רכבת ישראל: רווח של 31 מיליון שקל מפעילות המטענים

בשנת 2016 החברה הובילה 9.2 מיליון טון מטען לעומת 7.5 מיליון טון בשנת 2015, גידול בשיעור של כ-23%. החברה סיימה את 2016 ברווח נקי של כ-153 מיליון שקל


11:04 ,02.04.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

רכבת ישראל מדווחת על הישגיה לשנת 2016 ובכלל זה הדו"חות הכספיים. בשנת 2016 נרשמה צמיחה משמעותית בפעילות החברה הן בתחום הסעת הנוסעים והן בתחום הובלת המטענים. הרכבת ממשיכה להראות רווחיות, זו השנה הרביעית ברציפות.

 

הרווח מפעילות שוטפת בניכוי הוצאות חד-פעמיות עמד בשנת 2016 על כ-77 מיליון שקלים, לעומת כ-70 מיליון שקלים בשנה הקודמת, גידול של כ-10%. רכבת ישראל סיימה את שנת 2016 ברווח נקי של כ-153 מיליוני שקלים. הירידה משנת 2015 נובעת בעיקר כתוצאה מהפרש הכנסות חד-פעמיות בשנת 2015 בסך של כ-190 מיליוני שקלים.

 

ההכנסות מהסעת נוסעים לשנת 2016 הסתכמו לסך של כ-708 מיליוני שקלים לעומת הכנסות של כ-775 מיליוני שקל בשנת 2015, קיטון בשיעור של כ-9% הנובע בעיקר מהרפורמה בתעריפים שהוביל משרד התחבורה והוזלת מחירי הנסיעות.

 

בשנת 2016 החברה הובילה 9,232 אלפי טון לעומת 7,501 אלפי טון בשנת 2015, גידול בשיעור של כ-23% בכמות המטענים. החטיבה מהווה כיום למעלה מ-15% מהיקף ההובלה היבשתית ביבוא ויצוא מהנמלים, כמות ההובלה ברכבת שוות ערך לכ-2,500 משאיות  ביום.

 

הכנסות מהובלת מטענים לשנת 2016 הסתכמו לסך של כ-187 מיליוני שקלים לעומת הכנסות בסך של כ-165 מיליוני שקלים בשנת 2015, גידול בשיעור של כ-13%. העלייה בהכנסות בשיעור נמוך מהעלייה בכמות המובלת נובעת בעיקר מעדכון תעריפים ללקוחות, בעיקר בשל ירידת מחירי הדלק.

 

הרווח מהובלת מטענים בשנת 2016 עמד על כ-31 מיליון שקלים. חטיבת המטענים רשמה גידול של כ-40% בתפוקה לעובד בשנת 2016 לעומת 2013 בעקבות תהליך שינוי פנים-חטיבתי שהביא לצמיחת הפעילות תוך שמירה על מצבת כ"א קיים. בסה"כ מאז שנת 2013 רשמה החטיבה גידול של כ-40% בכמות ההובלה ומציגה שיפור מתמיד ברווחיות, כאשר בשנת 2016 הוכפל הרווח בהשוואה לשנת 2015.

 

מנכ"ל רכבת ישראל, שחר איילון, אמר: "רכבת ישראל ממשיכה להציג צמיחה ורווחיות בכל תחומי פעילותה. הגידול הדו-ספרתי הן במספר הנסיעות והן בנפח ההובלה מצביע על כך שהרכבת הופכת למוביל לאומי מרכזי ואמצעי התחבורה המועדף של יותר ויותר אנשים ועסקים. אנו גאים על צמיחתם של הקווים הוותיקים, לצד הביקוש הגבוה לקווים החדשים של הרכבת ועל תוצאות חיוביות בכל הפרמטרים.

 

"בשנת 2016 רכבת ישראל המשיכה והתקדמה שלב נוסף לקראת שינוי פני הרכבת במדינה, ששיאו צפוי בשנים הקרובות, עם הפעלת הקווים החדשים, פרויקט החשמול, מערכת השליטה והבקרה החדשה, הגדלה דרמטית הצפויה בכמות הנסיעות, קליטת הרכבות החדשות והכפלת כמותן.

 

"בשנה הקרובה נשים דגש על מימוש התכנון הלכה למעשה והתקדמות לקראת השלמת הפרויקטים והמשימות המרכזיות - השירות לנוסע, דיוק הרכבות, התקדמות משמעותית בפרויקטים השונים והתכוננות לקראת השלמתם ופתיחתם לציבור.

 

"אנו עושים כל מאמץ על מנת לספק לציבור בישראל שירות רכבתי מתקדם ואיכותי, מתוך הבנה רבה לחשיבות האלטרנטיבה התחבורתית שאנו מציעים, ולאחריות הרבה המוטלת עלינו כגורם מוביל בתחבורה הציבורית בארץ"