שטרום תקף בחריפות את רש"ת בנושא הקמת מסופי מטען חיצוניים נוספים בנתב"ג

אתמול התכנס הצוות הבינמשרדי, שהוקם לצורך בחינת הקמתם של מסופי מטען חיצוניים נוספים, בכדי לדון בממצאי הוועדה שהוקמה בעקבות דרישת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, וזומנו


00:00 ,18.02.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
אתמול התכנס הצוות הבינמשרדי, שהוקם לצורך בחינת הקמתם של מסופי מטען חיצוניים נוספים, בכדי לדון בממצאי הוועדה שהוקמה בעקבות דרישת ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, וזומנו אליה נציגים ממגזרים שונים בכדי להציג את עמדותיהם בענין.

את הישיבה פתח אמיר שני, יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, המכהן גם כיו"ר ועדת הכספים של לשכת המסחר. לצורך הצגת הדברים עמל במשך חודשים ספורים, ארגון הגג בראשותו של שני, באיסוף מידע ובבניית מצגת שבה הוצג כיצד שדה התעופה של היתרו שבלונדון, המתמודד באופן יומיומי עם בעיות בטיחות ובטחון בדומה לישראל, פועל כאשר שם ישנם מספר מסופים עורפיים חיצוניים עם גישה לשטח האווירי. המצגת עוררה ענין רב בקרב היושבים ושני התייחס בפירוט רב לסוגיות התפעול השונות. את דבריו של שני חיזק לאחריו שלמה כהן, שכיהן לפני שנים אחדות כסמנכ"ל תפעול בממן וכיום משמש כיועץ מקצועי לארגון.

לאחריו נשא דברים עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שהביע בדבריו תמיכה בלתי מסוייגת בתחרות חופשית. אוריאל לין אמר כי מדיניות הממשלה, שכולם מחוייבים לה, מדברת על פתיחה של תחרות אמיתית בכל המשק וביטול מוחלט של מונופולים. לדבריו, גם אם מסכימים ואם לאו הרי שכולם מחוייבים לה וכי ברור מה עושה התחרות לשירות ולתעריפים ומי שיהנה מכך הוא הצרכן.

איתן רוב, מנהל המכס, התבטא באופן נחרץ וציין כי התחרות מחייבת פתיחת מסופים עורפיים שיתחרו בממן. רוב ציין כי הכנסת רק מפעיל אחד נוסף עדיין לא תאפשר תחרות אמיתית, וכי יש לאפשר למי שעומד בקריטריונים מקצועיים, בטחוניים ובטיחותיים לפתוח מסוף חיצוני. לדבריו, לאגף המכס לא תהיה שום בעיה ארגונית ותפעולית להתמודד עם מספר מפעילים חיצוניים. רוב תקף את רשות שדות התעופה וציין כי מעצם העובדה שיהיו מסופים חיצוניים נוספים תשפיע לרעה על רשות שדות התעופה, הרי ש"זה לא ענין לחדר הזה", שכן לדבריו, מאחר ומדובר בגוף ציבורי, הרי שעליהם לפתור בעיות כאלו אל מול הממשלה.

לאחר רוב נשא דברים מנכ"ל רשות שדות התעופה גבי אופיר, שאמר כי הם ממש לא נגד תחרות והם מתנגדים למונופולים, אבל ישנם בעיות בטחון, בטיחות ובעיות תפעוליות שצריך לפתור לפני הכל. הדברים עוררו את כעסו של הממונה על הגבלים עסקיים , עו"ד דרור שטרום, שאמר "מה שאתה למעשה אומר זה שהתחרות היא חיינו אבל לא בשבילנו".

שטרום הוסיף ואמר כי הדרך שבה נוהל המכרז למפעיל שני גרמה לכך שהאמון שלו והאמון של הציבור, ברשות שדות התעופה, אבד. זאת מכיון שהובטח כי כבר באפריל 2002 ייכנס מפעיל נוסף, מה שבפועל לא קרה, וכן בגלל שלדבריו, בלא ידיעתו הוכנס למכרז סעיף שלפיו התחרות בין ממן למפעיל השני לא תהיה על המחיר לצרכן. לדבריו, המשמעות של סעיף כזה היא שתהיה תחרות בין שני המפעילים מי מבינהם ייתן מחיר טוב יותר לרשות שדות התעופה.

עמי סגל, משנה למנהל המכס, ומי שעומד בראש הצוות הבינמשרדי התייחס למצגת המפורטת שהציג אמיר שני ואמר כי המצגת המחישה את הצד התפעולי של הענין וכי מקובל עליו שמי שצריך לתת את הדעת על נושאי בטחון, בטיחות ותפעול היא רשות שדות התעופה. על כן, הציע סגל שיוקם צוות מצומצם שבו יהיו נציגי רשות שדות התעופה כמו גם מארגון הגג של סוכני המכס ששם יגשרו על הפערים הטכניים.


כזכור, עוד בחודש ספטמבר 2003 , קיבלה פרקליטת המדינה את בקשת המדינה להקים צוות בינמשרדי שיבחן את הקמתם של מסופי מטען מחוץ לתחומי נתב"ג. חברת ממן הביעה את התנגדותה להקמת הצוות הבינמשרדי, תוך הצגת הטיעון כי קבלה התחייבות מאת שרי האוצר והתחבורה ורשות שדות התעופה כי עד ליום 31.03.07 יפעלו בנמל התעופה בן גוריון, או בסמוך לו, לא יותר משלושה מסופי מטען, הכוללים את המסוף המופעל על ידי ממן, המסוף שיופעל על ידי מפעיל נוסף שייבחר לשם כך במכרז אשר יפורסם על ידי רשות שדות התעופה בישראל, והמסוף המופעל על ידי אגרסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ. לשם כך הסכימה ממן להפחית תעריפים ולא להשתתף במכרז.