ממן פנתה למשרד התחבורה בבקשה לשנות את מבנה תעריפי הניטול ביבוא/יצוא

בתחילת החודש פנתה חברת ממן אל משרד התחבורה ובו מציעה ממן לשנות את מבנה תעריפי הניטול ביבוא/יצוא. הפנייה נעשתה אל הגברת דפנה עין דור, המכהנת כממונה כלכלת תעופה ורכב ומרכזת ועדת מחירים במשרד התחבורה.


00:00 ,16.03.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
בתחילת החודש פנתה חברת ממן אל משרד התחבורה ובו מציעה ממן לשנות את מבנה תעריפי הניטול ביבוא/יצוא. הפנייה נעשתה אל הגברת דפנה עין דור, המכהנת כממונה כלכלת תעופה ורכב ומרכזת ועדת מחירים במשרד התחבורה.

בעקבות פנייתה של חברת ממן, שיגרה הגברת עין דור מכתבים לגופים שונים ובינהם ארגון התאגידים של סוכני המכס, ואיגוד לשכות המסחר, על מנת שאלו יחוו דעתם בנושא.

כאמור, חברת ממן פנתה בבקשה לקיים דיון בועדת המחירים שבו תועלה הצעתם לשינוי מבנה תעריפי ניטול יבוא וניטול יצוא, הנגבים במסוף המטענים בנתב"ג. עפ"י הצעת ממן, התשלום עבור ניטול יבוא/יצוא יהיה על פי הנוסחא הבאה:
C1,2 = A + B1,2 * X

כאשר:
X – משקל המשגור.
A – סכום קבוע למשגור (ללא הבדל בין ניטול יצוא וניטול יבוא).
B1,2 – סכום לק"ג (עם הבדל בין ניטול יבוא וניטול יצוא).
C1,2 – סך התשלום עבור ניטול היבוא/יצוא.

בבקשתה ציינה ממן כי מטרת השינוי המוצע היא לפשט את מבנה התעריפים בדומה לנעשה במדינות אחרות בעולם, וכי השינוי המוצע, במידה ויתקבל, לא יישנה את סך הכנסות החברה בכל אחד מהמגזרים.

ברי פינטוב, מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, ציין כי בעקבות פנייתה של הגברת עין דור, פנה הארגון לחברת ממן על מנת שזו תספק נתונים נוספים על סוגי המטענים ואת ההתפלגות במשקל של המטענים, על מנת שיעלה בידם לבדוק באופן ממצה האם השיטה המוצעת לא תייקר את העלויות עבור המשתמש הקטן והבינוני.

לאחר שהגופים והארגונים השונים יעבירו את התייחסותם אל הגברת עין דור, יוחלט בדבר זימון גורמים אלו להצגת עמדתם בפני ועדת המחירים.