שר האוצר חתם על צו להתחלת הפיקוח על מחיר הסולר לתחבורה

הפיקוח על המחיר ייעשה בשני שלבים: הגדרת הסולר כמוצר מפוקח ברמה נמוכה וקביעת מחיר מקסימום


00:00 ,04.07.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות המלצתה של ועדת המחירים חתם שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, על צו להתחלת פיקוח על סולר לתחבורה.

בשלב ראשון מוגדר הסולר כמוצר מפוקח לפי רמת הפיקוח הנמוכה ביותר, שתחייב דיווח על רווחיות ומחירים. בשלב שני, שיתבצע בעוד מספר חודשים ולאחר השלמת כל הנתונים, תקבע ועדת המחירים מחיר מקסימום לסולר לתחבורה. בהתאם למחיר יימכר הסולר לצרכן.

בדיוני ועדת המחירים שקדמו להמלצתה, הוצגו ממצאי בדיקות שנעשו על ידי משרד האנרגיה והמים והרשות להגבלים עסקיים בעניין מחיר הסולר ומבנה שוק הסולר. הממצאים העלו, שמרווח השיווק לסולר שחברות הדלק גובות מלקוחות מזדמנים גבוה באופן משמעותי ממרווח השיווק המפוקח, שנגבה על ידי החברות במכירת בנזין, למרות שאין הבדל משמעותי במבנה העלויות.

עוד הראו הממצאים, כי מרווח השיווק לסולר שחברות הדלק גובות מלקוחות מזדמנים, ששיעורם גדל בשנים האחרונות, גבוה באופן משמעותי ממרווח השיווק שהן גובות מציי רכב.