עתירה לבג"ץ – עד 2007 תותר הפעלת מסוף מטענים אחד בלבד בנוסף לממן

כפי שנודע לעותרים, בכוונת רש"ת להתקשר עם גורמים עסקיים בנושא הקמת והפעלת מסוף מטענים נוסף בתוך נתב"ג, ולהתחייב שלא לאפשר הפעלת מסופי מטען נוספים, לא רק עד 31.3.2007 אלא אף לתקופה נוספת


00:00 ,07.08.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
העותרים טוענים כי עפ"י הסכם בין ממשלת ישראל ורשות שדות התעופה לבין ממן קיימת התחייבות לאפשר הפעלתו של מסוף מטען אווירי אחד בלבד, בנוסף לממן, וזאת עד 2007

במסגרת הנסיון באמצעות מכרז, לאפשר פעילותו של מפעיל מסוף מטענים נוסף בנתב"ג, הוצג בפני הגופים שהשתתפו במכרז הסכם שנחתם בחודש יוני 1999, בין ממשלת ישראל ורשות שדות התעופה לבין ממן. על פי אותו הסכם מ- 1999, התחייבה רשות שדות התעופה כלפי ממן להגביל את מספר מסופי המטען האווירי, ללא יותר משלושה מפעילים, עד לתאריך 31 במרץ 2007. כלומר, בנוסף למסוף האווירי של ממן ולמסוף המטענים החקלאיים שבניהול אגרקסקו, תינתן האפשרות להפעיל רק עוד מסוף אווירי אחד שייתחרה בממן, וזאת עד מרץ 2007 כאמור.

עקב כך, הגיש עו"ד גרוסמן עתירה לבג"ץ, בשמם של ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, לשכת סוכני המכס מחוז חיפה ומחוז המרכז וכן בשמם של 14 חברות שילוח מרכזיות (ראה פירוט מטה). העותרים, בעתירתם תוקפים את חוקיותו של אותו הסכם שלפיו מספר המסופים יוגבל למפעיל נוסף, בנוסף לממן, וזאת עד מרץ 2007.

בנוסף, לאחר כישלון המכרז, שפרסמה רשות שדות התעופה להפעלת מפעיל נוסף בנתב"ג ושנערך ב- 16 ביוני 2003, פורסם בכלי התקשורת כי רשות שדות התעופה החליטה שלא לפרסם מכרז נוסף ולחילופין תנהל הרשות משא ומתן עם קבוצת יזמים למתן זיכיון להקמת מסוף מטענים נוסף בנתב"ג.

כפי שנודע לעותרים, בכוונת רשות שדות התעופה להתקשר עם גורמים עסקיים בנושא הקמת והפעלת מסוף מטענים נוסף בתוך נתב"ג, ובמסגרת התקשרות זו להתחייב כלפי אותם גורמים עסקים כי רשות שדות התעופה לא תתיר ולא תאפשר הפעלת מסופי מטען נוספים, לא רק עד 31.3.2007 אלא תקופה נוספת של מספר שנים.

עו"ד גרוסמן מציין בעתירותו :
" משמעות הדברים היא כי בעת ששאלת חוקיותה של ההתחייבות להגבלת מסופי מטען אווירי עד ליום 31.3.2007 תלוייה ועומדת בבית משפט נכבד זה, מתחייבת רשות שדות התעופה בהתחייבות מרחיקה לכת עוד הרבה יותר, על פיה הגבלת התחרות לא תסתיים בשנת 2007 אלא שנים לאחר מכן ".

לאור חשש זה הגיש עו"ד גרוסמן, בשם באי כוחו, בקשה למתן צו ביניים המורה לרשות שדות התעופה להימנע מהתחייבויות או מצגים כאלה. בית המשפט העליון הורה לב"כ רשות שדות התעופה להגיב לבקשה ובתגובה הצהירה פרקליטות המדינה כי:
"הרשות מצהירה בזאת, כי עד למועד הדיון בעתירה לא תתקשר בהתקשרויות ולא תציג מצגים מחייבים, כלפי גורמים עסקיים כי לא תאפשר ולא תתיר, לעותרים או לאחרים, הקמה והפעלה של מסופי מטען נוספים כמבוקש בעתירה."

בית המשפט העליון רשם לפניו את הצהרת הפרקליטות "כי עד למתן פסק דין בעתירה מושא בקשה זו, לא תתקשר היא בהתקשרויות ולא תציג מצגים מחייבים- כלפי גורמים עסקיים- כי לא תאפשר ולא תתיר, לעותרים או לאחרים, הקמת והפעלת מסופי מטען".

הדיון בעתירה עצמה נקבע ליום 17.9.03.


להלן רשימת העותרים :
ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים
לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים חיפה והצפון
לשכת סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים מרכז
עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ
טרנסכלל סחר בע"מ
יו. טי אי. אילת אוברסיז בע"מ.
גלובל תובלה בינלאומית בע"מ
אבי-עד שרותים לוגסטיים בע"מ
רות קרגו בע"מ
אלדן מטעני 2000 בע"מ
קרגו אמרפורד בע"מ
קריאף אלבטרוס בע"מ
פלטרנספורט בע"מ
אמקס בע"מ
ציאור בע"מ
האחים ביבאס בע"מ
מליליין שילוח בינלאומי ועמילות מכס בע"מ