מנהל רשות המסים אישר למסוף סוויספורט להיות מחסן טרנזיט

זאת במסגרת עידוד התחרות בענף מסופי המטען האוויריים. מדובר באישור זמני עד להתקנת תיקון תקנות המכס, שיסדיר את הפעילות של מסופי המטען האוויריים כמחסנים רשויים


00:00 ,03.06.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת במסגרת עידוד התחרות בענף מסופי המטען האוויריים. מדובר באישור זמני עד להתקנת תיקון תקנות המכס, שיסדיר את הפעילות של מסופי המטען האוויריים כמחסנים רשויים
 
אתמול נמסר לחברת סוויספורט אישורו של מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, המאשר למסוף המטענים סוויספורט בנתב"ג להיות מחסן טרנזיט, בדומה למסוף המטענים של ממן. פתיחתו של מסוף חברת סוויספורט בנוסף למסוף של חברת ממן והמסוף לטובין חקלאיים ומתכלים של חברת אשדוד בונדד, נועד לפתוח את התחרות בענף מסופי המטען האוויריים. מרשות המסים נמסר עוד כי ביום חמישי האחרון נחנכו משרדי המכס במסוף סוויספורט בנתב"ג.
 
חברת סוויספורט שירותי מטען ישראל בע"מ מסיימת בימים אלה את הקמת מסוף המטענים והודיעה כי בכוונתה להתחיל לפעול בימים הקרובים. כאמור, על מנת לאפשר את תחילת פעילות מסוף סוויספורט הוצע לאשר לחברת סוויספורט לפעול באופן זמני, עד לסיום תהליך אישור תיקון התקנות שבנדון, כמחסן טרנזיט, בהתאם לתקנות המכס (טיס).
 
אישור מנהל הרשות הינו אישור זמני עד 1.10.08 או עד להתקנת תיקון תקנות המכס, שיסדיר את הפעילות של מסופי המטען האוויריים כמחסנים רשויים. בימים אלה, מועבר לשר האוצר תיקון התקנות האמור, אשר יביא להקמתם של מסופי מטען אוויריים מחוץ לשטח נתב"ג.
 
תיקון התקנות מוצע, בין היתר, לאור עתירת ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים לבג"צ (בג"צ 10636/02) נגד שרי האוצר והתחבורה, רשות שדות התעופה בישראל וחברות ממן וסוויספורט, כי יתירו להם להקים ולהפעיל מסופי מטען בהובלה אווירית בסמוך לנתב"ג.
 
במסגרת בחינת בקשת העותרים, הוקם צוות בין-משרדי אשר בחן את כל המשמעויות וההשלכות האפשריות באשר להקמתם של מסופי מטען מחוץ לתחומי נתב"ג.  מסקנת הצוות הבין-משרדי היתה: "הצוות הגיע למסקנה שיש צורך בהקמת מסופי מטען מחוץ לשטח נמל התעופה (מסופים חיצוניים) – בדומה למסופים הפועלים בנמלי תעופה בחו"ל ולמסופים שהוקמו מחוץ לנמלים הימיים, מתוך מטרה ליצור תחרות הוגנת ולאפשר לכוחות השוק לקבוע את רמת המחירים והשירותים האופטימאליים העשויים להשפיע עד הצרכן הסופי. כל זאת, בכפוף למגבלות החוקיות, להסכמים שנחתמו, ולהתחייבויות שניתנו, ולאור בחינתם."