ארגון התאגידים נגד העלאת מחיר החניה בנתב"ג

במכתב למנכ"ל רשות שדות התעופה מתייחס היו"ר אמיר שני להעלאת התעריף עבור יבואנים ויצואנים. רש"ת: "המחירים נועדו לצמצם רק את עלויות התפעול"


00:00 ,27.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים אמיר שני יוצא נגד העלאת תעריפי החניה בנתב"ג, המיועדים לשימוש מגזרי היצוא והיבוא.

במכתב ששלח למנכ"ל רשות שדות התעופה (רש"ת) יעקב גנות, כתב שני ש"בימים האחרונים התבשרנו על העלאה בלתי סבירה של תעריפי החניה בשטחי נמל התעופה המשרתים את קהיליית העוסקים ביבוא ויצוא מטענים. על פי הודעת החברה המנהלת את החניונים, תעריפי החניה יועלו בשיעורים העולים מעל ומעבר לשיעורי עליית מדד המחירים במהלך השנה האחרונה.

"כגוף ממלכתי, שנועד לשרת, בין השאר, גם את מגזר הובלת המטענים באוויר, אין זה סביר שתעריפי החניה יועלו בשיעורים ניכרים מעבר לעליית שיעור מדד המחירים לצרכן במהלך השנה האחרונה, כאשר לא אירע כל אירוע חריג במשק בכלל ובמגזר התעופה בפרט, אשר יחייב העלאה דרקונית.

"כארגון המייצג את קהיליית העוסקים בשינוע ושחרור מטענים באוויר, הרוכש עשרות מקומות חניה וחבריו הם הנפגעים העיקרים מהעלאת התעריפים, שתשליך ללא ספק על עלויות שרשרת האספקה ביבוא וביצוא, אנו מגנים בכל תוקף את החלטתכם הבלתי אחראית להעלאת תעריפים כה חדה".

העתקים מהמכתב נשלחו לנשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין, מנכ"לי משרדי האוצר, תחבורה, תמ"ת ומבקר המדינה, וכן ליו"ר מועצת רש"ת.

בתגובה נמסר מרש"ת:"רש"ת היא גוף ממלכתי שאינו נתמך על ידי המדינה והכנסותיו הן ממסחר ואגרות. הסכום המעודכן אותו משלמים הזכיינים הוא מהנמוכים ביותר עבור שירות זה במרכז הארץ. רש"ת, כגוף ממלכתי שאינו נתמך על ידי תקציב המדינה, מחויבת לאיתנותה הפיננסית, שתבטיח את פעילותה, יחד עם יחסים הוגנים כלפי הזכיינים. יחד עם זאת, המחיר המסובסד של החניונים יצר פער גדול בין עלויות התפעול של החניון לבין מחיר שנגבה מהזכיינים. לכן, המחירים נועדו רק לצמצם את עלויות התפעול ולא מעבר לכך".