אין החלטה בנוגע להפעלת קציני הבטיחות

ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה דיון בתיקון תקנות התעבורה. יו"ר מועצת המובילים והמסיעים גבי בן הרוש תקף את משרד התחבורה באומרו כי הניסיון עד כה מצביע על רשלנות פושעת של המשרדים


09:37 ,10.06.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה אתמול (ב') בבקשת משרד התחבורה לתקן את תקנות התעבורה, שנועד לקבוע חובה להעסיק קצין בטיחות במפעל המפעיל צי רכב, הסמכתו של קצין הבטיחות וכללי העסקתו.

 

הוועדה עסקה בנושא אופן העסקתם של קציני הבטיחות ושמעה את כל הצדדים הנוגעים בדבר, אולם היו"ר אבישי ברוורמן דרש ממשרד התחבורה נתונים ברורים בנושא והבהיר כי ההצבעה תתקיים במועד אחר.

 

ברוורמן הזכיר כי נוסח התקנות כיום הוא כי המפעלים צריכים להעסיק באופן ישיר את קציני הבטיחות, בעוד משרד התחבורה ביקש לשנות זאת ולאפשר גם מודל העסקה של מתן שירותים למפעלים, כפי שמתקיים כבר כיום בשטח.

 

בדיונים הקודמים דחתה הוועדה את בקשת משרד התחבורה וקבעה כי העסקתם של קציני הבטיחות תהיה בצורה ישירה ולא באמצעות קניית שירותים.

 

ברוורמן הוסיף, כי בימים האחרונים פעל יו"ר ועדת המשנה למאבק בתאונות הדרכים ח"כ דוד צור בכדי לפתור את המחלוקת. צור אמר כי לכאורה, צורת ההעסקה לא אמורה להשפיע על הבטיחות. הוא הוסיף, כי לדעתו, במפעלים בהם נדרש קצין בטיחות במשרה מלאה (כלומר, במפעלים שמחזיקים צי רכב של 100 מכוניות פרטיות ומעלה), צורת ההעסקה צריכה להיות ישירה, ובמפעלים בהם לא נדרשת משרה מלאה, ניתן לאפשר אותו מפעל להחליט האם הוא מעסיק קצין בטיחות או רוכש שירותים של קצין בטיחות חיצוני.

 

נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין אמר כי אם ההעסקה ישרה היתה תורמת למניעת תאונות, אז זו תכלית ראויה, אך הדבר לא תורם מאומה לבטיחות: "שכיר לא יעשה עבודה טובה יותר מנותן שירות חיצוני. כשאדם הוא שכיר, מתפתחים יחסים אישיים בינו לבין העובדים עליהם הוא אמור לפקח".

 

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים גבי בן הרוש טען מנגד, כי הניסיון המר של קציני הבטיחות במשרדים מצביע על רשלנות פושעת. הוא הוסיף ומתח ביקורת על משרד התחבורה, שלא התייעץ עם המובילים ולא מיישם את דוח ועדת סגיס מ-2002, וטען כי קמה ועדת סגיס נוספת לאחרונה, שקיימה עשר ישיבות והגישה המלצות לפני כחודש, אולם משרד התחבורה לא קיים דיון בהמלצות.

 

צור אמר בתגובה, כי יש תאונות גם כאשר קצין הבטיחות מועסק באופן וישר וגם אם לא, ואין נתונים שמעידים שאופי ההעסקה משפיע. ברוורמן מתח ביקורת על משרד התחבורה ואמר כי מנכ"ל המשרד הוזמן לדיון, כדי לתת תשובות לחברי הכנסת בכל הנושאים ובכלל זה על תפקוד משרד התחבורה באשר לקציני הבטיחות, אך הוא בחר שלא להגיע.

 

ח"כ מיכל רוזין ביקשה לדעת האם משרד התחבורה בדק את שני המודלים השונים ויש לו נתונים באשר להשפעת ההעסקה על הבטיחות. סמנכ"ל משרד התחבורה אבנר פלור הסביר כי התקנות נועדו לתת למשרד כלים לפקח על קציני הבטיחות. עם זאת, הוא טען כי למשרד אין נתונים מדויקים באשר להשפעת אופן ההעסקה על הבטיחות.

 

מנהל אגף תיאום גורמי חוץ ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים מאיר אלרם אמר כי לפי בדיקה שערך של תאונות קטלניות, בהן היו מעורבות משאיות ב-2012-2013, עולה שמתוך 74 תאונות בהן היו מעורבות משאיות במשקל מעל 10 טון. מתוכן, 49 משאיות היו מפוקחות על ידי קציני בטיחות ממשרדים עצמאיים (66%) ו-25 משאיות מפוקחות על ידי קציני בטיחות שכירים (34%). הוא הוסיף כי 54% מכלל המשאיות מפוקחות על ידי עצמאים ו-46% על ידי שכירים, ואמר כי לא מדובר בנתון שמעיד על השפעה מובהקת על הבטיחות.

 

לדבריו, הגורם המרכזי שמשפיע על תאונות הוא הכשרת הנהג. פלור אמר, כי בכוונת משרד התחבורה לשדרג את ההכשרה, הרישוי והפיקוח על נהגי רכב כבד וכן את נושא הליווי של נהגי משאיות. פלור אף דחה את הטענה של בן הרוש ואמר כי לא הוקמה ועדת סגיס שנייה ואמר כי בשבוע שעבר ניסה פעמיים להיפגש עם בן הרוש, אך הוא לא מצא זמן להיפגש איתו. פלור הוסיף כי בתוך כחודש יעביר מסמך מסודר על ענף ההובלה.