תגובת ארגון הגג של סוכני המכס למשרד רוה"מ בנושא יצירת תחרות בענף המטענים האוויריים

עו"ד שמואל גרוסמן פנה, בשם מרשיו מר אמיר שני וארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, במכתב תגובה שנושאו יצירת תחרות בענף המטענים האוויריים. מכתב התגובה נשלח ב- 17 בפברואר 2003


00:00 ,20.02.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נמסר כי עו"ד שמואל גרוסמן פנה, בשם מרשיו מר אמיר שני וארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, במכתב תגובה שנושאו יצירת תחרות בענף המטענים האוויריים. מכתב התגובה נשלח ב- 17 בפברואר 2003 לרו"ח אביגדור יצחקי ממשרד ראש הממשלה, והוא נשלח כתגובה למכתבו של מר יצחקי מה- 24 בינואר 2003.

כזכור, פנה מר אמיר שני במהלך חודש דצמבר, במכתב אל כבוד ראש הממשלה מר אריאל שרון, אשר כיהן גם כשר התחבורה. במכתבו שטח מר אמיר שני בפני ראש הממשלה את טענותיו לגבי היעדר התחרות בענף המטענים האוויריים והצורך ביצירת תחרות (לחץ כאן לקישור לכתבה). כבוד ראש הממשלה העביר את הנושא באופן מיידי לידי רו"ח יצחקי, ממשרד ראש הממשלה, ועו"ד יצחקי פנה בנושא למר אמיר שני, במכתבו מה- 24 בינואר 2003, בזו הלשון :


"ראש הממשלה קיבל בתודה את פנייתך והעבירה לטיפולי.

מתשובות משרד התחבורה ואגף המכס והמע"מ עולה, כי צוואר הבקבוק ביישום ההחלטה נעוץ בגורמים שבאחריות משרד התחבורה ובינהם עיכוב בפינוי שטחים רלוונטיים, עיכוב בפרוייקט נתב"ג 2000 והתארכות תהליך המכרז

עם זאת, אני למד כי משרד התחבורה ורשות שדות התעופה פועלים במרץ לסיום ההליכים, זאת כפי שמופיע בתשובתו של מנכ"ל משרד התחבורה.

ראש הממשלה ואנוכי פועלים במגוון תחומים להגברת התחרות במשק, לשם הרחבת מגוון השרותים, החדרת יעילות למערכות ובסופו של דבר להגברת התוצר ונמשיך בכך."


בתגובה, עו"ד גרוסמן מציין במכתבו כי מטרתו העיקרית היא לאפשר מצב של מתן האפשרות לעוסקים בענף השילוח הבינלאומי להפעיל מסופי מטען אווירי בסמוך לנתב"ג. עו"ד גרוסמן : "בקשת מרשינו אינה בקשה למתן תמיכה, סיוע או מענק ממשלתי, כזה או אחר. נשוא הבקשה הוא שלא למנוע מן המגזר העסקי לקיים תחרות מיידית במונופול המוחלט המוחזק על ידי חב' ממ"ן כמפעילה היחידה והבלעדית של מסוף המטענים האווירי היחיד של מדינת ישראל".

עוד צויין במכתב כי הפעלת מסופי המטען בסמוך לנמל התעופה, מתקיימת ופועלת בסחר הבינלאומי המודרני, בעולם כולו. גם בישראל, במסגרת ההובלה הימית, פועלים מספר מסופי מטען, בסמוך לנמלים הימיים, המופעלים על ידי הסקטור העיסקי ומקיימים תחרות ביניהם.

"ענף מסופי המטען בהובלה האווירית מתנהל כמונופול מוחלט על ידי חב' ממ"ן שהיא המפעילה היחידה והבלעדית של מסוף המטענים הכללי היחיד בנתב"ג. כפועל יוצא, אין לציבור המשלחים הבינלאומיים ולציבור היבואנים והיצואנים כל ברירה וכל חלופה אלא להיזקק לשירותיה של ממ"ן. רק בענף מסופי המטען בהובלה האווירית, נמנעת כל תחרות ונשמרים, זה עשרות שנים, המונופול והבלעדיות של חב' ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ", ציין עו"ד גרוסמן.

מר גרוסמן מציין כי ממשלת ישראל החליטה עוד ביום 8.1.1997 על פתיחת תחום שירותי מסוף המטענים לתחרות כשהמועד שנקבע לפרסום מכרז למפעיל נוסף הוא בתוך שנה, לאמור עד ליום 8.1.98, לפני למעלה מחמש שנים. מאז נדחים הדברים שוב ושוב, משך שנים. "חב' ממ"ן עושה כל שביכולתה לדחות, לעכב ולמנוע את קיום התחרות, ולהמשיך לשמר את המונופול שבידה", הוסיף גרוסמן.

