שימוע לממן ולסוויספורט לפני הכרזה על שוק פריקת המטענים בנתב"ג כקבוצת ריכוז

לטענת הממונה על ההגבלים העסקיים, תחום אספקת שירותי מסוף מטען אווירי מאופיין בתחרות מועטה, כשמשלחים הינם בגדר "לקוח שבוי", שאינם יכולים לבחור במסוף בו ישתמשו. על כן, יש לאסור על המסופים לגבות תשלום ממשלחים, שישלמו ישירות לחברות התעופה


00:00 ,07.08.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

הממונה על הגבלים עסקיים פרופ' דיויד גילה הוציא היום (ד') מכתבי שימוע לקבוצות ממן וסוויספורט, העוסקות באספקת שירותי מסוף מטענים אווירי עבור מטען כללי. מכתבי השימוע בטרם יקבע גילה ששתי החברות מהוות קבוצת ריכוז.

גילה שוקל גם להורות לצדדים לנקוט בצעדים במטרה למנוע פגיעה, או חשש לפגיעה משמעותית, בתחרות ובציבור הצרכנים.

הצעדים שהממונה שוקל להורות לחברות על נקיטתם הם איסור לגבות תשלום ממשלחים של סחורות שמיובאות, או מיוצאות, דרך האוויר בגין שירותים בסיסיים שהם נותנים למשלחים.

בהודעה שהוציא הממונה צוין שתחום אספקת שירותי מסוף מטען אווירי כללי מאופיין בתחרות מועטה, בין השאר בשל הקושי של חברות חדשות להיכנס לשוק, לנוכח הצורך לקבל זיכיון מרשות שדות התעופה, ובהינתן כמות מוגבלת של מסופים. כמו כן, קשה למשלחים ולבלדרים, הזקוקים לשירותי המסופים, לעבור ממסוף למסוף.

בדיקת רשות ההגבלים העסקיים מצאה, כי חברות התעופה מתקשרות בדרך כלל עם מסוף מטענים אחד. המשלחים בוחרים את חברת התעופה שתוביל את הסחורות על פי פרמטרים שונים, אך אין ביכולתם לקבוע את זהות מסוף המטענים אשר נקבע על ידי חברת התעופה.

יחד עם זאת, נדרש המשלח לשלם בגין מסוף המטענים – אותו הוא לא בחר – בגין שירותי פריקה, טעינה ואחסנה. על כן המשלח, הפועל בשם יבואנים ויצואנים של סחורות, הוא בגדר "לקוח שבוי" של מוסף המטענים, ויכולת המיקוח שלו לשם הורדת המחירים שהוא משלם פחותה.

בעקבות הצעדים שהממונה שוקל, צפויים המשלחים לשלם ישירות לחברות התעופה את כל התשלומים עבור השירותים הבסיסיים, וחברות התעופה ינהלו משא ומתן עם מסופי המטען על גובה התשלום.

שיטת גבייה זו אף נהוגה בשדות תעופה בחו"ל. על כן, הטלת איסור על מסוף המטענים לגבות את התשלומים בגין פריקה טעינה ואחסנה ישירות מהמשלחים חשובה למניעת פגיעה משמעותית בתחרות בשוק זה ולמניעת פגיעה בציבור היצואנים והיבואנים דרך האוויר.

יצוין כי בסוף החודש אמור להיסגר המכרז על הפעלת מסוף המטענים של ממן בנתב"ג.

מחברת ממן נמסר בתגובה: "אנו מבקשים להודיע, כי ביום 7.8.2013 התקבלה בחברה הודעה מאת הממונה על הגבלים עסקיים, לפיה הוא שוקל לקבוע כי ממן מסופי מטען וניטול בע"מ ("החברה" או "ממן") וסוויספורט שירותי מטען ישראל בע"מ (המנהלת ומפעילה אף היא, בדומה לחברה, מסוף מטענים כללי בנתב"ג) ("סוויספורט"), מהוות יחד קבוצת ריכוז באספקת שירותי מסוף מטענים אווירי עבור מטען כללי, וכי כל אחת מממן וסוויספורט מהווה חברה בקבוצת ריכוז כאמור, ולהורות לממן ולסוויספורט על צעדים שונים שעליהן לנקוט בעקבות קביעתו. החברה לומדת את הודעת הממונה על הגבלים עסקיים והשלכותיה השונות על פעילותו של מסוף המטענים שבניהולה והפעלתה בנתב"ג".

את תגובת סוויספורט לא ניתן היה להשיג.