סוכני המכס : אל-על וק.א.ל מתאמות חיוביי הובלה אווירית

עו"ד שמואל גרוסמן, ממשרד גרוסמן ושות', פנה בשם מרשיו, שלושת ארגוני סוכני המכס וחברות השילוח הבינלאומי אל כבוד ראש הממשלה מר אריאל שרון ואל שר האוצר, מר סילבן שלום, ומעלה הטענה בדבר תיאום על חיוביי הובלה אווירית בין חברות התעופה אל על וק.א.ל


00:00 ,13.11.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" כי עו"ד שמואל גרוסמן, ממשרד גרוסמן ושות', פנה בשם מרשיו, שלושת ארגוני סוכני המכס וחברות השילוח הבינלאומי: ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים מרכז, ולשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים בישראל - מחוז חיפה והצפון, אל כבוד ראש הממשלה מר אריאל שרון ואל שר האוצר, מר סילבן שלום. במסגרת מכתב תלונתו מעלה עו"ד גרוסמן את הטענה בדבר תיאום על חיוביי הובלה אווירית בין חברות התעופה אל על וק.א.ל.

מר גרוסמן מציג במכתב את תיאור המעשה, כשלדבריו, לפני ימים אחדים שלחו חברות התעופה אל-על וק.א.ל שתי הודעות זהות ללקוחותיהן על העלאת חיובי התובלה האווירית מארה"ב, החל מיום 1.11.2002. ההודעות הוצאו על ידי שתי החברות ללקוחות ולסוכני המטען, בהפרש של יום אחד; הודעת אל-על ביום 15.10.02 והודעת ק.א.ל ביום 16.10.02. מועד כניסת החיובים המוגדלים החדשים לתוקף בשתי החברות הוא 1.11.02. על פי מר גרוסמן, משמעותם של החיובים החדשים היא העלאה ממוצעת של לפחות 30% בחיובי ההובלה האווירית.

עו"ד גרוסמן כותב במכתבו : "אין צורך לומר כי שתי ההודעות הזהות מלמדות על תיאום שנעשה בין שתי החברות לקביעת חיובים זהים של הובלה אווירית למטענים מארה"ב. תיאום החיובים אין בו כדי להפתיע את מרשינו. לפני כעשרה חודשים, ביום 13.1.02, פורסם בכלי התקשורת כי חברות אל-על וק.א.ל "מנהלות מגעים מתקדמים חשאיים למיזוג בתחום הטסת המטענים". זאת, "אחרי תקופה של תחרות קשה". (עיתון ידיעות אחרונות מיום 13.1.2002). בעקבות פרסום הידיעה פנו מרשינו לממונה על ההגבלים העסקיים והתריעו בפניו על הפגיעה הקשה הצפויה בתחרות בתחום הטסת המטענים האוויריים אם תמומש כוונת המיזוג."

עו"ד גרוסמן מוסיף ומציין כי מתברר כעת כי בהמשך למגעים בין החברות על מיזוג פעילויות הטסת המטענים, "מיזגו" שתי החברות את חיובי ההובלה האווירית, כאמור בהודעה הזהה שהוציאו שתי החברות.

ראוי להזכיר כי ההחלטות שקיבל שר התחבורה בשנים 1999-2000 להעניק לק.א.ל רשיון מפעיל להטסת מטענים לישראל וממנה, נועדה ליצור תחרות באל-על ולהפסיק את המונופול שהחזיקה בו אל-על עד אותה עת.

עו"ד גרוסמן מציין כי על פי הוראת סעיף 3 (7) לחוק ההגבלים העיסקיים, קיים פטור גורף על פיו הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית בים או באוויר, אינו נחשב להסדר כובל האסור על פי החוק. מתוך הכרה בנזקיו של הפטור הגורף החליטה הממשלה ביום 16 באוגוסט 2000 על ביטולו והדברים פורסמו על ידי משרד האוצר, בתכנית התקציב לשנת 2003:

"ביום 16 באוגוסט 2000 החליטה הממשלה לבטל את הפטור הגורף הקיים כיום בחוק ההגבלים העיסקיים, לגבי הסדר כובל שעניינו תובלה בינלאומית באוויר. במקום הפטור האמור, יתקיים פטור להסדרים כובלים בתחום התובלה האווירית הבינלאומית, אם הכבילות מתחייבת מאמנה בינלאומית, שישראל צד לה ואם פגיעת ההסדר קטנה מהתועלת הציבורית הצומחת ממנה."
(עיקרי התקציב 2003 -העלאת רמת שירות והפחתת תעריפים בתחום התעופה-הסכמי תעופה בינלאומיים- הסרת הגבלות על תחרות)

את מכתבו סיכם עו"ד גרוסמן וסיים באמרו : "ברור שמקרה זה של תיאום חיובי הטסת מטענים בין חברות אל-על וק.א.ל אינו תואם אף לא אחד משני התנאים המצטברים על פי עמדת הממשלה. תיאום החיובים אינו מתחייב מאמנה בינלאומית שישראל צד לה וברור שפגיעת ההסדר בציבור המשתמשים חמורה ואין בו כל תועלת ציבורית. הודעות החיוב הזהות של חברות אל-על וק.א.ל מדגישות ביתר שאת את הצורך הדחוף והחיוני ליישב את החלטת הממשלה ולפעול לביטול הפטור הגורף וניצולו לרעה, כאמור".

בעתון "הארץ" צויין הבוקר כי דובר חברת אל על אמר אמש בתגובה למכתב כי אין שום תיאום מחירים. על פי דברי דובר אל על : "לא היה ולא יהיה תיאום מחירים. אנו פועלים במסגרת החוק".

העתק מהמכתב נשלח גם למר דרור שטרום, עו"ד - הממונה על הגבלים עסקיים.