עוד נמסר כי על אף העובדה שמסופי המטען החיצוניים ייצרו תחרות מיידית בממ"ן, ממשיכים משרד התחבורה ורשות שדות התעופה להתנגד להפעלת מסופי מטען חיצוניים ומתעקשים לדחות את תחילת התחרות עד להקמתו של מסוף מטענים נוסף שימוקם בתוך שטח הרשות ויחוייב בתשלום דמי הרשאה לרשות. זאת, מציין עו"ד גרוסמן, על אף שברור שמסוף כזה, אם יוקם, לא יתחיל את הפעלתו אלא בעוד שנים ארוכות. בהתייחסו ישירות למכתבו של משרד התחבורה מציין גרוסמן כי על השלמת המסוף הנוסף בתחילת 2005 אין לה כל יסוד והיא מנותקת לחלוטין אפילו מהמועדים ולוחות הזמנים הנקובים במכרז עצמו. "איזו הצדקה יש לדחיית התחרות שנים כה רבות, בעוד שניתן להתחיל בה כבר כעת?".

המכרז, כאמור, נדחה כבר עשרות פעמים על ידי רשות שדות התעופה ורק לאחרונה דחתה הרשות שוב את מועד הגשת ההצעות.

עוד נמסר כי לאחרונה הגישה ממ"ן עתירה מינהלית כנגד המכרז במטרה להמשיך ולעכב את תחילת התחרות. במסגרת העתירה המינהלית, תוקפת ממ"ן את המיכרז, דורשת לערוך בו שינויים מפליגים ועוד מוסיפה וטוענת כי גם לאחר בירורה של העתירה שהגישה, ככל שיארך ויימשך הבירור, לא ייתמו הדברים ויש באמתחתה טענות ועתירות למכביר והדרך להכנסת מפעיל מתחרה לענף המטענים עוד ארוכה. על כן, מוסיף גרוסמן, אין צורך לומר כי בכל השנים האלו היא ממשיכה להחזיק במונופול הבלעדי ברשות שדות התעופה.

מר גרוסמן רואה לנכון לציין כי מנהל המכס, שהיא הרשות המפקחת על היבוא והיצוא של מדינת ישראל, הודיע כי הוא נותן את הסכמתו העקרונית לפתיחת מסופי המטען בסמוך לנתב"ג ויצירת תחרות עסקית בתחום. מנהל המכס, מר איתן רוב, שותף לדעה, אותה פרסם בכלי התקשורת, כי התחרות תוביל להפחתת העלויות למשתמשים ולפישוט הליכי הסחר. "ידוע לנו כי זו גם התשובה שניתנה על ידי מנהל המכס בתשובה לפנייה שהפנית אליו בעקבות מכתבנו. צר לנו שתשובה תומכת זו לא זכתה לכל התייחסות במכתבך", הוסיף עו"ד גרוסמן.

בנוסף, נמסר כי פורום מטען אוויר שליד מכון היצוא הישראלי ואיגוד לשכות המסחר בישראל הודיעו השבוע על תמיכתם הנמרצת בדרישת חברות השילוח הבינלאומי לאפשר לעוסקים בענף השילוח הבינלאומי להפעיל מסופי מטען אווירי בסמוך לנתב"ג.

עו"ד גרוסמן מוסיף ומציין, בפנייתו למר יצחקי, כי את מכתבו למר שני הוא סיים במילים אלו: "ראש הממשלה ואנוכי פועלים במגוון תחומים להגברת התחרות במשק, לשם הרחבת מגוון השירותים, החדרת יעילות למערכות ובסופו של דבר להגברת התוצר ונמשיך בכך". על כן, בשם מרשיו מבקש עו"ד גרוסמן להימנע מן העימות המיותר בעניין הזכות הלגיטימית לקיים פעילות עסקית מתחרה שתביא לידי סיום- כעת ולא בעוד שנים, אם בכלל- את המונופול הנתון לממ"ן.

מר גרוסמן מסיים את מכתבו בכותבו : "לאור דבריך, בשמך ובשם ראש הממשלה, איננו רואים כל היגיון לאלץ את העוסקים בשילוח הבינלאומי, בתמיכת העוסקים ביצוא וביבוא במדינת ישראל, "להילחם" מול רשויות המדינה על הזכות לקיים תחרות ראויה ומיידית מול מונופול ממ"ן ".