החל ממחר: עובדי התצפית משביתים את נמל אשדוד

לדברי אבי לוי, יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים, הסיבה לשביתה הינה סחבת ארוכה הנוגעת לעניין העסקת התצפיתנים באשדוד כעובדי חנ"י. לוי: הנהלת חנ"י נוקטת בטקטיקה של סחבת ומעוניינת להנציח עיוותי עבר בתנאי ההעסקה של עובדי התצפית


00:00 ,21.07.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

לדברי אבי לוי, יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים, הסיבה לשביתה הינה סחבת ארוכה הנוגעת לעניין העסקת התצפיתנים באשדוד כעובדי חנ"י. לוי: הנהלת חנ"י נוקטת בטקטיקה של סחבת ומעוניינת להנציח עיוותי עבר בתנאי ההעסקה של עובדי התצפית
 
אבי לוי, יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים, הודיע היום לוועד עובדי התצפית בנמל אשדוד על מימוש הודעת סכסוך עבודה ועל שביתה שתתקיים החל ממחר בנמל אשדוד. העתקים ממכתבו של מר לוי הועברו לשוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, ושלמה בריימן, מנכ"ל חנ"י.
 
לוי כתב במכתבו לועד עובדי התצפית בנמל אשדוד כי "החל ממחר, 22 ביולי, הנכם נדרשים לקיים דממת אלחוט ביניכם לבין כל גורם, בנושאים הקשורים לתפקידכם כתצפיתנים וכאחראים משמרת".
 
לדברי לוי, הסיבה להשבתת עבודת התצפיתנים היא סחבת ארוכה הנוגעת לעניין העסקת התצפיתנים באשדוד כעובדי חברת נמלי ישראל (חנ"י).
 
במכתב מפורט שהוציא היום יו"ר האיגוד הארצי לקציני ים, למנכ"ל חנ"י, שלמה בריימן, כותב לוי כי ביום חמישי האחרון, נתקבל במשרד האיגוד מכתבו של מר ראובן דין אל, סמנכ"ל משאבי אנוש בחנ"י. לדברי לוי, למכתב צורפה טיוטת הסכם קיבוצי, והדבר "מעיד על כך כי הנהלת חנ"י החליטה להתעלם מהנחיותיו של מנכ"ל משרד התחבורה, ומהסיכומים שהיו בעל-פה ובכתב, ולהמשיך במסע הסחבת וההתנערות מהעובדים, שכל תכליתו להתיש את עובדי התצפית".
 
העתקים ממכתבו של אבי לוי הועברו בין היתר ליו"ר ההסתדרות עופר עיני, מנכ"ל משרד התחבורה גדעון סיטרמן, מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות אבי אדרי, אריה רונה מנהל רספ"ן, מר ראובן דין אל סמנכ"ל משאבי אנוש. 
 
לוי מציין כי הסחבת בעניינם של עובדי התצפית נמשכת כבר כמעט שנתיים. לוי מזכיר כי לנוכח הסחבת שבטיפול בעובדים, והעדר הסדרת תנאי העסקתם הוכרז בנובמבר 2007 סכסוך עבודה בנושא.
 
לדברי לוי, בעקבות פנייתו של מנכ"ל חברת נמל אשדוד, שוקי סגיס, להקפיא את סכסוך העבודה וזאת לנוכח כוונת הנהלת הנמל לבחון מחדש את נושא הסטטוס המשפטי /ארגוני של עובדי התצפית, ואפשרות שילובם כעובדים מן המניין בנמל, נענה האיגוד לבקשה וזאת, כותב לוי, "מאחר והמטרה העיקרית שעמדה אז לנגד עינינו, ואף עומדת לנגד עינינו כיום, היא שילובם של עובדי התצפית כעובדים מאורגנים, שווי זכויות לחבריהם בנמלים האחרים".
 
אלא שלאחר חודשים רבים, כותב לוי, נתבשרו חברי האיגוד ב-16 במרץ 2008 כי עובדי התצפית בנמל אשדוד יועסקו כעובדי חנ"י.
 
בעקבות כך, מציין לוי, נעשתה פנייה למנכ"ל חנ"י, שלמה ברימן, בתאריך 18 במרץ 2008, בבקשה להסדיר את מעמדם של עובדי תצפית כעובדי חנ"י.
 
אלא שפנייה זו, מציין לוי, נענתה בשתיקה ובסחבת חדשה, ובמקביל הסכם הקבלן במסגרתו הועסקו העובדים עמד לפקוע ב-30 במאי 2008.
 
לוי מציין כי בניסיון למנוע את השביתה גיבש מנהל רשות הספנות והנמלים, מר אריה רונה, ביום 1 ביוני 2008, מסמך בו נקבע חד משמעית, ולטענת לוי בהסכמתו של שלמה ברימן, כי עובדי התצפית יהיו שייכים לחברת נמלי ישראל ובמקביל ייפתח עימם משא ומתן אינטנסיבי להסדרת תנאי העובדים בתקופה שעד העברתם לחנ"י.
 
אלא שלטענת לוי, המשא ומתן עם חנ"י אינו מתקדם ואילו הנהלת חנ"י נוקטת טקטיקה של סחבת, שנועדה להנציח את העיוותים שבהעסקת עובדי התצפית – כמו גם בהתייחסותה אל זכויות העבר של עובדי התצפית.
 
לדברי לוי, אין בכוונת האיגוד לנהל מו"מ וירטואלי מותנה, ואין בכוונתו "לחזר על הפתחים לעניין זכויות העבר".
 
לאור כל זאת, כותב לוי במכתבו למנכ"ל חנ"י, החליט האיגוד לממש את הודעת הסכסוך ולנקוט בצעדים החל ממחר, 22 ביולי. 

 

טרם נמסרה תגובת מחברת נמל ישראל לדברים המובאים בידיעה.