איגוד המשתמשים: הרפורמה המוצעת תביא לפגיעה אנושה בסחר החוץ של ישראל

בדיון חירום שקיימה הנהלת איגוד המשתמשים התריעו המשתתפים כי הרפורמה בתעריפים תביא לעליות מחירים במשק ולפגיעה ביצואנים וביבואנים, בספנות ובנמלים. מחו על היעדר השקיפות של הרפורמה. על פי הערכות, עלויות הרפורמה למגזר הספנות בלבד נאמדות בין 150 ל-200 מיליון דול


00:00 ,25.02.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

בדיון חירום שקיימה הנהלת איגוד המשתמשים התריעו המשתתפים כי הרפורמה בתעריפים תביא לעליות מחירים במשק ולפגיעה ביצואנים וביבואנים, בספנות ובנמלים. מחו על היעדר השקיפות של הרפורמה. על פי הערכות, עלויות הרפורמה למגזר הספנות בלבד נאמדות בין 150 ל-200 מיליון דולר בשנה
 
הנהלת איגוד המשתמשים בהובלה ימית התכנסה אתמול  לדיון חירום ברפורמת התעריפים בנמלים, המתגבשת במשרדי האוצר והתחבורה. המשתתפים התריעו כי הרפורמה המוצעת עתידה להביא לעליות מחירים במשק ולפגוע פגיעה אנושה בסחר החוץ, ביצואנים וביבואנים, בספנות ובנמלים ומחו על חוסר השקיפות בנתוני התוכנית המוצעת.
 
באיגוד ציינו כי בהצעת הרפורמה בתעריפי הנמלים מתעלמים מנושאים רבים, שפגיעתם במשק תהיה קשה ביותר. 
 
לטענתם, הרפורמה מתמקדת בהובלה הימית של מכולות, בעוד המטען הכללי מהווה 40% מכלל המטענים אשר מגיע ברובו באוניות קטנות, שלגביהן אגרת כלי השייט המוצעת ברפורמה עתידה לעלות בשיעורים ניכרים של עד פי 6.
 
באיגוד ציינו כי בין מטענים אלה חומרי גלם בסיסיים כמו ברזל, עץ, חול וכי מרכיב ההובלה הימית במחירם גבוה כבר היום. אם מרכיב זה יתייקר, טוענים באיגוד, תהיה לכך השפעה ישירה על מחירי המוצרים המיוצרים מחומרי גלם אלה כגון נייר, זכוכית ובניין.
 
מאיגוד המשתמשים נמסר כי במהלך הישיבה הובעה תמיהה על כך שהתאחדות התעשיינים, שהיתה שותפה פעילה בעיצוב ההצעה האחרונה של הרפורמה, התעלמה מהפגיעה בתעשיינים התלויים בחומרי גלם אלה.
 
גד שפר, יו"ר האיגוד, ציין במהלך הישיבה כי "למרות שלכאורה יש ניגוד אינטרסים בינינו, כלקוחות, לבין חברות הספנות – פגיעה בספנות תפגע בסופו של דבר בנו, בעלי המטענים, שכן את העלויות הנוספות ייגבו מאיתנו". שפר הוסיף כי "הובלה ימית יציבה היא אינטרס של בעלי המטענים, בדיוק כפי שהמשך קיומם של מטענים להובלה בים הוא אינטרס של חברות הספנות".
 
ראובן צוק, נשיא לשכת הספנות, אשר השתתף אף הוא בישיבה הבוקר, התריע כי שינויים כמו ביטול הנחות שונות הניתנות עתה לחברות הספנות, למשל, בגין המתנה תפעולית או לאוניות גלנוע, וההעלאה המשמעותית במחירי השימוש בציוד נמלי כמו מלגזות ומנופים, יגדילו את העלויות לספנות בשיעור ניכר. צוק הזכיר את מצבו הרעוע של מגזר הספנות וציין כי "להטיל תשלומים נוספים על הספנות במצב כזה – זה אבסורד".
 
צוק אף התריע כי המשמעות תהיה ניסיון לצמצם את ההוצאות של חברות הספנות על ידי פגיעה בטיב השירות ללקוחות הישראליים.
 
עוד נמסר במהלך הישיבה כי לאור העובדה שסך כל עלויות שמגזר הספנות יצטרך לשאת בהן נאמד בין 150 ל-200 מיליון דולר בשנה, ובהתחשב בעובדה כי מספר חברות הספנות הגדולות הפועלות בישראל קטן יחסית, נקל לשער את הסכומים שיושתו על כל אחת מהן עם כניסת הרפורמה לתוקף.
 
עוד צוין בישיבת איגוד המשתמשים בהובלה ימית כי נושא היצוא החקלאי כלל לא טופל בהצעת הרפורמה הנוכחית והזכירו כי כיום היצוא החקלאי זוכה לעידוד בהוצאות ההובלה הימית כדי לאפשר לו תחרות הולמת בשווקים בחו"ל.
 
בישיבת באיגוד שבו וציינו כי הצעת הרפורמה טעונה בחוסר שקיפות, אטימות שבולטת בניגוד משווע להבטחות קברניטי משרד האוצר והתחבורה אשר התחייבו לשתף את המשתמשים בהובלה ימית במתווה הרפורמה ולהיות קשובים להערותיהם. אומנם, ציינו בישיבת האיגוד, הצעת הרפורמה נמצאת כיום בגירסתה הרביעית או החמישית אך בטיוטה אין כל שיפור בעקבות הערות המשתמשים אלא להפך – ניכרת נסיגה.
 
לטענת המשתתפים בדיון, עד עתה לא נמסרו כל נתונים המאפשרים לחשב כמה תעלה ההובלה הימית  היום לעומת העלות בעקבות השינויים. לדבריהם, על פי הגירסה הנוכחית אף אחד מהיבואנים והיצואנים לא יידע כמה עולה לו השירות עד אשר הוא יקבל את החשבונית בסוף התהליך. הדבר דומה, ציינו באיגוד, לאדם שמגיע למסעדה ואינו יודע איזה חשבון יקבל בסיום הארוחה.
 
"אולי, אם היינו מקבלים נתוני אמת מלאים, היו מצליחים לשכנע אותנו כי מדובר בהצעה שתועיל למשק. העמימות משכנעת אותנו ש חששותינו מנזקי הרפורמה בתעריפי הנמלים - מבוססים" אומרים באיגוד המשתמשים בהובלה ימית.
 
גד שפר ציין לסיכום הישיבה כי "הרושם הוא כי ברוב ענפי המשק לא מודעים לנזקים האדירים שייגרמו כתוצאה מהחלת הרפורמה כפי שהיא מוצעת כיום. זו עלולה להיות בכייה לדורות" סיכם גד שפר.