רשות חירום לאומית (רח"ל) בוחנת שת"פ עם מועצת המובילים והמסיעים

מעוניינים כי נציג של מועצת המובילים יהיה נוכח במרכז ההפעלה של משרד התחבורה בשעת חירום ובכוונתם לשלב את נושא התובלה היבשתית בתרגיל "נקודת מפנה 5"


00:00 ,16.08.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

מעוניינים כי נציג של מועצת המובילים יהיה נוכח במרכז ההפעלה של משרד התחבורה בשעת חירום ובכוונתם לשלב את נושא התובלה היבשתית בתרגיל "נקודת מפנה 5"
 
בעקבות פגישה שנערכה בין ראשי מועצת המובילים והמסיעים בהם יו"ר המועצה, גבי בן הרוש, דוד כוכבא, מנכ"ל מועצת המשאיות, לבין ראש יחידת מערכות אזרחיות ותשתיות ברשות חירום לאומית (רח"ל), שאלתיאל לביא,  בתחילת חודש אוגוסט הוצגו מספר נתונים על מערך התובלה היבשתי בישראל לפיו בענף פועלות כ-20 אלף משאיות כאשר 40% מכלל הנהגים הינם בני מיעוטים. עוד צוין בפגישה כי כיום ענף ההובלה אינו מחזיק בפלטות סמי-טריילר, עבודה אשר פוגעת ביכולת ההובלה של צה"ל בשגרה ובחירום. עוד עלה בפגישה נושא הובלת דלק בחירום באמצעות התקנת התקנים מיוחדים לכך בתוך משאיות.
 
בסיכום הפגישה סוכם בין הצדדים כי רח"ל רואה חשיבות רבה בשילוב מועצת המובילים והמסיעים בהיערכות לחירום ובפעילות בשעת חירום.
 
רח"ל ציינה כי רואה בחיוב כי נציג של מועצת המובילים והמסיעים יהיה במרכז ההפעלה של משרד התחבורה בשעת חירום. עוד ציינו ברח"ל את הבעייתיות בפינוי חומ"ס מהנמלים בשעת חירום, והדגישו כי המדיניות הינה שלא לפנות, אלא למגן מכולות החומ"ס בתחומי הנמל.
 
עוד מציינים ברח"ל כי בכוונתה לבדוק את נושא בית הספר להכשרת נהגים מול משרד התמ"ת ואת רעיון הרצת פיילוט ל-200 נהגים כאשר הכוונה היא להכשיר בסופו של דבר כ-2,000 נהגים לפחות במסגרת בית הספר הנ"ל.
 
עוד ציינו ברח"ל בעקבות הפגישה עם ראשי מועצת המובילים והמסיעים כי הם נוטים לשלב את נושא התובלה היבשתית בתרגיל "נקודת מפנה 5" ובכוונת הרשות לבחון נושא זה אל מול משרד התחבורה. 
 
עוד נמסר כי עם השלמת העבודה בנושא חלוקת אמצעי התובלה בין צה"ל לבין המשק האזרחי, בכוונת רח"ל לקיים פגישה נוספת עם משרד התחבורה כדי לבחון כיצד ניתן להפעיל את התובלה היבשתית בצורה הטובה ביותר.