גרוסמן את הרשות על כוונתה למסור לחברת ממן את הפעלתו של מתקן תא הלחץ בנתב"ג.

"כידוע, מתקן תא הלחץ הוא מתקן חיוני שהזכות ואפשרות השימוש בו הם הכרחיים לתהליך היצוא. מי ששולט או מווסת את השימוש במתקן תא הלחץ, שולט ומווסת את תהליך היצוא" ,כתב.

גרוסמן ציין כי מסירת הפעלתו הבלעדית של מתקן תא הלחץ לידי חברת ממן , במצב הדברים בו ממתינים להכרעת בג"צ באשר לזכותם של גופים נוספים להתחרות בחברת ממן, ביבוא וביצוא, היא דבר חמור מאין כמוהו. לטענתו, מרשיו משוכנעים כי הדבר נעשה על יד רשות שדות התעופה בכוונת מכוון, שמטרתה לפגוע ולעקר מלכתחילה את זכותם ויכולתם של אחרים מלהתחרות בממן. "צעד זה משתלב ומתווסף להתנגדותכם הנחרצת לתחרות אמיתית וחופשית בתחום מסופי המטען בהובלה האווירית".

עו"ד גרוסמן הוסיף וכתב כי מרשיו רואים צעד זה כמהלך הננקט על ידי רשות שדות התעופה מתוך מטרה לפגוע פגיעה חמורה ביותר ביכולת להפעיל את מסוף המטענים העורפי מחוץ לנתב"ג, לכשתאושר הפעלתו על פי העתירה לבג"צ התלויה ועומדת.

"עשרות שנים מתופעל מתקן תא הלחץ בידי רשות שדות התעופה. לפתע, פתאום, בעיצומו של מאבק מרשינו על זכותם להתחרות במסוף המטענים של ממן, מוסרת רשות שדות התעופה מתקן ציבורי, חיוני והכרחי לתהליך היצוא, לידי חב' ממן, במגמה לאלץ את מרשינו להיזקק לחסדי חב' ממן בכל הקשור לבדיקות מטעני היצוא במתקן תא הלחץ. אין צורך לתאר את הפגיעה החמורה שתיווצר עקב האמור לעיל ביכולת מרשינו להתחרות במסוף המטענים של ממן", כתב.

"בנסיבות העניין קשה להעלות על הדעת צעד מחוסר תום לב כצעד זה. הדברים חמורים במיוחד לאור כוונתכם למסור את הפעלת מתקן תא הלחץ לידי ממן ללא נקיטת הליכי מכרז. יש בצעדכם משום התערבות בוטה ובלתי חוקית בסמכות בג"צ שעתירת מרשינו לאפשר את התחרות החופשית במסוף ממן, תלויה ועומדת בפניו".

את פנייתו סיים עו"ד גרוסמן בדרישה לקבל, בתוך שבעה ימים, את התייחסותה של רשות שדות התעופה בנושא, אחרת הם יאלצו לנקוט בהליכים הנדרשים, לרבות פניה לבית המשפט העליון.


העתקים מהמכתב נשלחו אל מר אילן כהן - מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר איתן רוב - מנהל אגף המכס והמע"מ, מר צבי שלום - יו"ר רשות שדות התעופה, מר דרור שטרום - הממונה על ההגבלים העסקיים, הגב' דוידה לחמן מסר - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אורית קורן מפרקליטות המדינה, מר אוריאל לין - נשיא איגוד לשכות המסחר, מר בן ציון סלמן - מנכ"ל משרד התחבורה, מר אמיר שני - יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.


להלן תגובת דובר רשות שדות התעופה:
האחריות לבדיקת המטענים המועברים למתקני התת לחץ הממוקמים בנתב"ג, היא של מפעילי מסופי המטען (אגרקסקו וממן). הרשות רק מבצעת את הבדיקה בהתאם לדרישות המקצועיות של מפעילי מסופי המטען, אשר הינם גופים מונחי שב"כ.

הרשות אינה קובעת איזה מטען ייבדק, מהי רמת הבדיקה ומהם סדרי העדיפות לבדיקה.

מפעיל המטענים הנוסף, אשר עומד להקים מסוף נוסף בנתב"ג, יפעיל מתקן תת-לחץ נוסף באותה מתכונת.


מהנהלת ממן נמסר בתגובה לידיעה כי לא ידוע לה דבר בנושא, לא נעשתה שום פניה לממן בנושא והם הופתעו מתוכן המכתב.