נוהל חדש לתהליך קליטת מטענים מסוכנים בממ"ן

למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נודע כי מנהל התעופה האזרחית העביר לחברות התעופה ולציבור הלקוחות באויר, לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ולאיגוד לשכות המסחר, במכתב מה-10 בדצמבר 2002, על נוהל חדש של מסירה וקליטה ב"ממ"ן" למטענים מסוכנים


00:00 ,14.01.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נודע כי מנהל התעופה האזרחית העביר לחברות התעופה ולציבור הלקוחות באויר, לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ולאיגוד לשכות המסחר, במכתב מה-10 בדצמבר 2002, על נוהל חדש של מסירה וקליטה ב"ממ"ן" למטענים מסוכנים.
 
הנוהל יכנס לתוקף ב-1 ליוני 2003, כאשר המטרה היא להדגיש את חשיבותה של הדרכה בתחום זה ותרומתה הגדולה לבטיחות הטיסה. להלן תהליך המסירה:
  • נציג חברת התעופה לא יקבל מהשולח או מהסוכן הפועל בשם השולח חבילה עם חומר מסוכן אם לא קוימו כל דרישות ההוראות הטכניות להובלת חומרים מסוכנים באויר ותקנות מכח חוק הטיס בעניין הובלת חומרים מסוכנים.
 
  • נציג חברת התעופה לא יקבל מהשולח או מהסוכן הפועל בשם השולח חבילה המכילה חומר מסוכן אם לא הוצגו בפניו תעודות הדרכה בתחום "הובלת חומרים מסוכנים באויר" על שם נציג השולח או הסוכן המוסר את החבילה האמורה.
 
  • תעודה הדרכה חייבת לעמוד בתנאים הבאים:
(1)     התעודה חייבת להיות בתוקף (לא יאוחר משנתיים ממועד הוצאתה)
(2)     המוסד להדרכה שהוציא את התעודה חייב להיות בפיקוח של מינהל התעופה האזרחית.
 
  • נציג חברת התעופה יוודא את קיום ותקינות המסמכים שהשולח מסר לנציג חברת התעופה כדלקמן:
(1)     שטר מטען
(2)     טופס הצהרת השולח
(3)     MSDS (גליון הבטיחות)
(4)     תעודה הדרכה של הגורם הרלוונטי
(5)     אישור ממשרד התחבורה שאריזת החומר אושרה ע"י הגורם הרלוונטי.
(6)     נציג חברת התעופה יאשר ב"תעודת משלוח טובין לייצוא דרך האוויר" המקובלת ב"ממ"ן" את דבר קיום הבדיקה.
 
  • על נציג חברת התעופה לשמור בתחנת החברה את כל התעודות שהועברו אליו מהשולח.
 
  • נציג חברת התעופה ימסור לנציג "ממ"ן" את טופס "הובלת חומרים מסוכנים באויר".
 
  • "ממ"ן" תציג בפתח מסוף הייצוא הודעות על תנאי קליטה של חבילות עם חומרים מסוכנים.
 
  • השולח לא ימסור חבילות המכילות חומרים מסוכנים לנציג חברת התעופה בין במסוף המטענים ובין במקום אחר אלא אם עמד בכל הדרישות המפורטות בהודעה זו ובהודעהות קודמות מס' 500-506 של מת"א.
 
  • עובדי "ממ"ן" הלוקחים חלק בתהליך קליטה של חבילות המכילות חומרים מסוכנים יעברו הדרכה בנושא "הובלת חומרים מסוכנים באויר" במרכז להדרכה שנמצא בפיקוח מינהל התעופה האזרחית. תעודות הדרכה חייבות להיות מוחזקות בשטח "ממ"ן".