מחלוקת בין ממן וארגון הגג על אופן מתן ההנחות באחסון בתקופת העצומים

עו"ד שמואל גרוסמן, בשם מרשו, ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, שיגר מכתב תגובה למכתב ששיגרה חברת ממן לציבור סוכני המכס. המכתב נשלח אתמול והופנה אל מר אלי דלאל, מנכ"ל ממן. עו"ד גרוסמן מתרעם על דרישתה של ממן לקבל את שמות הלקוחות וכתובתם לצורך קב


00:00 ,17.06.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
סלע המחלוקת היא בעצם הדרישה של ממן לקבל מסוכני המכס את רשימת הלקוחות ופרטיהם לצורך קבלת ההנחה בתשלום אגרת אחסון בתקופת העצומים של עובדי המכס. מחברת ממן נמסר בתגובה : " ממן החליטה להעניק את ההנחה במישרין ללקוחות וזאת תוך כוונה שסכומי ההנחה, במלואם, יגיעו ללקוחות הזכאים לכך "

עו"ד שמואל גרוסמן, בשם מרשו, ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, שיגר מכתב תגובה למכתב ששיגרה חברת ממן לציבור סוכני המכס. המכתב נשלח אתמול והופנה אל מר אלי דלאל, מנכ"ל ממן. עו"ד גרוסמן מתרעם על דרישתה של ממן לקבל את שמות הלקוחות וכתובתם לצורך קבלת הנחה בתשלום אגרת אחסון בתקופת העיצומים של עובדי המכס.

במכתבו, מודה עו"ד גרוסמן, בשם ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, להנהלת ממן על מכתבם בעניין הנחה בתשלום אגרת אחסון בעקבות עיצומי המכס, אך מביע צער, שלדבריו, היה צורך במסע לחצים ודרישות חוזרות ונשנות מצד סוכני המטען על מנת שתעתרו למתן ההנחה בנסיבות העניין.

בנוסף, מתרעם עו"ד גרוסמן במכתבו על דרישתה של ממן לקבל את שמות הלקוחות וכתובותיהם כתנאי למתן ההנחה אינה במקומה, בכל אותם המקרים בהם שולמה אגרת האחסנה ישירות על ידי סוכני המטען.

" אגרה ששולמה ישירות על ידי סוכני המטען תוחזר לסוכני המטען וחזקה עליהם - כמי שנאלצו לנהל מולכם מאבק לקבלת ההנחה עבור לקוחותיהם - שיחזירו ללקוחותיהם את סכומי ההנחה, ככל שיוחזרו על ידכם. לאור האמור לעיל, אבקשכם להעביר את החזרי אגרות האחסנה לסוכני המטען ששילמו אותן ", מסכם עו"ד גרוסמן.


להלן תגובתו של עו"ד ראובן משולם, היועץ המשפטי של חברת ממן :

" בשמו של מר א. דלאל "מנכל ממן" ובשמה של "ממן" הנני להשיב למכתבך שבנדון כדלקמן:

ממן החליטה להעניק ללקוחותיה הנחה בשיעור של 50% מתשלום דמי האחסנה בתקופת עיצומי עובדי המכס בהתקיים מספר תנאים מצטברים כמפורט בהודעת ממן על הנחה אשר נמסרה ללקוחות ממן.

החלטתה האמורה של ממן נעשתה בשים לב לעלויות ולהוצאות הנוספות שנגרמו לממן בשל עיצומי המכס ובאה במענה וולונטרי לפניית לקוחות - הן סוכני מכס ומשלחים, והן לקוחות פרטיים ( יבואנים ויצואנים) רבים.

ממן החליטה להעניק את ההנחה במישרין ללקוחות וזאת תוך כוונה שסכומי ההנחה, במלואם, יגיעו ללקוחות הזכאים לכך.

ממן סבורה שההחלטה ראויה וכי יש אך לברך עליה באשר אין ממן מחוייבת להעניק הנחה כלשהי בתשלום התמורה לה היא זכאית בעקבות שירות שניתן על ידה, גם אם השירות נכפה בחלקו, על הלקוחות בשל גורמים אקסוגניים שאינם בשליטתם או בשליטת ממן.

בהתאם להחלטתה האמורה מעבירה ממן בימים אלה ללקוחותיה העומדים בתנאים שנקבעו לקבלת הנחה את ההנחה לה הם זכאים, ואין בדעתה, לפיכך, להענות לבקשה הכלולה במכתבך.

במאמר מוסגר אוסיף כי טון הדברים הכלולים במכתבך הינו תובעני ואף לוחמני למעלה מן הדרוש לדעתנו, ותמוה גם בעינינו מה צורך ראית לפנות כעורך דין במכתב ישיר למר דלאל תחת שתפנה, כמקובל בין עורכי דין, ליועציו המשפטיים ובאי כוחו של מר דלאל המוכרים לך היטב, ואשר אף אנוכי נמנה עליהם. "