רווח נקי של 265 מיליון שקל מ-53 מיליון נסיעות בשנה לרכבת ישראל ב-2015

הכנסות הרכבת בשנה שעברה מנוסעים עמדו על 775 מיליון שקל. ההכנסות משינוע 7.5 מיליון טון מטען עמדו על 165 מיליון שקל


11:29 ,24.03.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2015 המשיכה רכבת ישראל להראות רווחיות, זו השנה השלישית ברציפות, כאשר מגמת הגידול והצמיחה נמשכת, בהסעת נוסעים ובשמירה על אחוז דיוק גבוה.

 

את 2015 סיימה הרכבת ברווח נקי של 265 מיליון שקל. הרווח מפעילות שוטפת, ללא הכנסות חד–פעמיות, עמד על 76 מיליון שקל, בהשוואה ל-128  מיליון שקל ב-2014. הירידה מוסברת בעיקר  בהוצאות חד-פעמיות. לחברה יש תזרים חיובי מפעילות שוטפת, שעמד בשנת 2015 על 135 מיליון שקל. 

 

מגזר הנוסעים

במהלך 2015 בוצעו ברכבת 52.8 מיליון נסיעות, בהשוואה ל-48.5 מיליון נסיעות בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9%. ביחס לשנים 2009-2011 נרשם גידול של 40%.

 

הכנסות מהסעת נוסעים בשנת 2015 הסתכמו ב-775 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 713 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9%.

 

ממוצע הנסיעות היומי עמד על כ-200 אלף נסיעות, גידול של 10% בהשוואה ל–182 אלפי נסיעות אשתקד. שיא הנסיעות היומיות עמד על 245.2 נסיעות ביממה בחודש דצמבר.

 

הקווים הבולטים במגמת העלייה בביקושים: קו החוף הדרומי: אשקלון–תל אביב (גידול של 18%); קו הוד השרון–תל אביב (גידול של 13%); קו ירושלים–בית שמש–תל אביב (גידול של 24%).

 

דיוק

ממוצע דיוק הרכבות ב-2015 עמד על 95.4%, בדומה לשנת 2014. ממוצע הדיוק בשנים 2013-2015 עומד על 94.59%, מול ממוצע של 88.67% בשנים 2010-2012, עלייה של כ- 6 אחוז.

 

מטענים

במהלך שנת 2015 שינעה הרכבת 7.5 מיליון טון, בדומה לשנת 2014, למרות שביתה של כארבעה חודשים בחברת כי"ל, שפגעה בהובלת אשלג ומכולות חומ"ס. הכנסות הרכבת משינוע מטענים עמדו על 165 מיליון שקל.

 

פיתוח ותשתיות

הסבה לרכבות חשמליות: פרויקט החישמול, בעלות של כ-12 מיליארד שקל, הינו מגה פרויקט של רכבת ישראל, בעל משמעות תחבורתית ולאומית עצומה. הפרויקט כולל: חישמול 420 ק"מ מסילה, 13 קווי נוסעים, הקמת 14 תחנות השנאה רכבתיות, הקמת מערכת הולכה עילית, הטמעת מערכת שליטה ובקרה (SCADA) והסבת מוסכי הרכבת ומתחמי התפעול לחשמל .

 

שדרוג תחנות

בשנת 2015 החלה רכבת ישראל בביצוע תוכנית לשדרוג מספר תחנות ותיקות, בשל הגידול המשמעותי בביקושים והרצון להמשיך ולשפר את השירות. הפרויקט, בעלות של כ-90 מיליון שקל, כולל את תחנות: קרית מוצקין, חיפה בת-גלים, חיפה חוף-הכרמל, בנימינה, חדרה-מערב ונתניה.

 
במסגרת שדרוג התחנות, החלה הרכבת בהקמת חזיתות חדשות בתחנות, הסדרת תנועת הנוסעים על ידי הפרדת הכניסה והיציאה, הגדלת אולמות הנוסעים והרחבת הקירוי ברציפים. כמו כן, יוסדרו מבני המזנונים ויותאמו דרישות הבטיחות לתקנים העדכניים. עבודות השדרוג בתחנות השונות צפויות להסתיים במהלך שנת 2016.

 

בנוסף תחנות תל אביב השלום ותל אביב מרכז סבידור: הרכבת החלה בביצוע עבודות מורכבות לשדרוג התחנות בעלות כוללת של כ-50 מיליון שקל.

 

יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל רו"ח חוסאם בשארה ומנכ"ל החברה בעז צפריר: "חברת רכבת ישראל ממשיכה להראות רווחים ותוצאות חיוביות בקשת מרכיבי השרות ללקוחותינו, במקביל לתנופת פיתוח עצומה שכבר באה לידי ביטוי בשנת 2015 בפתיחת רכבת הנגב ותחנותיה.

 

"בשנת 2015 האיצה רכבת ישראל מספר תהליכים משמעותיים, ובהם פרויקט הסבת הרכבות לחשמל,  הצפויים להשפיע רבות על אופי החברה ואופן השירות, במטרה להכפיל את מספר הרכבות ומספר הנוסעים ברכבת, עד לסוף העשור".