משרד הכלכלה עצר את התקשרות הרכבת עם חברת בומברדיה לאספקת קטרים חשמליים

על פי בדיקה של היחידה להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי במשרד הכלכלה, תוכנית רכש הגומלין לה התחייבה בומברדיה אינה ברת יישום


11:16 ,03.09.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בתחילת חודש אוגוסט הודיעה רכבת ישראל על זכייתה של חברת בומברדיה במכרז לאספקת 62 קטרים חשמליים, בהיקף של כ-200 מיליון אירו, כחלק משדרוג מערך הרכבות בישראל.

 

על פי המכרז, מחויבת חברת בומברדיה לבצע רכש גומלין בישראל בהיקף של כ-40 מיליון אירו, מתוכם כ-20 מיליון אירו בקבלנות משנה מקומית וכ-20 מיליון אירו נוספים ברכש של מוצרים ושירותים ישראליים.

 

רכש הגומלין הינו מכלי המדיניות המשמעותיים ביותר של ממשלת ישראל במינוף ההוצאה הציבורית לעידוד התעשייה המקומית. החברות הזרות מהן רוכשת ישראל שירותים, פרויקטים או מוצרים מחויבות לרכוש בחזרה, בהיקף המוגדר בחוזה, מוצרים ושירותים מתוצרת ישראל. הרכישות שמבצעות החברות הבינלאומיות המחויבות ברכש גומלין, מביאות לקידום התעשייה הישראלית, ליצירת הזדמנויות עסקיות, להגדלת הייצוא וליצירת מקומות עבודה בפריפריה.

 

בבחינת תוכנית המימוש של רכש הגומלין שהוגשה על ידי חברת בומברדיה ליחידה להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי במשרד הכלכלה, (על פי הסמכות המוקנית לה בחוק חובת מכרזים), נמצא כי תוכנית רכש הגומלין לה מחויבת החברה אינה ברת יישום. 

 

אי לכך, הודיעה מנהלת היחידה לרכבת ישראל, כי עד שתוגש תוכנית מתוקנת וישימה, העומדת בתקנות ומקדמת את סדרי העדיפויות הלאומיים לטובת גידול הפריון והצמיחה הכלכלית, לא תאושר ההתקשרות עם חברת בומברדיה.

 

מנהלת היחידה זיוה איגר: "במסגרת רכש הגומלין נחשפות החברות הזרות למגוון רחב של שירותים ומוצרים המיוצרים על ידי התעשייה הישראלית בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ומרוויחות משיתוף הפעולה איתן. רכש גומלין והשקעות זרות ישירות בתעשייה, על פי המחויב בחוק, מאפשרים לתעשייה הישראלית להרחיב את פעילותה ולגייס עובדים נוספים, ומכאן חשיבותם. אנו נקפיד על מימוש התחייבויות אלה מול כל חברה זרה".

 

לא נמסרה תגובת חברת רכבת ישראל לדברים.