חוק ההסדרים: הרפורמה בתעריפים תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2010

משרד התחבורה והאוצר יציעו מודל מתוקן של תעריפי הרפורמה עד 1 באוגוסט 2009 וזאת על מנת לבסס את המודל החדש על נתונים מעודכנים לשנת 2008. ד"ר יורם זבה: קשה מאוד להאמין כי הגופים המעורבים יגיעו להבנות עד לתאריכים המוזכרים


00:00 ,30.04.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד התחבורה והאוצר יציעו מודל מתוקן של תעריפי הרפורמה עד 1 באוגוסט 2009 וזאת על מנת לבסס את המודל החדש על נתונים מעודכנים לשנת 2008. ד"ר יורם זבה: קשה מאוד להאמין כי הגופים המעורבים יגיעו להבנות עד לתאריכים המוזכרים
 
טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה בימים אלה מציעה להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר לתקן עד 1 באוגוסט את צו הפיקוח על מחירי שירותי הנמל ואת צו רשות הספנות והנמלים לקביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים – חנ"י), זאת בהתבסס על המלצות הצוות הבין-משרדי שדן וגיבש המלצות בנושא. על פי טיוטת חוק ההסדרים העקרונות המנחים את הרפורמה בתעריפים הם:
 
מחירי השירות ישקפו ככל הניתן את עלות מתן השירות
 
יבוטלו סבסודים צולבים בין שירותים שונים ובין מטעני יבוא ויצוא
 
תישמר איתנותן הפיננסית של חברות הנמל לצד שמירה על צרכי הפיתוח של חברת הפיתוח והנכסים
 
הצווים האמורים ייכנסו לתוקף לא יאוחר מיום 1 בינואר 2010.
 
בשיחה שערכה מערכת port2port עם ד"ר זבה, נציג המשתמשים בהובלה ימית בנושא הרפורמה בתעריפים בשיחות אל מול משרדי האוצר והתחבורה, ציין ד"ר זבה כי למשתמשים בהובלה ימית נודע כי אכן קיימת גירסה שלישית של הרפורמה בתעריפים אך עותק ממנה טרם הגיע לעיונם של המשתמשים בהובלה הימית. ד"ר זבה ציין עוד כי קיימת הבטחה לשקיפות מלאה בתהליך הרפורמה בתעריפים ממשרד האוצר והתחבורה וכי הוא מחכה לשמוע ולראות את הגירסה החדשה באם אחת כזאת אכן קיימת שכן המודל שהופץ קודם לכן זכה להערות ותיקונים רבים על ידי ארגוני המשתמשים בהובלה ימית.
 
ד"ר זבה הוסיף וציין כי קשה מאוד להאמין כי הגופים המעורבים יגיעו להבנות עד לתאריכים המוזכרים בטיוטת חוק ההסדרים והזכיר כי הרפורמה בתעריפים כרוכה בשינויים חוקתיים לא מעטים בהם אגרת רציף, הסרת הפיקוח על מחירים מסוימים והוסיף כי הדבר כרוך במקרים רבים בהליכים ארוכים הכרוכים בחישובים וניסוחים מורכבים.
 
ד"ר זבה ציין כי ייתכן והגירסה החדשה שתוצג תהיה טובה אך הודה כי קשה לו להאמין שלאחר שנים כה רבות שנסובו על האג'נדה הנ"ל תוך מספר חודשים ספורים תהיה לפתע רפורמה מוצלחת בתעריפים. לדבריו, אם יתגלה כי משרדי האוצר והתחבורה מנסים לפעול באורח חד צדדי ובניגוד להבטחות בכירי המשרדים על הליך שקוף ודיאלוג בין הצדדים - המשתמשים בהובלה ימית יתנגדו לכל שינוי במודל הקיים כיום.
 
כידוע, צוות בין משרדי משותף למשרדי התחבורה, האוצר, רשות הספנות והנמלים ורשות החברות הממשלתיות גיבש מודל תעריפים חדש ושינוי בדמי השימוש המשולמים על ידי החברות שהחלתו המלאה נפרסת בהדרגה על פני עשור. המודל הוצג למשתמשים בהובלה הימית ולחברות הממשלתיות בשני בססים שונים ועודכן בהתאם להערות הגופים.
 
כיום, בעקבות המשבר הכלכלי ועל מנת לבסס את מודל התעריפים החדש על נתונים מעודכנים ככל הניתן נדרשות התאמות שונות של המודל. התאמות אלו כוללות: עדכון נתוני תנועת מטענים בפועל לשנת 2008, עדכון תחזית תנועת המטענים לשנים הבאות הנגזרת מהמצב הכלכלי בארץ ובעולם ובמקביל התאמת דמי השימוש המשולמים לחברת נמלי ישראל ועל ידי חברות הנמל על מנת לשמור על איתנותן הפיננסית של החברות. לאחר עדכון המודל בכוונת הצוות הבין משרדי להציגו פעם נוספת להערות המשתמשים והחברות הממשלתיות.
 
 

File 1