הרפורמה בתעריפים תיכנס לתוקף ב-2010; ד"ר זבה בתגובה: לפי שעה, זוהי רפורמה ללא משתמשים

על פי נוסח התקציב החדש הרפורמה בתעריפים תיכנס לתוקף כבר בינואר 2010. ד"ר יורם זבה: תמוה איך מבטלים סבסוד צולב ובעת ובעונה אחת מבטיחים לעזור ליצוא. אבי אדרי מההסתדרות: השינוי במבנה התעריפים לא יעבור ללא אישור ההסתדרות והתעשיינים


00:00 ,17.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נוסח התקציב החדש הרפורמה בתעריפים תיכנס לתוקף כבר בינואר 2010. ד"ר יורם זבה: תמוה איך מבטלים סבסוד צולב ובעת ובעונה אחת מבטיחים לעזור ליצוא. אבי אדרי מההסתדרות: השינוי במבנה התעריפים לא יעבור ללא אישור ההסתדרות והתעשיינים
 
בשבוע שעבר אושר ניסוח חדש לחוק התקציב לשנת 2009 שהתייחס בין היתר גם לרפורמה בתעריפי הנמלים – רפורמה שעתידה, כפי שנכתב בחוק, "להפחית באופן משמעותי את סך התשלומים של המשתמשים השונים ולתת מענה הולם לעיוותים השונים הנגרמים משיטת התעריפים הנוכחית". חוק התקציב גם הגדיר לוח זמנים קצר במיוחד ליישומה של הרפורמה, וביטל עקרונות שהיו נהוגים מזה עשרות שנים, לרבות נושא הסבסוד הצולב, עובדה שמעוררת ביקורת נוקבת על ההתעלמות של האוצר מהמורכבות של הרפורמה בשורת נושאים, כמו גם עמדתם של המשתמשים בנמלים.
 
עוד קובע חוק התקציב החדש כי הרפורמה תעודד תחרות והתייעלות ארוכת טווח, תוך שמירה על האיתנות הפיננסית של הנמלים ויצירת מקורות לביצוע תכניות פיתוח עתידיות ולשדרוג מערך הנמלים הקיים ובאשר לנושא הסבסוד הצולב נקבע כי המטרה היא "למנוע סבסוד צולב הן בין המשתמשים השונים והן בין השירותים השונים הניתנים בנמל".
 
על פי נוסח התקציב החדש יש לתקן עד 1 באוקטובר 2009 את צו הפיקוח על מחירי שירותי נמל ואת צו רשות הספנות והנמלים בקביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחנ"י בהתבסס על המלצות הצוות הבין משרדי שדן וגיבש המלצות בנושא, ובפרט תוך דגש על העקרונות הבאים:

  • מחירי השירות ישקפו ככל הניתן את עלות מתן השירות
  • יבוטל ככל הניתן סבסוד צולב בין שירותים שונים ובים מטעני יבוא ויצוא
  • תישמר איתנותן הפיננסית של חברות הנמל לצד הקצאת מקורות לפיתוח הנמלים
  • ייקבע מנגנון התייעלות להפחתת תעריפים
  • תיקון הצווים יוצג להערות המשתמשים והחברות הממשלתיות טרם חתימתם על ידי השרים
  • התיקון לצווים האמורים ייכנס לתוקף לא יאוחר מתאריך 1 בינואר 2010
     

עוד נכתב בתקציב כי צוות מקצועי בין-משרדי ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וממשרד האוצר סיים במהלך שנת 2008 הליכי שימוע למשתמשים וגיבש את המלצתו הסופית למבנה תעריפים. וכי, כעת נדרש אישורה של ועדת מחירים בין-משרדית וחתימה של שרי התחבורה והאוצר על צו תעריפים, לצד שינוי מקביל של צו דמי השימוש (התשלום הכספי המועבר מחברות הנמל לחברת נמלי ישראל), זאת, ככל הנראה, מבלי לקיים הליכי שימוע נוספים, למגינת ליבם של ציבור המשתמשים.
 
 
משתמשי הנמלים זועמים: זוהי רפורמה ללא משתמשים
ד"ר יורם זבה, נציג המשתמשים בדיונים על הרפורמה בתעריפים, הגיב בשיחה עם מערכת PORT2PORT  לנוסח התקציב החדש בנושא ואמר כי "תמוה בעיני השומע איך מבטלים סבסוד צולב, דהיינו בין היבוא ובין היצוא, ובעת ובעונה אחת מבטיחים לעזור ליצוא. תמוה עוד יותר שהשינויים המוצעים ברפורמה בתעריפים מתייחסים במספרים גדולים ביותר לחברות הספנות ואף אחד כלל לא שואל מי יספוג את הסכומים הגדולים האלה. זוהי רפורמה ללא משתמשים שלא מביאה בחשבון את המבנים הנוכחיים בתעריפים ואפילו לא מוכנה לשתף פעולה עם כל המשתמשים האמיתיים בנמלים. כלומר, או שיש כאן משהו שמנסים להסתיר (כבר במשך עשרות שנים), או שפשוט הפרסומים אינם נכונים".
 
 
ההסתדרות: נילחם על הרפורמה בתעריפים
בשיחה שקיימה מערכת PORT2PORT  עם אבי אדרי, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, ציין אדרי כי הרפורמה בתעריפים לא תעבור ללא תיאום מול ההסתדרות ומול התאחדות התעשיינים. לדברי אדרי, לנגד עיני ההסתדרות עומדים ביטחון עובדי נמלים ורווחתם ולשם כך יש להבטיח כי האיתנות הפיננסית של חברות הנמל לא תיפגע. 
 
לדברי יו"ר איגוד עובדי התחבורה, ההסתדרות מתנגדת באופן נחרץ כי חברות הנמלים יעבירו כספים לחברת נמלי ישראל (חנ"י) דבר שיהפוך את חנ"י לגורם פעיל מול המשתמשים בהובלה ימית ויחליש את האיתנות הפיננסית של חברות הנמל. אדרי הוסיף כי הדבר נוגד את הסכמי הרפורמה שנחתמו בחודש פברואר 2005.